SiNAPSA, četrtek, 18. januar 2018

eSiNAPSA

Spletna revija za znanstvenike, strokovnjake
in nevroznanstvene navdušence

eSinapsa

kratka predstavitev

eSinapsa je spletna publikacija za širitev znanja in spoznanj s poročja nevroznanosti. Namenjena je slovenskim nevroznanstvenikom in ostali širši slovenski znanstveni in strokovni javnosti, ki jo nevroznanost zanima. Objave zajemajo krajše strokovne in znanstvene prispevke, predstavitve knjig, poročila s konferenc, zgodovinske zapise. Prispele objave se nekajkrat letno zberejo v skupno spletno enoto/revijo, ki je dostopna na spletu.


Osnovni podatki

Izdajatelj
SiNAPSA, Slovensko društvo za nevroznanost,
Inštitut za patološko fiziologijo, Zaloška 4,
1000 Ljubljana,
Slovenija

Odgovorni urednik

 • Grega Repovš

Glavni urednik

 • Andraž Matkovič

Tehnični urednik

 • Andraž Matkovič

Uredniški odbor (urednistvo-esinapsa@sinapsa.org)

 • Tisa Frelih
 • Alina Holnthaner
 • Andraž Matkovič
 • Danaja Metul
 • Nina Purg
 • Grega Repovš
 • Anka Slana
 • Nastja Tomat
 • Gašper Zupan

ISSN 2232-4178
Prva izdaja: april, 2011


Navodila za avtorje

eSinapsa objavlja poljudne, strokovne in znanstvene prispevke s področja nevroznanosti. Uradni jezik eSinapse je slovenščina, izjemoma pa sprejemamo tudi članke v angleškem jeziku. Dolžina prispevka je omejena na 1200 besed (500 za kategorijo Aktualno). Priporočeno je, da se vsakem prispevku doda slikovni material. Ker je izdaja prispevka primarno spletna, se prispevke lahko obogati s povezavami na spletne naslove.

Revija obsega naslednje kategorije:

Članki

V to kategorijo sodijo znanstveni, strokovni in poljudni prispevki. Priporočena dolžina prispevka je med 800 in 1200 besedami. Pomembno je, da je članek pisan v jeziku dostopnem širši nevroznanstveni javnosti. Za avtorja to pomeni, da:

 • Postavi znanstveni-strokovni problem v širši nevroznanstveni kontekst.
 • Se poizkuša izogibati žargonskih besed oziroma jih v tekstu obrazloži.
 • Ob prvi uporabi kratice v tekstu zapiše izraz s polno besedo.
 • Prispevki v kategoriji članki morajo vsebovati tudi vsaj dve referenci na znanstvena dela.

Znanstveni prispevki so venomer podvrženi dvojni slepi zunanji recenziji. Med postopkom recenzije ne avtor ne recenzent ne poznata identitete drug drugega. Ob objavi je identiteta obeh razkrita. Strokovni prispevki so podvrženi recenziji ob izraženi želji avtorja. Poljudni prispevki so podvrženi le uredniški presoji.

Aktualno

Krajši prispevki, ki tipično napovejo zanimive novosti na področju nevroznanosti, kot so pomembne objave slovenskih znanstvenikov, prihajajoča srečanja, itn. Dolžina prispevka v kategoriji Aktualno naj ne bi presegala 500 besed. Prispevki v tej kategoriji so recenzirani zgolj s strani uredništva.

Mnenja in recenzije

Ta kategorija obsega vabljene ali prosto prispele recenzije poljudnih ali strokovnih knjig s področja nevroznanosti ter osebna mnenja o dogodkih, spoznanjih, izzivih, pasteh in lepotah nevroznanost. Prispevki v tej kategoriji so recenzirani zgolj s strani uredništva.

Korenine

Posebna kategorija je namenjena spominom na razvoj nevroznanosti v Sloveniji in po svetu. V to kategorijo lahko prispevate slike, dokumente ali lastne spomine na preteklost. Prispevki v tej kategoriji so recenzirani zgolj s strani uredništva.

Oblika

Naslov in prvi odstavek

Na naslovni strani eSinapse bosta vidna naslov in prvi odstavek vašega prispevka. Oba naj motivirata bralca za nadalnje branje prispevka. Dolžina odstavka ne sme presegati 600 znakov (vključno s presledki).

Navajanje virov

Prispevki v kategoriji članki morajo navajati relevantne vire. Tudi v ostalih prispevkih priporočamo navajanje virov, kjer je to primerno. Vire se v besedilu navaja s številkami na mestu navajanja (npr.[^1]). Številke virov naj si sledijo po vrsti glede na mesto pojavljanja v članku. Isti vir se lahko v članku ponovi večkrat a mora ohraniti isto številko. Na koncu članka se viri navedejo v zapisanem vrstnem redu na sledeč način:

[^1]: Destexhe A. Simplified models of neocortical pyramidal cells preserving somatodendritic voltage attenuation. Neurocomputing. 2001;38–40:167–173.
[^2]: …

Vključevanje slik in tabel

Priporočamo, da prispevku priložite slikovni material, ki ga podpira. Za vsako sliko in tabelo priporočamo, da vsebuje kratek opis (caption).

Slike se oddajo kot posebne datoteke (.jpg, .png, .pdf, …) s poimenovanjem, ki jasno nakaže, kje se v prispevku slika nahaja (npr. Slika1.png). V besedilu navedite, kje naj se slika nahaja. Opise slik in tabel dodajte na koncu prispevka za navedenimi viri.

Oddaja prispevkov

Prispevke pošljite na naslov urednistvo-esinapsa@sinapsa.org. Pri oddaji predlagajte ustrezno oz. želeno kategorijo prispevka. Uredniški odbor bo prispevek pregledal in vam poslal odgovor. Odgovor je lahko:

 • Sprejetje prispevka v prejeti obliki.
 • Sprejetje prispevka s predlaganimi manjšimi popravki. Avtor mora potrditi spremembe uredništva.
 • Sprejetje prispevka s pripombami in prošnjo za popravke. Avtor ponovno pošlje prispevek, ki upošteva pripombe uredništva.
 • Zavrnitev prispevka z obrazložitvijo.