Organi društva

SiNAPSA ima naslednje organe:

  • skupščino,
  • upravni odbor,
  • nadzorni odbor,
  • častno razsodišče.

Upravni odbor

Upravni odbor sestavljajo naslednji izvoljeni člani:

, predsednik
, pretekli predsednik
, tajnik
, blagajnik
, član
, član
, član
, članica , članica , članica
, članica , član , član , član

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sestavljajo naslednji izvoljeni člani:

, član
, član
, član

Častno razsodišče

Častno razsodišče sestavljajo naslednji izvoljeni člani:

, član
, član
, član

Člani organov društva so bili izvoljeni na redni letni skupščini 7. maja 2014.


SiNAPSA 2003-2012 ... Nekatere pravice pridržane