TM'06 Duševne motnje moderne dobe

SiNAPSA, 15. 3. 2006

V okviru letošnjih aktivnosti Tedna možganov je potekal tudi program Duševne motnje moderne dobe, ki je bil posvečen duševnemu zdravju in destigmatizaciji duševnih težav s ciljem, da se udeležencem programa prikaže in približa informacije, aktualna znanja in oblike pomoči na področju duševnih motenj, kot so stres, travma in anksiozne motnje.

Na področju duševnega zdravja se neizbežno srečamo tudi s problemi stigme. Na stališče “meni se pa to ne more zgoditi” naletimo prepogosto, in pri kateri koli motnji lahko takšno stališče bistveno odloži čas, da posameznik poišče pomoč. Posledično pozno iskanje pomoči predstavlja dodatne težave in občutek izpostavljenosti tako, da namesto, da bi se posameznik boril proti svojim težavam, se predvsem spopada s svojim razočaranjem. Zato smo se odločili, da udeležencem programa Duševne motnje moderne dobe ponudimo raznovrstne dejavnosti s področja duševnega zdravja in s tem pripomoremo k večji osveščenosti glede iskanja pomoči in nasvetov v primeru duševnih težav ter ponudimo informacije o najbolj perečih duševnih motnjah moderne dobe, prikažemo kakšna je povezava med možgani in duševnimi motnjami, kaj se dogaja v njih v primeru nekaterih duševnih motenj in terapij, izvedemo predavanja in delavnice na temo stresnih motenj, travme in anksioznih motenj. In nenazadnje, k programu želimo pritegniti tudi osebe, ki se že soočajo s kakšno od duševnih motenj pri sebi ali v okviru svoje socialne mreže, vendar ne vedo kako v takšni situaciji ukrepati. S tem želimo prispevati k večji prepoznavnosti pomena duševnega zdravja in duševnih motenj ter destigmatizaciji omenjenih težav.

Delavnico o predstavitvi anksioznih in stresnih motenj je v sredo, 15.3.2006 v živo vodila doc.dr. Mojca Dernovšek. Priročnika z delavnice si lahko ogledate tudi tu:

Prepoznavanje in premagovanje stresa in travm
Prepoznavanje in premagovanje anksioznost


© SiNAPSA 2003-2012