Odpiramo Odmeve

SiNAPSA, 17. 9. 2011

Ob svojem delu in prostem času vsi občasno naletimo na informacije in dogodke, ki nam vzpodbudijo misli, odprejo vprašanja ali navdajo z razumevanjem. Včasih je to lahko zanimiv znanstveni ali strokovni članek, drugič predavanje na konferenci ali seminarju, tretjič kratka novica v dnevnem tisku. Prav tem vsebinam je namenjena stran, ki jo berete. Na njej boste lahko prebrali in objavili kratke odmeve na nova raziskovalna dognanja in aktualne dogodke. Prednost bodo imeli strokovni komentarji, dobrodošla pa so tudi mnenja širše zainteresirane javnosti.

Odmevom namenjeno stran Sinapsinega spletišča odpiramo pred pričetkom Sinapsine nevroznanstvene konference 2011, za katero upamo, da bo sprožila številne zanimive in vzpodbudne odzive udeležencev in obiskovalcev. Svoje predloge prispevkov za objavo pošljite na naslov odmevi@sinapsa.org.


© SiNAPSA 2003-2012