12. podiplomska šola praktične epileptologije

Društvo Liga proti epilepsiji | 4. 6. 2017

Vabimo vas na 12. mednarodno podiplomske šolo praktične epileptologije, ki bo od 15. do 17. junija 2017 v Ljubljani (program s prijavnico priložen).

V obliki predavanj, didaktičnih kazuističnih seminarjev in delavnic bomo predvsem obravnavali kakovost nevrofiziološke diagnostike v celostnem okviru multidisciplinarne priprave bolnikov s trdovratno epilepsijo na morebitni kirurški poseg. Tokrat sodelujejo gostje iz vrhunskih nacionalnih centrov (Pariz, Praga, Budimpešta, Milano, Salzburg).

Vsa kazuistika, predstavljena na didaktičen način, izhaja iz realnega življenja. To pomeni, da so v središču interesa bolniki s težko epilepsijo v predkirurški fazi in po opravljenem kirurškem posegu, tako da se domači tim – poleg tekočih delovnih dogovorov s tujim – sooča z ugotovitvami kirurškega centra, slednji pa z rezultati po operaciji. Medsebojna srečanja omogočajo boljšo strokovno komunikacijo in odpravljanje morebitnih nejasnosti v obravnavah. V dosedanjih delavnicah smo na ta način obravnavali več kot 100 bolnikov, od katerih so bili mnogi uspešno operirani v vrhunskih tujih centrih za kirurgijo epilepsije, tudi po zaslugi zelo dobrega sodelovanja naših in tujih timov, ki izhaja iz naše šole. Sodelujemo predvsem z najboljšimi francoskimi, nemškimi, češkimi in italijanskimi centri. Naš model, ki smo ga sprva uveljavili v otroški epileptologiji, kasneje pa še v odrasli epileptologiji, je bil ocenjen kot odličen tudi v evropskih okvirih.

Čeprav končno sodelovanje poteka med našimi terciarnimi centri in tujimi “kvartarnimi”, je v epileptologiji pomembna kakovost obravnave bolnika od vsega začetka. Zato vabimo zdravstvene delavce in sodelavce iz sekundarne in terciarne ravni obravnave.

Za nevrofiziološke asistente, zdravstvene tehnike in psihologe ter specializante ponujamo ugodnejšo kotizacijo. Študentje in in upokojenci so kotizacije oproščeni.

Igor M. Ravnik, dr. med. spec.
predsednik organizacijskega odbora
Ambasador epilepsije Mednarodne Lige proti epilepsiji


pripeto:


© SiNAPSA 2003-2012