Razpis štipendij SiNAPSINEGA sklada 2012

SiNAPSA, 9. 12. 2011

Objavljamo razpis za dodelitev štirih štipendij Sinapsinega sklada
za kritje stroškov
 aktivne udeležbe na mednarodnem kongresu
8th FENS Forum of Neuroscience
, ki bo potekal od 14. - 18. julija 2012 v Barceloni v Španiji.

Štipendija je namenjena povrnitvi potnih stroškov, stroškov nastanitve in registracije ter dnevnic do višine 500 € za predstavitve lastnega raziskovalnega dela v obliki postra ali predavanja na FENS Forumu.

Pogoji, ki naj jih izpolnjuje kandidat/ka: 

1. imeti mora aktivni članski status v SiNAPSI 

2. kandidatova prijava se mora nanašati na aktivno predstavljanje lastnega dela na kongresu, za kar mora predložiti dokazilo
3. status dodiplomskega ali podiplomskega študenta, ki nima drugih virov financiranja.


Vloga na razpis naj vsebuje:
• raziskovalni povzetek za predstavitev na FENS Forumu
• potrdilo o registraciji in oddaji povzetka
• kratek življenjepis z bibliografijo 

• potrdilo o študentskem statusu.

Kriteriji za ocenjevanje kandidatov:
Objave:

  skupno število objav: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)
  strokovno recenzirane objave: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)
  predstavitve in konference: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)

Starostni bonus:

  5 (starost < 25)

  4 (starost 25 - 27)

  3 (starost 28 - 29)

  2 (starost 30 - 31)

  1 (starost 32 - 34) (limit za ”mlade raziskovalce” kriterij EU). Leta porodniškega dopusta se odštejejo od dejanske starosti kandidata.

  0 (starost > 34) (sprejet le, če je manj kot 5 let od začetka doktorskega študija).

Ostali dosežki kandidata:

  ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)

Za dodelitev štipendije mora kandidat doseči minimalno 5 točk iz seštevka postavk!


Rok za oddajo vlog je 5. februar 2012. O dodelitvi štipendij bo po zaključku razpisa odločala tričlanska komisija in posredovala obvestila kandidatom do 29. februarja 2012.
Vloge na razpis oddajte v obliki elektronske pošte s priponkami na naslov: [email protected]. Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.

Priponka: Pravilnik štipendijskega sklada


© SiNAPSA 2003-2012