Prejete slike

SiNAPSA, 13. 3. 2006

II. osnovna šola Žalec

Mentorica: Milena Nareks

Mentorica: Edita Rihar Škoflek

Mentorica: Vilma Plaskan

Mentorica: Rosvita Plaskan

IV. osnovna šola Celje

Mentorica: Milica Ovtar

Klinični center Ljubljana

Mentorica: Mitja Derenda

Osnovna šola Blanca

Mentorica: Majda Stopar

Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva

Mentorica: Špela Kotnik

Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor

Mentorica: Metka Čepe

Osnovna šola Branik

Mentorica: Marinka Rus

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

Mentorici: Katarina Dolgan in Barbara Trošt

Mentorica: Ester Kovač Schlegel

Mentorica: Renata Koren

Mentorica: Maja Batič

Mentorica: Marjana Likar

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Podružnica Lokavec

Mentorica: Izidora Černigoj

Osnovna šola Dobje

Mentorica: Bojana Stepinšek

Mentorica: Magdalena Kovačič

Mentorica: Suzana Plemenitat-Centrim

Osnovna šola Draga Kobala Maribor

Mentorica: Olga Fric

Mentorica: Renata Časar

Mentorica: Gordana Budimir

Osnovna šola Draga Kobala - Brezje, Maribor

Mentorica: Alenka Reiter

Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad

Mentorica: Jelka Grudnik Ugošink

Osnovna šola Frana Metelka Škocjan

Mentorica: Natalija Globevnik

Mentorica: Mateja Korenič

Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin

Mentorica: Marija Pisk

Osnovna Šola Franja Goloba Prevalje

Mentorici: Nina Kumprej in Gabrijela Grzina

Mentorici: Štefka Zavolovšek in Sonja Grnjak

Osnovna šola Frankolovo

Mentorica: Marija Čretnik

Osnovna šola Globoko

Mentorica: Erika Mak Vranetič

Mentorica: Andrejka Žičkar

Osnovna šola Gorje

Mentorica: Marjana Ražen

Mentorica: Alenka Lah

Mentorica: Petra Kraigher


Maruša Ferjan, 3. razred

Mentorica: Majda Soklič

Mentorica: Melita Gerdej

Osnovna šola Košana

Mentorica: Urška Tušar

Osnovna šola Križe

Osnovna šola Krmelj

Mentorica: Gusta Mirt

Osnovna šola Ledina, Bolnišnična šola

Mentorici: Alenka Klinc in Ana Dobovičnik

Osnovna šola Lesično

Mentorica: Tanja Tramšek

Osnovna šola Ljubečna

Mentorica: Sonja Feldin

Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, podružnica Št. Jurij

Mentorici: Slavka Šerjak in Zvonka Ziherl

Osnovna šola Luisa Adamiča Grosuplje, Podružnica Žalna

Mentorica: Špela Zupančič

Osnovna šola Mislinja


Osnovna šola Mokronog

Osnovna šola Muta

Mentorica: Milena Košič

Osnovna šola Naklo

Mentorica: Andreja Sore

Osnovna šola Naklo, Podružnica Duplje:

Osnovna šola Nazarje

Mentorica: Zvonka Zakrajšek

Mentorica: Branka Nareks

Osnovna šola Nazarje, podružnica Šmartno ob Dreti

Mentorica: Irena Zagožen

Osnovna šola Polzela

Mentorica: Katarina Geroni

Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice

Mentorica: Marija Baš

Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor

Mentorica: Irena Krajnc

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

Mentorica: Stanka Damjanovič

Osnovna šola Puconci, podružnica Mačkovci

Mentorica: Aleksandra Pinterič

Osnovna šola Radlje ob Dravi

Mentorica: Vera Ledinek

Mentorica: Helena Krušič

Osnovna šola Raka

Mentorica: Jadranka Kržan

Osnovna šola Slivnica pri Celju

Mentorica: Zdenka Bevc

Mentorica: Zinka Kocman

Mentorica: Erika Pungeršek

Osnovna šola Slivnica pri Celju, Podružnica Prevorje

Mentorica: Marija Frece Perc

Osnovna šola Solkan

Mentorici: Vesna Gulin in Tina Skok

Mentorici: Mojca Kumer in Nevenka Ostrogovič

Mentorici: Milena Kovačič in Lidija Abramič


Tina Dornik, 1. razred

Osnovna šola Solkan, Podružnica Grgar

Mentorici: Alenka Šuligoj in Nevenka Ukmar

Osnovna šola Šmihel

Mentorica: Vlasta Močnik Gabrič

Osnovna šola Vavta vas:

Osnovna šola Voličina

Mentor: Brane Lazič

Mentorica: Alanka Knuplež

Prva osnovna šola Loka pri Žusmu

Mentorica: Dragica Kladnik

Prva osnovna šola Slovenj Gradec

Mentorica: Hedvika Vranjek


© SiNAPSA 2003-2012