Natečaj 2017

SiNAPSA, 1. 1. 2017

V šolskem letu 2016/17 bo v okviru Tedna možganov SiNAPSE, slovenskega društva za nevroznanost, potekal sedmi natečaj z naslovom Kriza na vrvici. K sodelovanju vabimo vse učenke in učence osnovnih in srednjih šol.

Tema natečaja

Letos želimo, da se pri pripravi izdelkov otroci preizkusijo v sposobnosti vživljanja v druge ljudi. Glede na to, da vabila vsako leto pošljemo tako osnovnim kot srednjim šolam, je starost otrok, ki na natečajih sodelujejo, zelo različna. Zato smo se letos odločili, da damo otrokom in/ali mentorjem na izbiro več možnosti in jim prepustimo, da si sami izberejo tisto, ki se jim zdi najprimernejša. Vsem trem možnostim je skupno, da se morajo otroci vživeti v nekoga, ki je naletel na nekakšno oviro v življenju, ki za tega človeka predstavlja krizo. Otroci si lahko izberejo:

 1. Vrstnika nasprotnega spola in si zamislijo, s kakšnimi težavami bi se lahko soočal
 2. Vrstnika poljubnega spola, ki se sooča z eno od spodnjih težav:
  • Nekdo, ki ugotovi, da so ji všeč osebe istega spola
  • Nekdo, ki je zaljubljen, pa ne ve, kako naj do svoje simpatije pristopi
  • Nekdo, čigar starša sta pred kratkim izgubila službo in so zato zelo na tesnem z denarjem
  • Otrok, ki izve, da ima levkemijo
  • Dekle, ki pričakuje otroka pri petnajstih
  • Nekdo, ki je pred kratkim prišel v Slovenijo in ne zna jezika
  • Nekdo, ki se je med poletjem močno zredil
  • Nekdo, ki se je hudo skregal s svojim najboljšim prijateljem
  • Nekdo, ki se je letos prepisal iz druge šole
  • Nekdo, čigar starši so se pred kratkim ločili
 3. Starša, ki se spopada s težavo svojega otroka
  • Otrok je dobil prvo negativno oceno
  • Otrok izostaja od pouka
  • Otrok kadi cigarete/travo
  • Otrok ne želi več obiskovati glasbene šole/športne aktivnosti/ne želi več hoditi v šolo
  • Otrok začne zahajati v slabo družbo
  • Otrok vsak dan več ur igra igrice na računalniku/tablici

Navodila za izvedbo natečaja

Želimo, da se otroci kar najbolje vživijo v izbrane osebe in nam poskušajo predstaviti konkretno situacijo, v kateri se je oseba znašla ter jo razrešiti po svojih najboljših močeh. Na primer: Sem Katja, moja starša sta izgubila službo, zato ne morem organizirati zabave za rojstni dan, ki sem jo včasih imela vsako leto. Počutim se jezno, razočarano, skrbi me, kaj si bodo mislili sošolci. Domislila pa sem se, da lahko otroke povabim v park na piknik in jih prosim, da namesto daril prinesejo hrano in pijačo. Sicer bi si zelo želela dobiti darila, vendar razumem, da ne morem vedno dobiti vsega kar si želim.

Hkrati vam, mentorjem, predlagamo, da se z otroki pogovorite tudi o fiziološki podlagi različnih tem, ki jih zajema ta natečaj. Navajamo nekaj predlogov:

 • Empatija (zrcalni nevroni)
 • Čustvovanje
 • Odvisnost
 • Stres
 • Bolečina

Za naštete predloge smo vam pripravili tudi kratko fiziološko razlago in nekaj virov, če želite o temi izvedeti več. Najdete jih lahko med pripetimi datotekami. Za več vprašanj pa smo na voljo na [email protected]. Temo lahko otroci predstavijo v katerikoli obliki, kot so na primer: strip, slika, esej, fotografija, video posnetek in lutkovna igrica. Lahko napišejo pesem, ali pa ustvarijo kaj čisto drugega. Izdelke sprejemamo v katerikoli tehniki.

Rok za oddajo in način oddaje

Izdelki morajo biti oddani najkasneje do petka, 10. februarja 2017 na naslov: Inštitut za patološko fiziologijo, Zaloška 4, 1000 Ljubljana, s pripisom Sinapsin natečaj. Izdelki morajo biti opremljeni s podatki avtorja (ime in primek, starost, šola in razred, naslov šole, naslov začasnega/trajnega prebivališča). Če je izdelek mogoče poslati v elektronski obliki, ga lahko pošljete preko elektronske pošte na naslov [email protected], kjer prav tako navedete zahtevane podatke.

Kriteriji

Kriteriji za izbiro najboljšega izdelka so naslednji:

 • Izvirnost
 • Ustreznost temi
 • Izvedba
 • Zmožnost empatičnega razmišljanja
 • Vključevanje osvojenega znanja s področja nevrofiziologije

Organizator razpisa si pridržuje pravico do prilagoditve kriterijev glede na prispele izdelke.

Potrdila in nagrade

Najboljši izdelki bodo razstavljeni oz. predvajani na Tednu možganov, ki bo potekal od 13. do 17. marca 2017 v Atriju ZRC v Ljubljani. Zaključna podelitev, na katero so vabljeni vsi sodelujoči in njihovi mentorji, bo v petek, 17. 3. 2017 v atriju ZRC na Novem trgu 2 v Ljubljani. Na slavnostni podelitvi bomo razkrili, kdo so nagrajenci letošnjega natečaja, vsak sodelujoči posameznik pa bo prejel tudi potrdilo o udeležbi, ki ga izda SiNAPSA, slovensko društvo za nevroznanost. Za otroke bomo na podelitvi organizirali tudi delavnico in poskrbeli za manjšo pogostitev.

Najboljše izdelke bomo bogato nagradili. Učenci se bodo tako potegovali za petdnevno poletno šolo in 2 Escape rooma, ki jih bodo obiskali s prijatelji po lastni želji, oboje zahvaljujoč Otroški akademiji, 20 kuponov za Pustolovski park GEOSS, 5 vstopnic za Muzej iluzij, 20 kart za Tehniški muzej Slovenije, 10 kart za Muzej eksperimentov in še mnogo drugih izvrstnih nagrad!

Prevzem izdelkov

Svoj izdelek lahko prevzamete takoj po razstavi ob koncu Tedna možganov, na podelitvi nagrad v petek, 17. 3. 2017, oziroma nam datum prevzema sporočite najkasneje do 28. aprila 2017 na elektronski naslov [email protected] V primeru, da izdelka v tem času ne prevzamete, se izdelek zavrže.

Pravila natečaja

 1. Na natečaju lahko sodelujejo učenke in učenci osnovnih in srednjih šol v Republiki Sloveniji ter učenci in učenke šol s slovenskim učnim jezikom v tujini.
 2. Natečaj ima skupen naslov: Kriza na vrvici. Znotraj te teme lahko učenke in učenci poljubno izberejo naslov svojega izdelka.
 3. Vsak učenec oz. skupina učencev lahko v natečaju sodeluje le z enim izdelkom oz. eno smiselno ustvarjalno celoto.
 4. Upoštevali se bodo samo pravočasno prispeli izdelki, ki bodo vsebinsko ustrezali temi letošnjega natečaja in drugim predpisanim pogojem.
 5. Vsi izdelki, ki sodelujejo v natečaju, naj bodo opremljeni s spremnim listom, na katerem naj bodo navedeni naslednji podatki: ime in priimek avtorja, starost, razred, šola (natančen naziv in kraj), datum izdelave ter naslov prebivališča (začasnega ali stalnega), kamor bomo lahko poslali potrdilo o udeležbi in morebitni nagradi. Izdelke lahko oddate tudi preko spletnega obrazca, ki ga bo SiNAPSA v ta namen pripravila na svojih spletnih straneh, www.sinapsa.org.
 6. Rok za oddajo izdelkov je petek, 10. februar 2017.
 7. SiNAPSA, slovensko društvo za nevroznanost, bo sestavila komisijo, ki bo ocenjevala vse prispele izdelke. Avtorji zmagovalnih del bodo o tem obveščeni na zaključni prireditvi, ki bo potekala v petek, 17.3.2017 v prostorih ZRC SAZU. Društvo SiNAPSA lahko za pomoč pri ocenjevanju izdelkov zaprosi zunanje ocenjevalce.
 8. SiNAPSA, slovensko društvo za nevroznanost, si pridržuje pravico do reprodukcije, razstavljanja in objavljanja vseh del v nekomercialne namene.
 9. Za dodatne informacije v zvezi z natečajem lahko pišete na elektronski naslov [email protected]

Vaša SiNAPSA vas tudi letos toplo vabi na Teden možganov, ki se bo odvijal od 13. do 17. marca 2017 atriju ZRC v Ljubljani. Letošnja tema je kriza, kjer se osredotočamo predvsem na njen stimulativen vpliv na posameznika in družbo.

Veselimo se sodelovanja z vami in vam želimo čimveč kreativnih idej!
Vaša SiNAPSA


© SiNAPSA 2003-2012