SiNAPSA, Monday, 15. July 2024

eSiNAPSA

Spletna revija za znanstvenike, strokovnjake
in nevroznanstvene navdušence

letnik 2023, številka 25

 

članki

Vpliv RNA in celičnih organelov na nastanek proteinskih kondenzatov v celicah

Helena Motaln

Med 6. in 8. septembrom 2023 se je v Trstu pod pokroviteljstvom International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) odvijala mednarodna konferenca Arturo Falaschi na temo Funkcije in nefunkcionalnosti proteina TDP43 v nevrodegenerativnih obolenjih. Na njej je bil velik del predstavitev uglednih raziskovalcev namenjen raziskavam fazne separacije RNA-vezavnih proteinov, njihovi kondenzaciji in premeščanju (ang. »de-mixing«), predvsem v stresnih granulah, kar vodi v tvorbo netopnih agregatov in odmiranje nevronov. V tem prispevku povzemamo značilnosti stresnih granul (celični proteinski kondenzati nizke gostote), nedavno objavljenih v reviji Nature Communications.

— ❖ —

Sistematični pregled razvoja in uporabe tehnologije spremljanja laboratorijskih glodalcev v domači kletki

Maša Čater

Pri biomedicinskih raziskavah so laboratorijski glodalci pogosto podvrženi testom zunaj domačih kletk za merjenje različnih parametrov. Vendar pa ti kratki testi, izvedeni zunaj domače kletke, ne zajamejo kompleksnosti vedenja v celoti in trpijo zaradi nizke ponovljivosti. Poleg tega lahko ločevanje od družbenih skupin in razlike v laboratorijskih okoljih vplivajo na dobro počutje živali ter kakovost podatkov. Za naslovitev teh pomanjkljivosti raziskovalci zagovarjajo spremljanje živali v domači kletki (angl. home-cage monitoring, HCM), kjer se živali opazuje v njim znanem okolju. Domače kletke morajo izpolnjevati posebna merila, določena s predpisi, ki zagotavljajo prostor, socialne stike in obogatitev okolja. HCM omogoča spremljanje različnih parametrov, vključno z vedenjem, fiziologijo in zunanjim videzom (Slika 1). Za HCM se uporabljajo ročne in avtomatizirane tehnike, kot so sistemi kamer in radiofrekvenčna identifikacija (RFID). Prednosti HCM vključujejo izboljšano kakovost podatkov in dobro počutje živali, saj živali v domačem okolju ostanejo nemotene. Tehnologija se je z leti razvijala in pobude, kot sta projekt TEATIME in projekt Translacijski digitalni biomarkerji, so namenjene spodbujanju in napredku sistemov HCM. Z namenom, da bi bolje razumeli zgodovinski razvoj tehnik in aplikacij HCM, smo pripravili sistematični pregledni članek, nedavno objavljen pri BMC Biology, pri čemer smo preučili razvoj avtomatizacije za spremljanje vedenjskih, fizioloških in zunanjih parametrov, povezanih z izgledom živali. Cilj je povečati uporabo in razvoj sistemov HCM v biomedicinskih raziskavah.

— ❖ —

Protonska terapija v nevroonkoloških zdravljenjih

Maša Čater

Na področju nevroonkologije neusahljivo poteka iskanje inovativnih možnosti zdravljenja z izboljšano natančnostjo targetiranja. Protonska terapija se je kot rezultat fizikalnih študij pojavila kot revolucionaren medicinski terapevtski pristop, ki kaže brezprimerno natančnost pri obsevanju možganskih tumorjev. Ta vrhunska tehnologija ponuja obnovljeno upanje bolnikom, ki se spopadajo s kompleksnimi nevrološkimi rakavimi obolenji.

— ❖ —

Selektivni zaviralec butirilholin esteraze za lajšanje simptomov kognitivne motnje psov in Alzheimerjeve bolezni

Urban Košak, Damijan Knez, Anže Meden, Simon Žakelj, Jurij Trontelj, Jure Stojan, Maja Zakošek Pipan, Kinga Sałat idr.

Kognitivna motnja psov (KMP) in Alzheimerjeva bolezen (AB) sta neozdravljivi nevrodegenerativni bolezni možganov, ki ju povzročajo patološki agregati proteinov (amiloid β (Aβ) in hiperfosforiliran protein tau), oksidativni stres in vnetni procesi. Ti patofiziološki procesi se začnejo in najbolj prizadenejo živčno-prenašalni sistem, ki je odgovoren za normalno delovanje spomina in kognitivnih funkcij, to je holinergični sistem. Zaradi propadanja holinergičnih nevronov je v možganih psov s KMP in AB močno znižana koncentracija prenašalca acetilholina (ACh).

— ❖ —

zdravje

Novi povzetki raziskav o zdravju možganov – marec 2024

Tina Giber, Lana Blinc, Maja Bresjanac

Ekipa SiNAPSINEGA projekta Zdrav duh v zdravi glavi (ZDZG), ki ga sofinancirata Ministrstvo za zdravje in Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, nadaljuje z rednimi objavami na spletišču zdravaglava.si. V duhu slogana “Z znanostjo do zdrave glave” na spletišču od leta 2019 nizamo laikom prijazne povzetke znanstvenih raziskav, povezane z zdravjem možganov. V zadnjem polletju pa smo se še posebej posvetili otrokom in mladostnikom, pri katerih želimo vzbuditi zanimanje za možgane in njihovo zdravje.

— ❖ —

kolofon

Kolofon

letnik 2023, številka 25

eSiNAPSA
spletna publikacija za širitev znanja in spoznanj s področja nevroznanosti

— ❖ —