SiNAPSA, petek, 1. december 2023

eSiNAPSA

Spletna revija za znanstvenike, strokovnjake
in nevroznanstvene navdušence

letnik 2023, številka 25
(v pripravi)

 

članek

Vpliv RNA in celičnih organelov na nastanek proteinskih kondenzatov v celicah

Helena Motaln

Med 6. in 8. septembrom 2023 se je v Trstu pod pokroviteljstvom International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) odvijala mednarodna konferenca Arturo Falaschi na temo Funkcije in nefunkcionalnosti proteina TDP43 v nevrodegenerativnih obolenjih. Na njej je bil velik del predstavitev uglednih raziskovalcev namenjen raziskavam fazne separacije RNA-vezavnih proteinov, njihovi kondenzaciji in premeščanju (ang. »de-mixing«), predvsem v stresnih granulah, kar vodi v tvorbo netopnih agregatov in odmiranje nevronov. V tem prispevku povzemamo značilnosti stresnih granul (celični proteinski kondenzati nizke gostote), nedavno objavljenih v reviji Nature Communications.

— ❖ —