O Tednu možganov

SiNAPSA, 16. 2. 2015

Teden možganov (v izvirniku Brain Awareness Week) je mednarodna akcija, ki se odvija tretji teden v marcu in med katero vsako leto organizacije širom sveta pripravijo številne izobraževalne dogodke, katerih namen je osveščanje laične in strokovne javnosti o osebnih in družbenih koristih raziskovanja živčevja. SiNAPSA, Slovensko društvo za nevroznanost, s pomočjo drugih organizacij in posameznikov v tem tednu organizira številna predavanja, delavnice, oglede filmov s komentarjem, likovni natečaj za mlajše in okroglo mizo. Osrednji dogodki so organizirani v Ljubljani, sicer pa se številna predavanja odvijejo v številnih krajih po Sloveniji. Teden možganov pomagata soorganizirati ZRC SAZU in Slovenska kinoteka.

Teden možganov se začne s ponedeljkom, ko z različnih vidikov predstavimo osrednjo temo, ki ji sledimo skozi cel teden. Torek je v celoti namenjen delavnicam - dopoldne se na interaktiven način z možgani srečajo osnovnošolci, v popoldanskih urah pa telovadijo možgane odrasli in vse pogosteje tudi naši starejši obiskovalci. Sreda je namenjena najbolj odmevnim temam v nevroznanosti, ko predstavimo najnovejša odkritja preteklega leta. Na “klinični četrtek” pa navadno povabimo kolege iz zdravstva, ki se v praksi srečujejo z različnimi obolenji, stranpotmi in težavami, povezanimi z živčevjem. Teden okrona okrogla miza, ki je na sporedu v petek popoldne. V soboto priredimo “možganski bazar”, ko se družine lahko poigrajo, kaj novega naučijo ali si ogledajo razstavo šolarjev, ki sodelujejo na natečaju.

Od leta 2011 SiNAPSA v sodelovanju s Kliničnim oddelkom za bolezni živčevja Nevrološke klinike v Ljubljani organizira tudi Malo šolo nevroznanosti, sklop predavanj, namenjen tistim, ki nimajo predznanja s tega področja, a jih možgani kljub temu zanimajo.

SiNAPSA Teden možganov organizira že od leta 2004. O tem, kako se je vse skupaj začelo, piše Mojca Kržan. Od leta 2009 so dogodki tematsko obarvani, in sicer so se do sedaj zvrstile naslednje teme:

  • 2009: Možgani in glasba,
  • 2010: Ljubezen, sreča, strast v možganih,
  • 2011: Trening možganov,
  • 2012: Komunikacija v možganih, možgani v komunikaciji,
  • 2013: Na sledi razvoju,
  • 2014: V omrežju,
  • 2015: Zakulisje pogleda,
  • 2016: Spektri nor(maln)osti,
  • 2017: Krizni novi svet.

Dejavnosti v Tednu možganov izvajajo posamezniki ali skupine strokovnjakov, njihovi smotri pa so izobraževalni, znanstveno-raziskovalni in organizacijski, s temeljnim ciljem osveščanja javnosti o koristih in obetih nevroznanstvenega raziskovanja za posameznika in družbo. Znotraj društva SiNAPSA je za organizacijo dogodkov zadolžena projektna skupina Gube, ki jo sestavljajo pretežno študenti in člani na začetku poklicne poti.

Poleg Tedna možganov SiNAPSA izvaja tudi druge dogodke namenjene strokovni javnosti, in sicer Slovensko nevroznanstveno konferenco, simpozije, seminarje, delavnice in poletne šole. Nekateri seminarji so namenjeni tudi laični javnosti.

SiNAPSA je od ustanovitve članica mednarodne organizacije za raziskovanje možganov (International Brain Research Organization, IBRO), zveze evropskih nevroznanstvenih društev (Federation of European Neuroscience Societies, FENS), pri svojih projektih pa je deležna tudi podpore drugih mednarodnih organizacij za promocijo nevroznanosti (npr. Zveza za možgane Dana). FENS vsako leto prispeva finančno pomoč tudi za izvedbo Tedna možganov.


© SiNAPSA 2003-2012