Nevroznanost in družba: posvet o placebu

Medicine is not only a science; it is also an art. It does not consist of compounding pills and plasters; it deals with the very processes of life, which must be understood before they may be guided.

Philipus A. Paracelsus (1493 - 1541)  

Ste se kdaj vprašali, koliko se zdravniki v svojem delu z bolniki zanašajo na placebo-odziv, ko postavljajo diagnozo, zdravijo in raziskujejo nova zdravila?

  • Ne, ker menite, da placebo ne sodi v medicino?
  • Da, ker ste mnenja, da zdravniki s spodbujanjem placebo-odziva pri bolnikih lahko izboljšajo učinkovitost zdravljenja?
  • Pravzaprav niti ne veste, kaj je placebo in kako bi opredelili ali prepoznali odziv nanj?

Placebo je sestavni del zdravljenja in raziskovanja v medicini. Da bi razumeli njegovo vlogo in se opredelili do nje, moramo pogledati v ozadje bolnikovega odzivanja na proces zdravljenja z vsem, kar le-ta vključuje. Sestavljajo ga posegi in učinkovine na eni strani in zdravnikov odnos ter okoliščine, pod katerimi poteka zdravljenje, na drugi strani. Slednje se je doglo izmikalo znanstvenemu preverjanju, v zadnjih desetletjih pa se je nabralo veliko spoznanj o nevralnih podstateh in fizioloških prijemališčih odzivanja na placebo. Ta spoznanja terjajo prevrednotenje vloge placeba v medicini.

Če vas zanima, kaj o placebu menijo nevroznanstveniki, ki raziskujejo njegovo delovanje, zdravniki, ki ga uporabljajo v zdravljenju in raziskavah, kaj o mehanizmih odziva na placebo kažejo najnovejše študije, kakšne so etične smernice glede rabe placeba v zdravljenju in biomedicinskem raziskovanju in še marsikaj, pridite na SiNAPSIN posvet "nevroznanost in družba" na temo placeba, ki bo v soboto 28. septembra 2013 ob 19h (do 20:30) v veliki predavalnici Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Korytkova 2.

Sodelujoči strokovnjaki, ki jih predstavljamo spodaj, bodo z veseljem odgovorili tudi na vaša vprašanja. Zaradi mednarodne narave dogodka, bo posvet v angleškem jeziku.

Razpravljalci

Fabrizio Benedetti - doktor medicine in profesor nevrofiziologije in humane fiziologije na Medicinski fakulteti Univerze v Torinu ter na Nacionalne Inštitutu za nevroznanost, v Torinu, Italija. Je član Evropske Akademije in Evropske Zveze za možgane Dana. Odkril je nekaj temeljnih mehanizmov odzivanja na placebo. Je avtor knjige Učinki placeba (Oxford 2008), ki je prejela nagrado Britanskega zdravniškega združenja za leto 2009, in knjige Bolnikovi možgani (Oxford 2010). Leta 2012 je prejel nagrado Seymour Solomon Ameriškega društva za glavobol.

Paul Enck - doktor znanosti iz psihologije je profesor medicinske psihologije in raziskovalni direktor Univerzitetnih bolnišnic v Tübingenu, Nemčija. Je soavtor 170 izvirnih člankov, več kot 240 preglednih člankov in poglavij v knjigah. Imel je več kot 300 vabljenih predavanj na univerzah in konferencah. Kot svetovalec sodeluje z mnogimi farmacevtskimi podjetji ter podjetji z medicinsko opremo.

Zvezdan Pirtošek - doktor medicine in znanosti je profesor nevrologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in vodja Kliničnega oddelka za bolezni živčevja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Je bivši predsednik Slovenskega nevrofiziološkega društva in trenutni predsednik Slovenskega sveta za možgane. Poglavitna področja kliničnega in raziskovalnega zanimanja so nevrodegenerativne bolezni, kognitivna nevrologija in kognitivna nevroznanost. Kot profesor kognitivne nevroznanosti na Centralno-evropskem meduniverzitetnem študijskem programu kognitivne znanosti, je še posebej dejaven v spodbujanju medpanožnega sodelovanja na tem mladem znanstvenem področju.

Jože Trontelj - doktor medicine in znanosti in profesor nevrologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Avotr in soavtor prek 150 člankov, 30 poglavij in 2 knjig, predvsem na temo elektromiograije in fizioloških temeljev nevroloških motenj; prek 70 objav na temo bioetike. Od 1991 je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, od 2002 njen podpredsednik, od 2008 njen predsednik. Od 1995 predsednik Komisije RS za medicinsko etiko in slovenski zastopnik v v Usmerjevalnem odboru za bioetiko (CDBI) pri Evropskem svetu. Član delovne skupine, ki je pripravila osnutek Dodatnega protokola k sporazumu o človekovih pravicah in biomedicini, na temo biomedicinskih raziskav.


Page last updated: Monday, September 23rd 2013


ⓒ SiNAPSA 2003-2013 Some rights reserved