Mesto mladega raziskovalca na Inštitutu za patološko fiziologijo, MF UL, 2022

Helena Haque Chowdhury | 26. 6. 2022

Raziskovalno delo mlade(ga) raziskovalke(ca) bo potekalo v Laboratoriju za nevroendokrinologijo - molekulska celična fiziologija, na Inštitutu za patološko fiziologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Začetek raziskovalnega dela je predviden v jeseni 2022.

Kandidate(ke), ki bodo do predvidenega roka septembra 2022 zaključili(e) magistrski študij na 2. stopnji naravoslovnih smeri, kot so biologija, biokemija, medicina, biotehnologija, mikrobiologija, farmacija, laboratorijska biomedicina, kemija in so motivirani za raziskovanje vabimo, da se prijavijo prek spletne aplikacije ter pošljejo življenjepis in motivacijsko pismo na naslov: robert.zorec@mf.uni-lj.si. Prednost pri izbiri bodo imeli(e) kandidati(ke) z visoko povprečno oceno študija in izkušnjami z delom v celični biologiji/fiziologiji in biokemiji/molekularni biologiji/vedenjskih poskusih/razvoju zdravil.

Podrobnejši opis najdete v priloženi priponki.

Predvideni datum objave razpisa za mlade raziskovalce: 30. junij 2022
Predvideni datum roka za prijave: 13. julij 2022 do 13h

Kandidatom svetujemo, da spremljajo obvestila o razpisu na spletni strani Univerze v Ljubljani: https://www.uni-lj.si/studij/mladi-raziskovalci/


pripeto:


© SiNAPSA 2003-2012