Prvi razpis štipendij SiNAPSINEGA sklada 2018

SiNAPSA, 14. 2. 2018

Prvi razpis štipendij SiNAPSINEGA sklada 2018

Objavljamo razpis za dodelitev štipendij Sinapsinega sklada do skupne višine 1500 € bodisi za:
a) aktivno udeležbo na mednarodnih kongresih: povrnitev potnih stroškov, stroškov nastanitve in registracije ter dnevnic predvidoma do višine 500 € za predstavitve lastnega raziskovalnega dela v obliki postra ali predavanja na mednarodnih nevroznanstvenih kongresih.

b) kratek izobraževalni ali raziskovalni obisk v priznani tuji ustanovi:
povrnitev potnih stroškov, stroškov nastanitve do višine 1500 € za prenos novih metod, dopolnitev raziskav in izpopolnjevanje tehnik dela.

c) aktivno udeležbo na poletni šoli: povrnitev potnih stroškov, stroškov nastanitve in registracije ter dnevnic do višine 500 € za udeležbo na poletni šoli, kjer je iz programa šole in urnika razvidno aktivno sodelovanje slušateljev z učitelji in ostalimi udeleženci.

Prednost imajo kandidati, ki se bodo udeležili 11. FENS Foruma, ki bo potekal od 7. do 11. julija 2018 v Berlinu v Nemčiji.

Pogoji, ki naj jih izpolnjuje kandidat/ka:

  1. imeti mora aktivni članski status v SiNAPSI, od oddaje vloge za članstvo je minilo najmanj eno leto
  2. kandidatova prijava se mora nanašati na aktivno predstavljanje lastnega dela na kongresu, izobraževanju ali izpopolnjevanju v tujini, za kar mora predložiti dokazila
  3. status dodiplomskega ali podiplomskega študenta
  4. pravočasno oddana in popolna vloga na razpis.

Vloga na razpis naj vsebuje:

• krovno pismo z razlago namena oddaje vloge in vrste štipendije, za katero kandidira
• raziskovalni povzetek (če gre za udeležbo na kongresu)
• kratek življenjepis z bibliografijo
• potrdilo o študentskem statusu
• opis namena obiska s povzetkom projekta na tuji ustanovi (v primeru štipendije za raziskovalni obisk)
• vabilo gostitelja (v primeru štipendije za raziskovalni obisk)
• natančen urnik poteka dnevnih aktivnosti, iz katerega je razvidna aktivnost kandidata in program (poletne šole)
• potrdilo o sprejetnju kandidata na izobraževanje (poletna šola)
• dokazila o aktivnem sodelovanju v SiNAPSINIH projektih in akcijah ne glede na status in trajanje članstva v društvu (štejejo tudi sodelovanja v dejavnostih društva pred formalno včlanitvijo).

Prednost imajo mlajši kandidati z več objavami v mednarodnih revijah oz. kandidati, ki so bili raziskovalno aktivni že med dodiplomskim študijem in nimajo zagotovljenih drugih namenskih sredstev za kritje stroškov.

Kriteriji za ocenjevanje kandidatov ter točkovanje:

Objave: skupno število objav: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)
strokovno recenzirane objave: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)
predstavitve in konference: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)

Starostni bonus:
5 (starost < 25)
4 (starost 25 - 27)
3 (starost 28 - 29)
2 (starost 30 - 31)
1 (starost 32 - 34) (limit za ”mlade raziskovalce” kriterij EU). Leta porodniškega dopusta se odštejejo od dejanske starosti kandidata.
0 (starost > 34) (sprejet le, če je manj kot 5 let od začetka doktorskega študija).

Finančni viri:
3 točke - ni namenskih virov financiranja
1 točka - omejeni namenski viri financiranja (MR, ARRS,…)

Ostali dosežki kandidata:
ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)

Za dodelitev štipendije mora kandidat doseči minimalno 6 točk iz seštevka postavk!

Obveznosti izbranega kandidata do SiNAPSE:

  • v zahvali na postru ali v dia-predstavitvi mora biti zapisano, da ga sofinancira SiNAPSA, kot dokazilo mora predložiti pdf postra ali prezentacijo.
  • aktivno predstaviti svoje delo SiNAPSI bodisi na kongresu, na Sinapsinih seminarjih ali v katerem od Sinapsinih spletnih medijev.
  • predložiti potrdilo o udeležbi, poročilo in morebitni izdelek poletne šole.

Rok za oddajo vlog je 30. marec 2018. O dodelitvi štipendij bo po zaključku razpisa odločala tričlanska komisija in posredovala obvestila kandidatom do 20. aprila 2018.

Vloge na razpis oddajte v obliki elektronske pošte s priponkami na naslov: [email protected]. Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.

SiNAPSA


© SiNAPSA 2003-2012