Natečaj: Kako najbolje uporabljam možgane?

SiNAPSA, 14. 1. 2012

V šolskem letu 2011/’12 bo potekal natečaj Slovenskega društva za nevroznanost SiNAPSA z naslovom “Kako najbolje uporabljam možgane”. K sodelovanju vabimo učenke in učence osnovnih in srednjih šol.

Več o temi

Možgani so čudovit organ, ki nam omogoča, da opazujemo svet, se v njem gibljemo, o njem razmišljamo, … Možgani so vpleteni prav vsakič, ko se družimo s prijatelji, ko se ukvarjamo s športom, ko se učimo, ali ko zgolj opazujemo okolico in razmišljamo o njej. Možgane uporabljamo, ko na morju skočimo v vodo in zaplavamo, ko izbiramo hrano, ki jo bomo jedli, ko smo veseli zaradi dobre ocene ali ponosni na sliko, ki smo jo pravkar narisali. Nevroznanstvenike zanima, kaj se pravzaprav dogaja v možganih med tem, ko počnemo vse naštete stvari. Z zanimanjem opazujemo in zbiramo znanje o številnih procesih, ki omogočajo, da opravljamo ta navidezno preprosta opravila. Ravno to dela možgane prav vsakega izmed nas tako izjemne in zanimive. Kdaj pa se vam zdi, da so vaši možgani čudoviti? Kdaj vi najbolje uporabljate svoje možgane?

Likovni natečaj

Starostna skupina: 1. – 4. razred OŠ

Navodila
Likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali kiparski tehniki. Največja velikost formata je 50 x 70 cm (B2), kiparski izdelki pa naj ne presegajo teže 5kg. Izdelki naj bodo rezultat individualnega dela.

Avtor dovoljuje razstavo izdelkov v nekomercialne namene.

Video natečaj

Starostni skupini: 5. – 9. razred OŠ in srednja šola

Navodila
Video izdelek mora biti avtorsko delo skupine. Skupine naj štejejo od 4 do 8 udeležencev. Dolžina filma naj bo do 8 minut. Nosilec slike je lahko DVD, CD ali USB ključ. Kategorija oz. zvrst je prepuščena lastni izbiri (animacija, dokumentarni film, glasbeni film, igrani film, …).

Avtor dovoljuje kopiranje za arhiv in predvajanje v nekomercialne namene.

Rok za oddajo

Izdelki obeh natečajev morajo biti oddani najkasneje do 31. januarja 2012 na naslov Inštitut za patološko fiziologijo, Zaloška 4, 1000 Ljubljana, s pripisom »Sinapsin natečaj«, ali preko obrazca za oddajo na spletni strani SiNAPSE.

Kriteriji

Kriteriji za izbiro najboljšega izdelka, tako za likovni kot tudi video natečaj, so trije:

 • izvirnost,
 • izdelanost,
 • domišljenost.

Organizator razpisa si pridržuje pravico do prilagoditve kriterijev glede na prispele izdelke.

Potrdila in nagrade

Vsak sodelujoči posameznik bo prejel potrdilo o udeležbi, izdano s strani Slovenskega društva za nevroznanost. Najboljši izdelki bodo razstavljeni oz. predvajani na Tednu možganov ’12, njihovi avtorji pa bodo prejeli priznanje in praktično nagrado.

Pravila natečaja “Kako najbolje uporabljam možgane?”

 1. Na natečaju lahko sodelujejo učenke in učenci osnovnih in srednjih šol v Republiki Sloveniji ter šole s slovenskim učnim jezikom v tujini.
 2. Natečaj ima skupen naslov: »Kako najbolje uporabljam možgane«. Znotraj te teme lahko učenke in učenci poljubno izberejo naslov svojega izdelka.
 3. Natečaj vključuje dva področna natečaja, ki se med seboj izključujeta glede na starost učencev:

  • likovni natečaj, za učence od 1. do vključno 4. razreda OŠ;
  • video natečaj, za učence od 5. do vključno 9. razreda OŠ in za učence srednjih šol.

  Vsak učenec lahko v natečaju sodeluje le z enim izdelkom oz. eno smiselno celoto.

 4. Na likovnem natečaju lahko sodelujejo samo posamezniki. Izdelki likovnega natečaja naj bodo rezultat individualnega dela.

 5. Na video natečaju lahko sodelujejo samo skupine, ki lahko štejejo najmanj štiri (4) in največ osem (8) učencev. Izdelki, ki bodo rezultat dela večjega ali manjšega števila učencev, bodo vseeno upoštevani, vendar bodo imeli manjšo možnost za osvojitev nagrad.

 6. Upoštevali se bodo samo pravočasno prispeli izdelki, ki bodo vsebinsko ustrezali temi letošnjega natečaja in drugim predpisanim pogojem.

 7. Vsi izdelki, ki sodelujejo v natečaju, naj bodo opremljeni s spremnim listom, na katerem naj bodo navedeni naslednji podatki: ime in priimek avtorja, starost, razred, šola (natančen naziv in kraj), datum izdelave ter naslov prebivališča (začasnega ali stalnega), kamor bomo lahko poslali potrdilo o udeležbi in o morebitni nagradi.

 8. Rok za oddajo izdelkov je 31. januar 2012.

 9. Slovensko društvo za nevroznanost bo sestavilo komisijo, ki bo ocenjevala vse prispele izdelke. Avtorji zmagovalnih del bodo o tem obveščeni najkasneje do 10. marca 2012. Podelitev nagrad se bo odvijala v 3. tednu marca 2012, v času Tedna možganov, v Ljubljani.

 10. Slovensko društvo za nevroznanost si pridržuje pravico do reprodukcije, razstavljanja in objavljanja vseh del v nekomercialne namene. Na željo avtorja se izdelek v roku enega leta vrne avtorju izdelka.

 11. Za dodatne informacije v zvezi z natečajem lahko pišete na elektronski naslov info@sinapsa.org.


© SiNAPSA 2003-2012