SiNAPSA, Thursday, 18. July 2024

eSiNAPSA

Spletna revija za znanstvenike, strokovnjake
in nevroznanstvene navdušence

Kolofon

letnik 2016, številka 12

eSiNAPSA
spletna publikacija za širitev znanja in spoznanj s področja nevroznanosti

Izdajatelj

SiNAPSA, Slovensko društvo za nevroznanost,
Inštitut za patološko fiziologijo, Zaloška 4,
1000 Ljubljana,
Slovenija

Odgovorni urednik

  • Grega Repovš

Uredniški odbor (urednistvo-esinapsa@sinapsa.org)

  • Simon Brezovar
  • Andraž Matkovič
  • Grega Repovš
  • Anka Slana

Tehnični urednik

  • Andraž Matkovič

Lektoriranje

  • Nadja Jarc

Izid je finančno podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

ISSN 2232-4178
Prva izdaja: december, 2011

© 2016 SiNAPSA, Slovensko društvo za nevroznanost