SiNAPSA, nedelja, 25. februar 2024

eSiNAPSA

Spletna revija za znanstvenike, strokovnjake
in nevroznanstvene navdušence

letnik 2023, številka 25
(v pripravi)

 

članki

Vpliv RNA in celičnih organelov na nastanek proteinskih kondenzatov v celicah

Helena Motaln

Med 6. in 8. septembrom 2023 se je v Trstu pod pokroviteljstvom International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) odvijala mednarodna konferenca Arturo Falaschi na temo Funkcije in nefunkcionalnosti proteina TDP43 v nevrodegenerativnih obolenjih. Na njej je bil velik del predstavitev uglednih raziskovalcev namenjen raziskavam fazne separacije RNA-vezavnih proteinov, njihovi kondenzaciji in premeščanju (ang. »de-mixing«), predvsem v stresnih granulah, kar vodi v tvorbo netopnih agregatov in odmiranje nevronov. V tem prispevku povzemamo značilnosti stresnih granul (celični proteinski kondenzati nizke gostote), nedavno objavljenih v reviji Nature Communications.

— ❖ —

Sistematični pregled razvoja in uporabe tehnologije spremljanja laboratorijskih glodalcev v domači kletki

Maša Čater

Pri biomedicinskih raziskavah so laboratorijski glodalci pogosto podvrženi testom zunaj domačih kletk za merjenje različnih parametrov. Vendar pa ti kratki testi, izvedeni zunaj domače kletke, ne zajamejo kompleksnosti vedenja v celoti in trpijo zaradi nizke ponovljivosti. Poleg tega lahko ločevanje od družbenih skupin in razlike v laboratorijskih okoljih vplivajo na dobro počutje živali ter kakovost podatkov. Za naslovitev teh pomanjkljivosti raziskovalci zagovarjajo spremljanje živali v domači kletki (angl. home-cage monitoring, HCM), kjer se živali opazuje v njim znanem okolju. Domače kletke morajo izpolnjevati posebna merila, določena s predpisi, ki zagotavljajo prostor, socialne stike in obogatitev okolja. HCM omogoča spremljanje različnih parametrov, vključno z vedenjem, fiziologijo in zunanjim videzom (Slika 1). Za HCM se uporabljajo ročne in avtomatizirane tehnike, kot so sistemi kamer in radiofrekvenčna identifikacija (RFID). Prednosti HCM vključujejo izboljšano kakovost podatkov in dobro počutje živali, saj živali v domačem okolju ostanejo nemotene. Tehnologija se je z leti razvijala in pobude, kot sta projekt TEATIME in projekt Translacijski digitalni biomarkerji, so namenjene spodbujanju in napredku sistemov HCM. Z namenom, da bi bolje razumeli zgodovinski razvoj tehnik in aplikacij HCM, smo pripravili sistematični pregledni članek, nedavno objavljen pri BMC Biology, pri čemer smo preučili razvoj avtomatizacije za spremljanje vedenjskih, fizioloških in zunanjih parametrov, povezanih z izgledom živali. Cilj je povečati uporabo in razvoj sistemov HCM v biomedicinskih raziskavah.

— ❖ —