Novice

Obvestila

Dogodki

O društvu
poslanstvo
organi društva
člani
statut
prijavnica

Dejavnosti

Povezave

Pages in English

 

 

 

 

 

 

 

 

SiNAPSA, Slovensko društvo za nevroznanost

Poslanstvo

SiNAPSA si je zastavila naslednje cilje in naloge:

Spodbujati razvoj nevroznanstvene dejavnosti v Sloveniji:

Spodbujanje nevroznanstvenega izobraževanja na vseh ravneh. Sodelovanje in pomoč pri organizaciji in izvedbi podiplomskega izobraževanja na področjih nevroznanosti.

Spodbujati seznanjanje javnosti in splošno izobraževanje o naravi raziskovalnega dela, o dosežkih in pomenu novih nevroznanstvenih odkritij in spoznanj. Spodbujati splošno zavest o preventivi pred različnimi boleznimi in okvarami živčevja.

Seznanjanje upravne in zakonodajne oblasti s pomembnimi novimi spoznanji v nevroznanosti in z njihovim pomenom za napredek znanosti in medicine ter za splošno družbeno dobrobit.