SiNAPSA, Sunday, 23. June 2024

eSiNAPSA

Spletna revija za znanstvenike, strokovnjake
in nevroznanstvene navdušence

Odnosi med ljudmi in živalmi ter njihov vpliv na počutje in zdravje ljudi

Maja Povše

Živali imajo pomembno vlogo v življenju mnogih ljudi. Bile so, so in bodo naravni terapevti, saj njihova prisotnost, naklonjenost in ljubezen blagodejno delujejo na človeka. Živali so lahko odlični družabniki, motivatorji, prijatelji in tolažniki. Živali čutijo z nami, na prav poseben način poskrbijo za nas in nas nikoli ne pustijo na cedilu. Interakcija človeka z živalmi lahko sproža čustvene in druge odzive, kar bo glavna tema pričujočega zapisa.

Vloga živali se je skozi zgodovino spreminjala, že od nekdaj pa so imele živali na človeka ugoden, sproščujoč, pozitiven in tudi zdravilni učinek. Večino človekove zgodovine imajo živali v ontologiji in zdravljenju njegovih bolezni osrednjo vlogo. Druženje z živalmi izboljša kvaliteto življenja posameznika. Druženje z živaljo lahko poteka preko celega dneva in noči, saj žival nima obveznosti, kot jih imajo družinski člani in prijatelji. Živali ne govorijo, zato ne prihaja do konfliktov, človeku pa dajejo občutek, da ni sam 1. Marsikdo, ki živi sam in nima mnogo sorodnikov/prijateljev, si krajša čas in samoto z živalmi. Vse našteto zelo dobro vpliva na duševno, telesno in socialno zdravje ljudi.

Vse več študij dokazuje, da živali včasih učinkujejo bolje kot katero koli zdravilo, saj imajo resnično terapevtske sposobnosti. Druženje z živalmi lahko pozitivno vpliva na zdravje pri zdravih osebah in pri bolnikih, prav tako pa je stik z živalmi ugoden za človekovo duševnost, saj lahko v težkih življenjskih situacijah pomaga vzpostaviti duševno ravnovesje. Avstralski znanstveniki so dokazali, da živali pomagajo zmanjševati število bolezni. Ena od študij tako pojasnjuje, da ljudje, ki imajo psa ali mačko, bistveno redkeje obiščejo zdravnika kot tisti, ki živijo brez štirinožcev. Domače živali namreč poskrbijo za bolnikovo motivacijo in gibanje 2.

Številne raziskave 3 4 5 dokazujejo vpliv živali na zdravje pri otrocih, mladostnikih, odraslih, starostnikih in osebah s posebnimi potrebami. Kot poročajo, obstaja povezava med lastniki domačih živali in pogostostjo pojavljanja srčno-žilnih bolezni. Pri tem so upoštevali indeks telesne mase ter druge pomembne zdravstvene spremenljivke, na primer kajenje. Ugotovili so, da imajo lastniki domačih živali manjše možnosti za razvoj srčnega infarkta, da imajo nižji krvni pritisk kot osebe brez domačih ljubljenčkov, pogosto tudi nižjo raven holesterola. Raziskave kažejo tudi, da imajo psi nekoliko večji vpliv na zdravje kot druge živali, saj jih je potrebno sprehajati. Posledica tega je povečana telesna aktivnost. Prav tako vpliva na zdravstveno stanje pogovor z živaljo in ljubkovanje, kot je božanje, pestovanje.

Slika 1
Vir: Pixabay

Naslednji zelo pomemben vpliv, ki ga izpostavljajo raziskave, je vpliv živali na socialna omrežja 3. Vse vrste hišnih živali pozitivno pripomorejo k lažjemu navezovanju odnosov med ljudmi, saj dajejo močno začetno spodbudo za pogovor. Tu imajo ponovno prednost lastniki psov, saj se sprehajalci psov po soseski pogosto sprehajajo in so tako pogosteje vključeni v socialno okolje, kjer močno prispevajo k večji prisotnosti ljudi v okolju, kar posledično povzroči manjši občutek osamljenosti ostalih ljudi na ulicah. S tem dajejo soseski občutek varnosti na ulicah in v parkih kot del »naravnega nadzora«.

Ugotavljajo tudi, kako živali vplivajo na depresijo, ki je ena najpogostejših duševnih motenj zahodnega sveta. Na žalost teh raziskav še ni veliko, je pa bolj raziskan vpliv na osamljenost in depresijo pri starostnikih, kjer se tudi kaže pozitiven vpliv. Pozitivni učinki živali so dokazani tudi pri osebah s posebnimi potrebami, pri katerih lahko živali uporabimo v terapevtski namen.

Raziskovalci raziskujejo tudi 6, kaj se pravzaprav v človeškem telesu dogaja, da se večina ljudi ob stiku z živaljo dobro počuti. Ugotavljajo, da pozitivni učinki interakcije človeka z živaljo vplivajo na zmanjšanje parametrov, povezanih s stresom, kot je npr. izločanje hormonov adrenalina in noradrenalina, izboljšanje delovanja imunskega sistema in obvladovanje bolečin, povečano zanesljivost in zaupanje do drugih oseb, zmanjšano agresivnost ter okrepljeno empatijo in izboljšano učenje. Pri tem ima ključno vlogo hormon oksitocin, ki je zaslužen za občutke ljubezni in užitka, povzroča tudi navezanost, sproščenost, umirjenost in številne druge občutke.

Pozitiven vpliv živali se je pokazal tako v domačem okolju, kot v različnih ustanovah, bodisi socialnovarstvenih, izobraževalnih ali zdravstvenih. Prednost živali je, da človeka sprejmejo brez predsodkov, takega, kakršen je. Živali lahko vključimo v vsakdanje življenje, zdravljenje, izobraževanje in učenje, saj imajo domače živali, večinoma, pozitivni vpliv na človeka. Lahko so nam v izredno pomoč pri razvoju človeških vrednot, lahko so naši družabniki in terapevti. Med predavanjem v sklopu Tedna možganov 2021 boste izvedeli še nekaj zanimivosti, kot je na primer ta, da interakcija človeka z živalmi pozitivno vpliva tudi na živali.

    ___
  1. Fine HA. Animal-assisted therapy: theoretical foundations and guidelines for practice. San Diego, London: Academic Press. 2006. 

  2. Bergler R, Hoff T. Živali zdravilno vplivajo na človeka. Skupaj za zdravje človeka in narave. 2010. Dostopno na: http://arhiv.zazdravje.net/aktualno.asp?novica=943. 

  3. Blenkuš U. Pozitivni vpliv hišnih živali na zdravje ljudi. Revija Javno zdravje. 2019; 4: 1-12 

  4. Deborah L. Wells. The State of Research on Human–Animal Relations: Implications for Human Health, Anthrozoös. 2019; 32:2, 169-181. Dostopno na: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08927936.2019.1569902 

  5. Marinšek M, Tušak M. Človek – žival: zdrava naveza. Maribor: Založba Pivec; 2007 

  6. Beetz A., Uvnäs-Moberg K., Julius H., Kotrschal K. Psychosocial and Psychophysiological Effects of Human-Animal Interactions: The Possible Role of Oxytocin. Front Psychol. 2012; 3: 234. 

viš. pred. Maja Povše, univ. dipl. ped., viš. fiziot.
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča