Ženski možgani, moški možgani

Ljudi lahko delimo na mnogo načinov, toda v vseh okoljih, v vseh rasnih in starostnih skupinah velja ena temeljna delitev: eni so moški, druge so ženske.

Očitno se v komunikaciji med spoloma namesto podobnosti večkrat potrjujejo predvsem razlike v načinu razmišljanja in vedenju. Zato ne preseneča, da je eno najpogostejših vprašanj, ki jih nevroznanstvenikom zastavlja široka javnost: "Ali so moški možgani drugačni od ženskih?"

Ni dvoma, da se možgani katerihkoli dveh oseb med seboj razlikujejo. Nastali smo iz kombinacij različnih, za vsak posamezni par jajčeca in semenčice edinstvenih dednih zapisov, od spočetja naprej pa so naše možgane (in vse ostalo) oblikovali različni dejavniki okolja, od biološkega do socialnega. Tudi ti vplivi so edinstveni za vsak posamezen organizem, zato so celo možgani enojajčnih dvojčkov, ki imajo enak genski zapis in so rasli v enakem okolju, med seboj različni. Po izsledkih nekaterih raziskovalcev je celo najti več razlik med možgani oseb istega spola kot med moškimi in ženskami.

Pa vseeno, če sta si moško in žensko telo tako značilno in prepoznavno različna, zakaj bi bilo čudno, če bi podobne razlike veljaje tudi za možgane?

V zadnjih dveh desetletjih se je nabralo precej spoznanj o razlikah med zgradbo in delovanjem ženskih in moških možganov, s katerimi skušajo mnogi pojasniti vsa razhajanja med spoloma.

Pa poskusimo še mi. V čem bi torej bila razlika med možgani, kakršne imam kot Maja, in kakršne bi imela, če bi bila... npr. Cene? Ali bi z morebitnimi razlikami, lahko razložili vse razlike med Majo in Cenetom v nunem vedenju, v njunih sposobnostih, v načinu razmišljanja, čustvovanju...?

Podatki kažejo, da se moški in ženski možgani razlikujejo po velikosti Če bi sodila v povprečje za populacijo, bi ob rojstvu Cene verjetno imel večje možgane kot Maja. Toda Cene bi bil tudi večji od Maje in če namesto absolutne velikosti možganov primerjamo razmerje med velikostjo možganov in telesno maso, bi bili Majini možgani skoraj enako veliki kot Cenetovi. Tudi kot odrasla bi povprečni Cene in povprečna Maja imela absolutno gledano različno velike možgane, toda Cene bi bil tudi večji in težji od Maje in bi razmerje ostalo podobno onemu ob rojstvu. Končna razlika v velikosti povprečnih moških in ženskih možganov, ob upoštevanju razlik v velikosti povprečnega moškega in ženske, znaša okoli 10%. V prid moškim možganom. Toda velikost možganov ne pove dosti. Konec koncev imajo tudi nekatere živali večje možgane kot povprečen človek, a si z njimi za preživetje pomagajo bistveno manj učinkovito, kot si s svojimi pomaga povprečen človek.

Bistvenih razlik med Majo in Cenetom torej ne bomo pojasnili z velikostjo celih možganov. Kaj pa posamezni deli možganov, ki opravljajo različne funkcije?

Drži, med povprečnimi moškimi in ženskimi možgani so razlike v velikosti in številu nevronov posameznih delov. Ženske imajo v povprečju večji limbični sistem, obsežnejše povezave med obema možganskima poloblama in manjše jedro (imenovano INAH3) v hipotalamusu, ki je pomembno za spolni odziv. Na podlagi prve značilnosti trdijo nekateri, lahko razložimo izrazito bolj čustveno naravnanost žensk kot moških, obsežne povezave obeh polobel pomenijo, da ženske uporabljajo obe možganski polobli bolj enakomerno kot moški, tretja značilnost pa naj bi razlagala razlike med spolno usmerjenostjo povprečnih žensk (ki jih zanimajo moški) in povprečnih moških (ki jih privlačijo ženske). Vseeno pa si z velikostjo delov ne moremo zares pojasniti razlik v funkciji, saj bi bilo to tako kot trditi, da moški zaradi povprečno večjega stopala stojijo bolj trdno na tleh kot ženske, ki imajo v povprečju manjše stopalo.

Kaj kažejo študije o razlikah v delovanju možganov med moškimi in ženskami? Večinoma se študije teh vrst nanašajo na opazovanje možganske aktivnosti ob izvajanju neke naloge. Takšni poskusi so pokazali denimo, da je med bralnim testom pri ženskah aktivnost bolj enakomerno razporejena med obema poloblama, medtem ko moški uporabljajo predvsem svojo levo poloblo. Zato ni presenetljivo, da možganska kap, ki prizadane levo možgansko poloblo, lahko pri moškem povzroči večjo oškodovanost kot pri ženski. Ena novejših raziskav kaže, da so povprečni ženski možgani pri izvajanju nekaterih testov tudi bolj učinkoviti, ko gre za izrabo nevronske aktivnosti.

Poleg opazovanja presnovne aktivnosti, so z novejšimi metodami dostopne tudi raziskave nevrokemijskega dogajanja v možganih živih preiskovancev. Ta so pokazala, da ženski možgani v povprečju proizvajajo manj serotonina kot moški. Serotonin je udeležen v uravnavanju čustvovanja in nanj delujejo številna zdravila, denimo tista proti depresiji. Te ugotovitve lahko pomenijo, da je med povprečjema spolov različna ne le dovzetnost za nekatere motnje delovanja možganov (npr. večja pogostnost depresije pri ženskah), temveč tudi odzivnost na nekatere vrste zdravil.

In kje sta sedaj v vsem tem Maja in Cene ter razlike med njima? Kaj lahko rečemo prav o njiju dveh in njunih težavah v komunikaciji?

Bore malo... Lahko enega in drugega damo v odprtino magnetno-resonančnega tomografa in pomerimo velikost njunih možganov, ali njihovih posameznih delov, lahko iz določenih merljivih sprememb ocenimo, kateri deli Majinih ali Cenetovih možganov so posebno dejavni med reševanjem matematičnih problemov, etičnih dilem, med bralnimi testi, ali ob opazovanju slik staršev, otrok, prijateljev, nadležnih sosedov... Lahko tudi izmerimo, koliko serotonina se sprošča in privzema v možganih enega in drugega.

Morda sodita Maja in Cene vsak v poprečje preiskovancev svojega spola in bodo zanju omenjene razlike med povprečji izmerjenih parametrov veljale. Veliko verjetneje pa je, da temu ni tako... Če sta Cene in Maja zunaj povprečja, se bo lahko pokazalo, da med njunimi možgani morda ni najti veliko razlik, vsekakor nič takega, kar bi nam omogočilo razumeti, zakaj si Cene nikakor ne zapomni, Maja pa ne more pozabiti, o čem sta govorila in kaj je kdo od njiju rekel, ko sta se sprla pred letom in pol.

Preprosto ni "tipskih" moških in ženskih možganov. Znotraj oseb istega spola je toliko razlik, in med spoloma toliko prekrivanja v značilnostih zgradbe in delovanja možganov, da so mnogi moški brez zadržkov čustveni in da mnoge ženske odločno pristopajo k analitskemu reševanju problemov.

Morda bi bilo najbolje, če bi se se Maja in Cene lahko zedinita, da sta si medseboj nekoliko različna in da bosta z načrtnim upoštevanjem svojih razlik in ustreznimi vedenjskimi prilagoditvami uspešneje kos oviram na poti učinkovite komunikacije in trdnejših odnosov.

Avtorica prispevka: Maja Bresjanac

Jure Bon
4. 3. 2008, 00:31:57

Vaša ocena prispevka:
(Prispevek ocenite tako, da kliknete na želeno zvezdico.)


Teden možganov: 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

Možgani kot na dlani | Nevroznanost, prvi koraki | O tednu možganov | Natečaji
Poljudno o možganih | Možgani v novicah | Vprašanja in odgovori
Možgani: navodila za uporabo | Zabavno o možganih
Povezave

Zamisel in izvedba Grega Repovš, urednik Jurij Bon in skupina "Teden možganov".

 

Poljudno o možganih

Prehrana in gibanje
Stres in možgani
Življenje v mestu škodi
Mozartov efekt
Globina anestezije
Kalorije in možgani
Možganski ritmi
Aha !
Hrana za možgane
Stoletje možganov
Psihopatska osebnost
Lakota in odvisnost
Ženski in moški možgani
Zrcalni nevroni
Delovanje možganov
Biologija homoseksualnosti
Afazija
Najdi svojo pot
Ob Tednu možganov 2007
Dejstva o možganih
Vohalni sistem
Teden možganov '05
Auguste D.
Stres
Spanje in učenje
Ojačevalci spomina
Glasbeni trening
TMS
Alfa sinuklein
Možganska stimulacija
Otroška modrost
Povej, kaj mislim
Slikanje možganov
Estrogen in možgani
Sinapsa
Mit o 10%
Možgani in kava
Plastičnost