SiNAPSA, Thursday, 30. May 2024

eSiNAPSA

Spletna revija za znanstvenike, strokovnjake
in nevroznanstvene navdušence

Sinapsina nevroznanstvena konferenca '11 – evropska nevroznanost na domačem pragu

Blaž Koritnik

Zveza evropskih nevroznanstvenih združenj (Federation of European Neuroscience Societies, FENS) je leta 2009 pričela z iniciativo regijskih nevroznanstvenih konferenc (FENS Featured Regional Meeting), ki se na dve leti izmenjujejo z nevroznanstvenim FENS forumom, največjo evropsko nevroznanstveno konferenco – naslednji bo potekal med 14. in 18. julijem 2012 v Barceloni. Prvo regijsko srečanje je organiziralo poljsko nevroznanstveno združenje septembra 2009 v Varšavi, za drugega pa so pri FENSu izbrali projekt, ki smo ga pri Sinapsi pripravili skupaj s hrvaškimi in italijanskimi kolegi.

Blaž KoritnikTako je od 22. do 25. septembra v Cankarjevem domu v Ljubljani potekala najpomembnejša evropska nevroznanstvena konferenca v letošnjem letu, Sinapsina nevroznanstvena konferenca ‘11 (SNC’11), s polnim nazivom SiNAPSA Neuroscience Conference ‘11, Central European FENS Featured Meeting.

Zasnova konference je nastala spomladi 2010, ko sta pričela z delom programski in organizacijski odbor, sestavljena iz predstavnikov slovenskega, hrvaškega in italijanskega nevroznanstvenega združenja ter predstavnikov FENS. Kot že pri prejšnjih Sinapsinih konferencah, smo tudi tokrat program zasnovali tako, da so bile uravnoteženo predstavljene različne bazične in klinične nevroznanstvene vsebine, raziskovalni prispevki pa se so dopolnjevali z izobraževalnimi vsebinami in s preglednimi predavanji uveljavljenih nevroznanstvenikov. Poleg 9 plenarnih in posebnih predavanj so osrednji del programa sestavljali tematski simpoziji, izbrani na razpisu. Do oktobra 2010 smo prejeli 27 prijav za simpozije in v program konference po presoji programskega odbora vključili 15 najboljših. Zelo pomemben del konference zaradi aktivne udeležbe mlajših nevroznanstvenikov so bile tudi predstavitve plakatov in do aprila 2011 smo prejeli okoli 200 povzetkov. Skupaj s FENS, osrednje- in vzhodnoevropsko podružnico Mednarodne organizacije za raziskovanje možganov (CEERC IBRO), nemškim, hrvaškim, madžarskim in slovenskim nevroznanstvenim združenjem smo mladim podelili tudi preko 50 potovalnih štipendij za udeležbo na SNC’11.

SNC-11
Otvoritev konference: Aphra Tesla Operating System Inc. ali videti in slišati, kaj se dogaja v človeških možganih (foto: Blaž Konec).

Program konference se je pričel 22. septembra 2011 s predavanjem v spomin prof. Andreja O. Župančiča. Prof. Palmer Taylor je predaval o beljakovinah v holinergični sinapsi, s poudarkom na acetilholinesterazi. Sledila je uradna otvoritev konference z nagovori predstavnikov treh nevroznanstvenih združenj, doc. Grege Repovša, prof. Ivice Kostovića in prof. Paola Battaglinija, predsednika FENS-a prof. Stena Grillnerja ter predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti prof. Jožeta Trontlja. Za nekaj minut smo nato vstopili v svet sanj in razmišljanj umetnice ter v živo slišali in videli, kakšna je električna aktivnost njenih možganov. Prof. Pasko Rakic je v plenarnem predavanju predstavil migracijo nevronov, ki poteka v razvoju možganov. Dogodek, poimenovan Nevroznanost in družba: etične dileme v nevroznanosti, je bil odprt za javnost in je med poslušalci vzpodbudil razmišljanja in debato o temah, kot so posegi v delovanje možganov, uporaba matičnih celic in poskusi na živalih. Dan se je končal v sproščenem vzdušju, ob kozarcu vina in prigrizkih na uradnem sprejemu med plakati.

SNC-11
Plenarna predavanja: Prof. Richard Frackowiak o slikanju možganov in o prihodnosti nevroznanosti (foto: Blaž Konec).

Naslednji dan smo prisluhnili dvema plenarnima predavanjema: prof. Colin Blakemore je govoril o mehanizmih in pomenu plastičnosti živčevja, prof. Luiz Pessoa pa o odnosu med emocijami in kognicijo. V tematskih simpozijih so predstavili molekulske mehanizme epileptogeneze, strukturo, funkcijo in plastičnost kortikalnih omrežij, internevrone v neokorteksu, novejše načine uporabe elektroencefalografije (koregistracija z magnetno stimulacijo, vmesniki med možgani in računalnikom), molekulske mehanizme nekaterih motenj skeletnih mišic, podprocese v delovnem spominu in z zdravili inducirano nevroplastičnost prefrontalnega korteksa. Med kosilom so se udeleženci zbrali na predstavitvi prvega dela plakatov, drugi del pa so predstavili naslednji dan. Dr. Lea Siksou je prejela nagrado za najboljši članek v reviji European Journal of Neuroscience (EJN) in ga predstavila v predavanju o presinaptičnem zorenju in pripravi sinaptičnih mešičkov. Predstavniki FENS-a so spregovorili o aktivnostih organizacije, predvsem v zvezi z zagovorništvom nevroznanosti, revijo EJN in nevroznanstvenim forumom. V toplem septembrskem večeru je potekal še vodeni ogled Ljubljane, ki se ga je udeležilo precej gostov, saj je bil marsikdo prvič na obisku v Sloveniji.

SNC-11
Tematski simpoziji: Simpozij o komponentah delovnega spomina, na katerem so sodelovali raziskovalci, ki so se leta 2004 udeležili Sinapsine poletne šole o delovnem spominu (foto: Blaž Konec).

Sobotni program se je pričel s plenarnim predavanjem prof. Richarda Frackowiaka o uporabi novih metod slikanja možganov pri diagnostiki bolezni možganov, ki ga je avtor končal z navdihujočim pogledom v prihodnost nevroznanosti. Druga plenarna predavateljica, prof. Maria Grazia Spillantini pa je govorila o vlogi agregacije beljakovin pri nevrodegenerativnih boleznih. V tematskih simpozijih so predavali o nevronskih skupinah in možganskih omrežjih, o znotrajceličnem signaliziranju pri dopaminski disfunkciji, o vlogi nevro-endokrino-imunskega sistema pri Alzheimerjevi bolezni ter o translacijskem pristopu k demencam. Prof. Donald Sanders je v predavanju v spomin dr. Janeza Faganela govoril o biomarkerjih za miastenijo gravis. Zadnji dan so bili na sporedu tematski simpoziji o amigdali in uravnavanju strahu, o razvoju in reorganizaciji možganskih omrežij, o vlogi endokanabinoidov pri plastičnosti možganov ter o tem, kako se med spoloma razlikujejo možgani in vedenje. Konferenca se je zaključila z zanimivim plenarnim predavanjem prof. Barryja Dicksona o nevrobioloških mehanizmih spolnega vedenja vinskih mušic.

SNC-11
Predstavitev plakatov: Zelo pomemben del konference, ki omogoča mladim, da predstavijo svoje delo in da navežejo stike s kolegi (foto: Blaž Konec).

Osrednji družabni dogodek je potekal na Ljubljanskem gradu. Okoli 400 gostov je v čudovitem ambientu grajskih dvoran spoznavalo slovenske kulinarične dobrote. Podelili smo nagrade za najboljše predstavitve plakatov. Seveda pa ni šlo brez predavanj; prof. Janez Zidar je, tokrat na malo bolj šaljiv način, predstavil nevroznanost jezične mišice. V kulturnem delu večera so člani organizacijskega odbora (ob izdatni pomoči občinstva) zapeli pesem My Way, ki jo je sicer prepeval slavni ameriški nevroznanstvenik Frank Sinapsa. Ob rokerskih ritmih slovenske nevroznanstvene skupine Pain Killers pa so se na plesišču pozno v noč vrteli nevroznanstvenice in nevroznanstveniki vseh generacij. Program konference so dopolnjevali tudi spremljevalni dogodki. Prvi dan je na Medicinski fakulteti v Ljubljani potekal forum mladih nevroznanstvenikov, Young Neuroscientists Forum Ljubljana 2011, ki je predstavljen v ločenem prispevku. Mednarodni tečaj o elektromiografiji, mikroelektromiografiji in ultrasonografiji živcev je organiziral Inštitut za klinično nevrofiziologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana v sklopu letnih nevrofizioloških simpozijev. Na tečaju, ki je vseboval tudi veliko praktičnega dela, je sodelovalo okoli 50 nevrofiziologov in drugih klinikov. Izobraževalna delavnica o afektivni nevroznanosti je bila namenjena predvsem specializantom nevrologije, psihiatrije in klinične psihologije ter podiplomskih in dodiplomskim študentom. Predavatelji so predstavili nevrobiološke osnove emocij ter psihopatologijo in klinične vidike afektivnih motenj. V satelitskih simpozijih pa so slovenskim klinikom spregovorili strokovnjaki o odkrivanju in zdravljenju demenc, o nevroplastičnosti pri duševnih motnjah in o rezistentnih epilepsijah.

SNC-11
Družabni večer na Ljubljanskem gradu: Pevski nastop organizatorjev ob spremljavi nevroznanstvene skupine Pain Killers (foto: Blaž Konec).

SNC’11 je potekala pod pokroviteljstvom Slovenske akademije znanosti in umetnosti, za podporo pa smo hvaležni FENS, CEERC IBRO, EC-IFCN, Medicinski fakulteti v Ljubljani, Univerzitetnemu kliničnemu centru Ljubljana ter podjetjem Krka, GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Medistar, Novartis, Impakta Medikal, Servier Pharma in ostalim sponzorjem. Mislim, da lahko brez pretiravanja rečemo, da je več kot 100 predavateljev, okoli 200 predstavljalcev plakatov in skupaj preko 500 udeležencev iz 44 držav v Ljubljani konec septembra 2011 ustvarilo največji nevroznanstveni dogodek v zgodovini slovenske nevroznanosti. To je gotovo lep uspeh osemletnega dela Sinapse, predvsem pa spodbuda za spopadanje z novimi izzivi v prihodnjih nevroznanstvenih letih.

asist. dr. Blaž Koritnik, dr. med.
Inštitut za klinično nevrofiziologijo
Univerzitetni klinični center Ljubljana