Novice

Obvestila

Dogodki

O društvu
poslanstvo
organi društva
člani
statut
prijavnica

Dejavnosti

Povezave

Pages in English

 

 

 

 

 

 

 

 

SiNAPSA, Slovensko društvo za nevroznanost

SiNAPSA, Slovensko društvo za nevroznanost, je bilo ustanovljeno konec julija 2003 kot izraz želje raziskovalcev in kliničnih strokovnjakov, ki se pri svojem delu srečujejo z živčnim sistemom, po vzpostavitvi mesebojnega stika, olajšanju povezovanja in vzpodbujanju uresničevanja multidisciplinarnih projektov v slovenski nevroznanosti. Temelj odločitvi za ustanovitev je bila skupna ugotovitev, da sloni razumevanje delovanja živčevja v zdravju in bolezni na spoznanjih različnih ved, od genetike in molekularne nevrobiologije vse do klinične nevrologije, psihiatrije in psihologije. Navezovanje stikov med strokovnjaki prek meja posameznih raziskovalnih usmeritev in metodoloških pristopov je zato pogoj za oblikovanje celovite predstave o mehanizmih delovanja živčevja na vseh ravneh, od sporazumevanja med celicami do višjih spoznavnih procesov.

Ustanovitev nacionalnega društva ima pomen tudi za organizirano predstavljanje slovenske nevroznanosti navzven in kot dejavnik povezovanja slovenskih raziskovalcev, ki v nevroznanosti delujejo v tujini. Kmalu po ustanovitvi je SiNAPSA zato oddala prošnjo za včlanitev v svetovno organizacijo za raziskovanje možganov (International Brain Research Organization, IBRO), ki je slovensko društvo sprejela v redno članstvo. Oddali smo tudi prošnjo za včlanitev v Zvezo evropskih nevroznanstvenih društev (Federation of European Neuroscience Societies, FENS). Članstvo v teh organizacijah pomeni glasovalno pravico in možnost sooblikovanja njihovih programov in ciljev, hkrati pa enakopravno sodelovanje v uresničevanju projektov obeh organizacij. Naše sodelovanje se je pričelo s projektom poletne šole z naslovom “Kognitivna nevroznanost delovnega spomina”, ki jo pod okriljem SiNAPSE načrtujemo na Bledu poleti 2004 in ki ga bosta v veliki meri finančno podprla IBRO in FENS.

SiNAPSA si je kot cilje zastavila tudi spodbujanje izobraževanja v nevroznanosti ter osveščanje javnosti o živčevju in njegovem delovanju v zdravju in bolezni. V marcu 2004 bomo zato izpeljali prvi slovenski “teden možganov” z raznovrstnimi aktivnostmi, ki bodo širši javnosti približale razmišljanje o možganih. Tema prve tovrstne akcije v letu 2004 bo “možganska kap”.

Vse znanstvenike in strokovnjake s področja nevroznanosti, ki bi radi tvorno sodelovali v oblikovanju programa dela društva in njegovem uresničevanju, vabimo, da se nam pridružite. Dobrodošli so tudi študenti, ki jih nevroznanost zanima in si želijo sodelovati pri njenem razvijanju. Na spletnih straneh SiNAPSE pa pozdravljamo tudi vse ostale, ki vas zanima nevroznanost v Sloveniji in spremljate dejavnost društva.

Maja Bresjanac