SiNAPSA, ponedeljek, 4. marec 2024

eSiNAPSA

Spletna revija za znanstvenike, strokovnjake
in nevroznanstvene navdušence

SiNAPSINA nevroznanstvena konferenca 2013 - SNC’13 in njen uvodni hčerinski dogodek Forum mladih nevroznanstvenikov Ljubljana - YNFL’13

Mara Bresjanac, Nadja Jarc

Sinapsina nevroznanstvena konferenca 2011 (SNC’11) je bila v zgodovini našega društva mednarodno najbolj odmeven dogodek. Imela je status edinega nevroznanstvenega kongresa v Evropi, ki ga je v letu 2011 podprla Zveza evropskih nevroznanstvenih društev FENS. SNC’11 je bila nedvomen uspeh, a vsem, ki smo jo organizirali, se je ob njenem koncu utrnila misel: “Tega ne bomo mogli ponoviti!”

Mara Bresjanac Nadja Jarc Nedvomno drži, da se bo SNC’13 med 27. in 29. septembrom 2013 od svoje predhodnice razlikovala: izpod soja žarometov na velikih odrih Cankarjevega doma se seli nazaj v akademsko okolje Medicinske fakultete, ki s svojim gostoljubjem SiNAPSI že četrtič omogoča izpeljavo mednarodne konference. Namesto finančne podpore mednarodnih organizacij FENS in IBRO organizacijski odbor SNC’13 razpolaga zgolj z lastnimi sredstvi in upa, da bo uspel pritegniti k sodelovanju vabljene sponzorje in pridobiti donacije podpornikov. Letošnje težavne ekonomske razmere v državi botrujejo tudi opustitvi razpisa Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost za sofinanciranje mednarodnih kongresov. Pri tem razpisu smo bili doslej že tradicionalno zelo uspešni, saj so se Sinapsine konference uvrščale v najvišjo kakovostno - in s tem tudi cenovno - kategorijo mednarodnih srečanj.

A če vas je ob vsem zapisanem morda zaskrbelo, kako bomo konferenco izpeljali letos, naj vas ne preseneti trditev, da bo SNC’13 izvrstna in v nekaterih ozirih celo boljša od SNC’11!

Znanstveni program, ki smo ga tokrat pripravili brez oglaševalske podpore FENS, je zares odličen in kaže več sodelovanja in izvrstnih prispevkov slovenskih raziskovalcev kot smo jih beležili ob SNC’11. Med nastopi vrhunskih tujih gostov omenimo predavanje dr. Olafa Spornsa o integraciji zgradbe in delovanja v človeških možganih, posvečeno spominu na akademika prof. dr. Andreja O. Župančiča ter izjemna plenarna predavanja: predavanje dr. Dona W. Clevelanda o razvoju zdravljenja nevrodegenerativnih bolezni, dr. Jiříja Horáčka o vlogi infektivno-vnetnega dogajanja v razvoju shizofrenije, dr. Ivice Kostovića o ranljivosti možganov med razvojem, dr. Marjan Jahanshahijeve o vlogi bazalnih ganglijev v motoričnih in nemotoričnih funkcijah možganov in dr. Fabrizia Benedettija o tem, kako besede in rituali povezani z zdravljenjem vplivajo na možgane bolnika. Osrednji del znanstvenega programa SNC’13 zavzemajo tematsko pestri simpoziji z izvrstno domačo in mednarodno zasedbo predavateljev. Ob njih bodo skozi vse tri dni na ogled tudi številne plakatne predstavitve raziskovalcev iz Slovenije, Evrope in sveta. Rok za oddajo povzetkov in zgodnjo registracijo je 15. julij.

Tudi spremljevalni dogodki SNC’13 bodo izjemni, tako po tematiki kot tudi po kakovosti: izobraževalna delavnica bo tokrat posvečena znanstvenim spoznanjem o mehanizmih učinka placeba. Iztekla se bo v posvet iz ciklusa “Nevroznanost in družba”, na katerem bomo obravnavali etične dileme raziskovanja učinka placeba in njegove izrabe v medicinskem raziskovanju in vsakodnevni klinični praksi. V pripravi je tudi translacijski simpozij o mehanizmih in zdravljenju zasvojenosti, pod sponzorstvom firme Lundbeck.

Uvodni dogodek v SNC’13 pa bo tudi tokrat forum mladih nevroznanstvenikov - YNFL’13. Forum mladih nevroznanstvenikov (Young Neuroscientiststs Forum Ljubljana - YNFL) je bil kot uvod v materinsko konferenco - Sinapsino nevroznanstveno konferenco (SNC’11) prvikrat organiziran l. 2011 in sicer 22. septembra, na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Namen tega uvodnega dogodka v SNC’11 je bil omogočiti mladim nevroznanstvenikom, da že na začetku svoje poti, v prijetnem in varnem vzdušju, izsledke svojih raziskovalnih del predstavijo predvsem svojim vrstnikom, deloma pa tudi mednarodno uveljavljenim strokovnjakom. YNFL’11 je nudil obilo priložnosti za izmenjavo strokovnih mnenj in izkušenj ter tudi pestre prilike za oblikovanje strokovnih in družabnih poznanstev.  
YNFL’11 je obsegal tri zanimiva predavanja priznanih strokovnjakov - dveh domačih in enega tujega. Profesor dr. Blakemore z Univerze v Oxfordu je mlade poslušalce poskušal prepričati, da je svoje življenje smiselno posvetiti nevroznanosti. Prof. dr. Pirtošek z Nevrološke klinike v Ljubljani se je dotaknil nevroznanosti in etike, ter s posebnimi napravicami za anonimno glasovanje in vivo testiral tudi etičnost prisotnega mladega poslušalstva. Predavateljski sklop pa je zaključila asist. dr. Rus Makovec iz Enote za zdravljenje odvisnosti od alkohola, ki je govorila o nevroznanosti in psihoterapiji. Pred sklopom predavanj in po njem so se zvrstile dopoldanske in popoldanske predstavitve plakatov, ki so bile vsebinsko zelo pestre; segale so od bazične nevroznanosti do kognitivnih študij. Slovenska predavatelja sta sodelovala tudi pri izboru najboljšega plakata in nagrado zanj podelila Giuliu Kleinerju z Oddelka za naravoslovne študije Univerze v Trstu, avtorju prispevka Anatomical, neurochemical and functional consequences of selective cholinergic lesioning combined with local infusion of pre-aggregated amyloid peptide.

Forum mladih nevroznanstvenikov se je uradno končal v poznih večernih urah z ogledom znamenitosti Ljubljane in obiskom priljubljenega ljubljanskega lokala. V naslednjih dneh pa se je nadaljevala SNC’11. Mnogi udeleženci so se po končani SNC poslavljali od nas z nestrpnim pričakovanjem ponovnega snidenja na YNFL’13 in SNC’13.

In od tedaj sta že skorajda minili dve leti - 15. julija namreč poteče rok za oddajo prispevkov za YNFL’13 ter SNC’13. Letošnji, po vrsti torej drugi YNFL, bo potekal 27. septembra 2013 na Medicinski fakulteti v Ljubljani, ponovno kot uvodni dogodek v materinsko konferenco SNC’13. 
 Ker bosta oba dogodka letos potekala v isti zgradbi, na Medicinski fakulteti v Ljubljani, YNFL ne bo gostil ločenih predavateljev, temveč bo avtorjem najboljših povzetkov omogočil, da bodo svoje delo predstavili ne le ob plakatu, temveč tudi tekom študentskega simpozija. Poleg tega pa bodo aktivni in pasivni udeleženci YNFL’13 lahko poslušali tudi predavanja materinske konference SNC’13.

Letos bo YNFL ponovno zanimiv tudi z družabnega vidika. Poleg že izkušeno poučno-zabavnega nočnega ogleda Ljubljane in zaključka v priljubljenem ljubljanskem nočnem lokalu, bomo v zgodnjem večernem času poskrbeli tudi za družabno srečanje udeležencev z eminentnimi starejšimi nevroznanstveniki.

Organizatorji YNFL’13 verjamemo, da bo dogodek presegel svojo, že zelo uspešno izpeljano, prvo različico. Prisrčno vas vabimo na ta naš skupni dogodek nacionalnega pomena, ki je posvečen mladim nevroznanstvenikom na začetku njihove poklicne poti!

SiNAPSA bo - kljub finančnim omejitvam - tudi za SNC’13 podelila nekaj štipendij za aktivno udeležbo mladih nevroznanstvenikov, pripravlja pa tudi zanimiv družabni program. S SNC’13 se nam torej obeta še ena izvrstna mednarodna nevroznanstvena konferenca, z bogatimi raziskovalnimi in strokovnimi vsebinami. Če še niste med aktivno sodelujočimi, vas v imenu organizatorjev vabim, da do 15. julija oddate povzetek svojega prispevka in tako tvorno sodelujete v programu SNC’13. Nasvidenje septembra na Medicinski fakulteti!

prof. dr. Mara Bresjanac, dr. med.
Laboratorij za regeneracijo in plastičnost živčevja
Inštitut za patološko fiziologijo, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

Nadja Jarc, dr. med.
KO za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo,
Nevrološka klinika Ljubljana