Začel se je projekt Z možgani za možgane, s katerim želimo preveriti seznanjenost javnosti z delovanjem možganov v zdravju in bolezni in opredeliti ovire, s katerimi se posamezniki in družba soočajo pri usvajanju znanstveno podprtih strategij za zdravje možganov. Končni cilj projekta je izboljšati individualne in družbene prakse za zdravje možganov.

Projekt se bo zaključil z javnim posvetom na Sinapsini nevroznanstveni konferenci '17.