TM'06 Pomoč osebam po poškodbi glave

SiNAPSA, 25. 3. 2006

Med tednom možganov so strokovnjaki za rehabilitacijo oseb po poškodbi možganov predstavili svoj novi spletni portal ‘Glavo pokonci’, na katerem nudijo pomoč in informacije prizadetim bolnikom in njihovim svojcem.

Izvleček s spletne strani Zavoda Zarja:

‘Poškodbe glave - civilizacijski davek sodobnega časa - so eden največjih zdravstveno - socialnih problemov v večini razvitih zahodnih dežel. Razvoj tehnike in prometa, spremenjen način življenja, ekstremni športi in nasilje so glavni vzroki nezgodne možganske poškodbe (NMP), ki pomeni eno najbolj invalidizirajočih obolenj mlade populacije. Posledice NMP kruto posežejo v bolnikovo življenje in ga spremenijo do temeljev. Prizadenejo vsa področja človekovega delovanja: gibanje, čutenje, zaznavanje in dojemanje okolja, odzivanje nanj, sporazumevanje, vedenje, čustvovanje… Nekatere so vidne takoj in se sčasoma zmanjšajo, druge poglobijo ali se pojavijo šele kasneje. Pogosto so trajne in ne ogrožajo le življenje bolnika, ampak prizadenejo zdravstveno, materialno in moralno tudi celotno družbo. Napredek medicine na vseh področjih, od pravilne pomoči na mestu nesreče, do ustreznega zdravljenja in učinkovitega preprečevanja sekundarnih komplikacij omogoča preživetje vedno večjemu številu poškodovancev, vendar ostaja kvaliteta njihovega življenja pogosto vprašljiva.

Potek okrevanja je dolgotrajen, končni izid pa odvisen od obsega, mesta in narave poškodbe, lastnosti bolnika in učinkovitosti terapevtskih programov - vsekakor pa v začetku nepredvidljiv. Takojšnja, kompleksna in kontinuirana rehabilitacijska obravnava pospešuje in okrepi proces spontanega okrevanja. Različna obdobja zdravljenja in rehabilitacije (akutno, subakutno in kronično obdobje) imajo pri različnih stopnjah možganske oškodovanosti (blaga, zmerna, huda poškodba) svoje značilnosti in zakonitosti, vselej pa rehabilitacija zahteva tesno sodelovanje specializiranega rehabilitacijskega tima, bolnika in njegovega ožjega okolja. Po poškodbi se mora bolnik ponovno naučiti osnovne življenjske in delovne vzorce, dojeti pomen in smisel dogajanja okoli sebe in svoje mesto v njem.’

Portal ‘Glavo pokonci’
Zavod Zarja


© SiNAPSA 2003-2012