Multikonferenca Informacijska družba 2022 - KONFERENCA KOGNITIVNA ZNANOST

Slovensko društvo za kognitivno znanost | 24. 6. 2022

Vabilo za prispevke

Kot je že tradicija, slovenska konferenca Kognitivna znanost, ki jo pod okriljem multikonference Informacijska družba na Institutu ‘Jožef Stefan’ v Ljubljani organizira Slovensko društvo za kognitivno znanost, tudi letos vabi vse raziskovalke in raziskovalce, ki se dotikate področja kognitivne znanosti, da predstavite svoje delo. Tema letošnje konference je “Kognitivni vidiki zaupanja v znanost”. Zanimala nas bodo vprašanja glede psiholoških vidikov zaupanja v znanost. Med vprašanji, ki si jih lahko zastavimo, so tako kdaj in zakaj nekdo zaupa oz. ne zaupa v znanost, kaj zaupanje v znanost dejansko je, ali se razlikuje od zaupanja širše in tako naprej. Po drugi strani nas zanimajo tudi normativna vprašanja v zvezi s kognicijo kot se navezuje na zaupanje v znanost. Zanima nas npr., kdaj in zakaj naj bi nekdo zaupal v znanost, kaj je zaupanje v znanost iz epistemskega vidika, kako se navezuje na tveganje in ali se razlikuje od zaupanja v eksperte in ostale vire (npr. od zaupanja v umetno inteligenco).

Dobrodošli so tudi prispevki z ostalih področij kognitivne znanosti. K spoznanjem na področju raziskovanja duševnosti vsaka disciplina prispeva specifične raziskovalne pristope, svoj znanstveni jezik in temu primerne formulacije spoznanj, zato bomo obravnavali prispevke z vseh konstitutivnih disciplin kognitivne znanosti: od nevroznanosti, filozofije, umetne inteligence, psihologije, jezikoslovja, antropologije do edukacijskih ved, ekonomije in drugih aplikativnih področij. Pri izbiri bodo imeli prednost prispevki interdisciplinarne narave, ki bodo poskušali premostiti vrzel(i) med raziskovalnimi pristopi, terminologijami in pogledi posamičnih disciplin.

V upanju, da bo letošnja konferenca odprla prostor za povezovanje spoznanj domačih in tujih, mladih in izkušenih raziskovalk in raziskovalcev, vabimo vse, ki bi si želeli predstaviti svoje raziskovalne rezultate ali teoretsko delo, da pošljete svoje prispevke.

Oddaja prispevkov, recenzentski postopek in objava

Prispevke oddajte v obliki razširjenih povzetkov (4 strani vključujoč reference; formatirani morajo biti v skladu s predlogo multiconference) preko konferenčne platforme EasyChair. Povezavi do konferenčne platforme EasyChair in predlogo najdete na spletni strani multiconference. Prejeti prispevki bodo šli čez recenzentski postopek. Prispevki so lahko napisani v slovenskem ali angleškem jeziku. V primeru, da so zapisani v slovenskem jeziku, morajo vsebovati angleški naslov, povzetek in ključne besede. Vsak avtor je lahko avtor le enega prispevka, kjer je vodilni avtor.

Sprejeti prispevki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku. Strokovni odbor bo izbrane prispevke (v razširjeni obliki) predlagal za objavo v interdisciplinarni reviji INDECS.

Roki in datumi

  • Rok za oddajo prispevkov: 1. september 2022.
  • Obvestilo avtorjem: 10. september 2022.
  • Rok za oddajo končne verzije prispevkov: 20. september 2022
  • Datum konference: 13. oktober 2022, Ljubljana, Institut “Jožef Stefan” (v primeru večjega števila sprejetih prispevkov bo konferenca potekala tudi 14. oktobra).

Nadaljnje informacije

Jezik predstavitve prispevkov je angleščina oz. jezik, v katerem je prispevek zapisan. Vstop na konferenco je prost, avtorji prispevkov pa se morajo registrirati tukaj in plačati kotizacijo. Za študente je prijavnina 25 eur, za alumne programa MEi:CogSci, nezaposlene in upokojence 50 eur, za ostale 100 eur. Z morebitnimi vprašanji glede postopkov registracije in oddaje prispevkov se prosim obrnite na is@ijs.si; glede drugih zadev se lahko obrnete na kognitivna@guest.arnes.si. Za nadaljnje informacije glejte domačo stran multikonference.

Slovensko društvo za kognitivno znanost


© SiNAPSA 2003-2012