Arhiv objav 2005

Obvestilo | 29. 12. 2005

Razpis volitev za člane organov društva

Upravni odbor SiNAPSE, slovenskega društva za navroznanost, razpisuje volitve za člane organov društva. Volitve bodo potekale na redni letni skupščini v četrtek, 12. januarja 2005 v prostorih Instituta za patofiziologijo, Zaloška cesta 4, s pričetkom ob 15:00 uri.

Volitve bo vodila volilna komisija v sestavi:

Nina Mohorko, predsednica komisije (nina.mohorko at mf.uni-lj.si)

Marko Jevšek (marko.jevsek at mf.uni-lj.si)

Tomaž Marš (tomaz.mars at mf.uni-lj.si)

Kandidate za člane kateregakoli organa društva lahko predlaga vsak redni član društva. Predlaga lahko sebe ali drugega rednega člana društva. V primeru, da predlaga drugega rednega člana Društva, mora pred vložitvijo predloga pridobiti njegovo soglasje.

Redne člane društva pozivamo, da svoje predloge za kandidaturo pošljejo bodisi na elektronski naslov vsaj dveh članov volilne komisije, bodisi na poštni naslov:

SiNAPSA, Slovensko društvo za nevroznanost

Inštitut za patofiziologiji

Zaloška c. 4

SI-1000 Ljubljana.

Predlog mora vsebovati ime in priimek predlaganega kandidata, naziv organa in funkcije za katerega je predlagan ter njegovo soglasje h kandidaturi.

Upoštevani bodo vsi popolni predlogi, ki bodo prispeli do vključno četrtka, 5. januarja 2006. Seznam evidentiranih kandidatov bo objavljen na spletnih straneh v petek, 6. januarja 2006, člani društva pa ga bodo prejeli tudi po elektronski pošti.

Vabimo Vas, da aktivno sodelujete v postopku evidentiranja kandidatov za organe Društva ter se udeležite volilne skupščine.

Novica | 18. 12. 2005

Nova knjiga združuje družboslovno in naravoslovno preučevanje duševnosti

Pri založbi Sofia bo v kratkem izšla knjiga Gregorja Tomca, Mentalna mašina, možgani kot organski motor na duševni pogon. Knjiga združuje družboslovni in naravoslovni pristop k preučevanju duševnosti, rezultat pa je neverjetna mešanica obravnavanih področji in tem. Več podatkov o knjigi lahko najdete na spletnih straneh založbe Sofia.

Obvestilo | 18. 12. 2005

SiNAPSA objavlja razpis 3 štipendij za aktivno udeležbo na Forumu FENS 2006

Odpiramo razpis za dodelitev treh (3) štipendij, ki bi krile stroške udeležbe na največjem evropskem nevroznanstvenem kongresu, FENS Forumu na Dunaju, med 8. in 12.7.2006.

O dodelitvi štipendij bo odločala tričlanska komisija na podlagi prijav.

Pogoji, ki naj jih izpolnjuje kandidat/ka, so:

- članstvo v SiNAPSI (s statusom študenta raziskovalca, mladega raziskovalca, podiplomskega študenta-samoplačnika ali podoktoranda),

- sterost do 35 let

- status predstavljajočega avtorja prispevka prijavljenega za FENS Forum.

Prijava naj vsebuje:

- kratek življenjepis (do ene strani)

- seznam objav

- kopijo oddanega abstrakta za FENS

- pisno priporočilo mentorja ali seniornega raziskovalca.

Uspešni kandidati bodo štipendije prejeli po vrnitvi s kongresa in po predložitvi potrdila o udeležbi.

Rok za prijavo za potovalno štipendijo je 1.2.2006.

Prijave oddajte v obliki elektronske pošte s priponkami na naslov: [email protected]

Za vse podrobnosti glede kongresa si oglejte uradne spletne strani Foruma FENS.

Dogodek | 12. 1. 2006

Skupščina SiNAPSE se približuje

"Letošnja" redna skupščina društva se bo odvila v začetku naslednjega leta, saj je "veseli december" dodobra zapolnil urnike in praktično onemogočil izpeljavo še enega uspešnega srečanja.

Dobra udeležba članstva bo tokrat posebnega pomena, saj gre za volilno skupščino društva. Obenem bomo tokrat po koncu uradnega dela skupščine proslavili dve prvi in nadvse uspešni leti delovanja društva s prigrizkom in srečelovom z nekaj koristnimi in dragocenimi nagradami.

Zato si vpišite v koledarje datum: četrtek, 12.1.2006.

Podrobnosti sledijo!

Novica | 4. 12. 2005

Centralno in vzhodno evropski odbor IBRO ima novega predsednika

Pavel M. Balaban, profesor in vodja Laboratorija za celično nevrobiologijo učenja pri Inštitutu za višje živčne dejavnosti in nevrofiziologijo ruske Akademije znanosti, je bil izvoljen za predsednikaCentralno in vzhodno evropskega odbora mednarodne organizacije za raziskovanje možganov (IBRO Central and Eastern Europe Committee (CEERC)). Prevzel je delo in naloge dosedanjega predsednika Leszka Kaczmareka, profesorja in vodje Oddelka za molekularno in celično nevrobiologijo, na Inštitutu Nencki, v Varšavi, Poljska.

CEERC IBRO, sprva še pod vodstvom prof. dr. Tamasa Freunda in nato prof. dr. Leszka Kaczmareka, je bil s svojo spodbudo ter finančno podporo doslej najpomembnejši zunanji dejavnik, ki je SiNAPSI olajšal uresničitev projektov vse od ustanovitve.

Dr. Kaczmareku želimo vse dobro v novih podvigih, in upamo na nadaljevanje plodnega sodelovanja tudi s prof. dr. Balabanom.

Dogodek | 6. 12. 2005

Continuum Motnje gibanja

Popravek:

Naslednje srecanje v okviru stalnega izobrazevanja iz nevrologije, predvideno za 6.12., je prestavljeno na zacetek januarja. Zaradi obseznosti podrocja bosta izpeljani 2 srecanji, ki si bosta sledili v kratkem razmiku.

Program in tocna termina izveste v kratkem.

Dogodek | 2. 12. 2005

Migrena pri otrocih in mladostnikih

Vabimo Vas na strokovno srečanje Sekcije za otroško nevrologijo. Tema srečanja je migrena pri otrocih in mladostnikih. Sestanek bo v Srebrnem salonu Hotela Union v Ljubljani.

Program

09,00-09,05 Uvodni pozdrav

09,05–09,45 Etiologija in patofiziologija migrene (P Gradišnik)

09,45–10,30 Klinična slika migrene pri otrocih in mladostnikih (M Rogač)

10,30–11,00 odmor

11,00–11,30 Diagnostika migrene in drugih glavobolov (M Perkovič Benedik)

11,30–11,45 Migrenski glavobol in funkcijske slikovne metode (S Mofardin)

11,45–12,30 Zdravljenje migrene otrok in mladostnikov (M J Kržan)

12,30–12,45 Zdravljenje mladostmikov z IMIGRAN nosnim pršilom (predstavnik GSK)

Letna skupščina sekcije

Po koncu programa vabljenj na skupno kosilo v hotelu!

Sponzor srečanja je družba za promet s farmacevtskimi izdelki GlaxoSmithKline

Dogodek | 23. 11. 2005

Novosti pri nevropatski bolečini

Organizator srečanja je Združenje nevrologov SZD v sodelovanju s Slovenskim združenjem za zdravljenje bolečine.

Srečanje bo potekalo v hotelu MONS v Ljubljani. Kotizacije ni!

Program:

17.30 Uvod (A Mesec)

17.40 Pomen nevropatske bolečine za bolnika in družbo (N Krčevski Škvarč)

18.00 Diagnostične možnosti pri nevropatski bolečini (DB Vodušek)

18.20 Sodobno zdravljenje nevropatske bolečine, prikaz novih smernic (M Zaletel)

18.40 Mesto pregabalina (Lyrica®) pri zdravljenju nevropatske bolečine (Thomas R Tölle, München)

19.10 Okrogla miza (DB Vodušek, TR Tölle, N Krčevski Škvarč, M Zaletel, A Pražnikar, S Lahajner, G Požlep in V Urbančič)

Moderatorja srečanja sta: DB Vodušek in TR Tölle.

Večer bomo zaključili s klepetom ob prigrizku in prijetni glasbi.

priponka: Vabilo LYRICA.pdf

Dogodek | 18. 11. 2005

Novembrski sestanek Sekcije za klinično nevrofiziologijo

18. november 2005, od 12. do 15. ure

Modri salon (1. nadstropje), Klinični center Ljubljana

Obravnava bolnikov z ALS

Klinične značilnosti bolezni (Lea Leonardis) 15 minut

Genetika in genetsko svetovanje (Karin Writzl) 5 minut

Sporočanje slabe novice (Urška Lunder) 10 minut

Nevroprotektivno in simptomatsko zdravljenje (Blaž Koritnik) 15 minut

Zdravljenje motenj dihanja (Leja Dolenc Grošelj in Matjaž Turel) 10 minut

Šola fizioterapije dihanja (Matjaž Fležar) 10 minut

Motnje požiranja (Borut Kocijančič) 10 minut

Motnje govora (Irena Hočevar Boltežar, Ana Jarc) 10 minut

Pripomočki in ortoze (Aleš Pražnikar) 10 minut

Delovna terapija (Jelka Janša) 5 minut

Socialna obravnava (Stanka Ristič Kovačič) 10 minut

Kognitivne nenormalnosti (Vita Štukovnik) 5 minut

Vloga hospica (Mojca Trplan) 10 minut

Nekateri etični vidiki ( Jože Trontelj) 10 minut

Odbor za ALS pri Društvu distrofikov Slovenije (Andreja Šuštar) 5 minut

Organizacija skrbi za bolnike – predlog (Maja Cehtl, Mija Gospodarič, Janez Zidar) 10 minut

Novica | 4. 11. 2005

Sinapsa pripravlja okroglo mizo o pomenu in stanju nevroznanosti

Pomen raziskav možganov za dobrobit posameznika in družbe bo naslov in tema pogovora ob okrogli mizi, ki bo 18.11.2005, ob 19h, v veliki predavalnici Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Korytkova 2.

Okrogla miza bo obravnavala pomen možganov za kvaliteto življenja, stališča, stereotipe in tabuje o duševnosti, možganih in z njimi povezanimi boleznimi, vprašanje zavedanja vloge nevroznanosti, njenih možnosti, izziviov in pomanjkljivosti. Odprla bo vprašanje položaja nevroznanosti v slovenski družbi s stališča uradne medicine, oblasti in uporabnikov. V zaključnem delu naj bi se načelo vprašanje potrebnih in možnih korakov za izboljšanje stanja tako z vidika popularizacije nevroznanosti v splošni javnosti, kot z vidika izboljšanja razmer za raziskovalno in strokovno delo.

V ponazoritev pomena spoznanj, ki jih h kakovosti življenja prispevajo nevroznanstvene raziskave, predstavljamo naslednje novice o nedavnih nevroraziskovalnih dosežkih:

EEG študija kaže, da se v času meditacije močno poveča sinhronost delovanja nekaterih predelov možganov. Sinhronizacija na eni strani odraža miselno aktivnost v času meditacije, hkrati pa je lahko tudi osnova kratkoročnih in dolgoročnih sprememb v živčnem sistemu. S podobnimi izsledki bomo morda lahko bolje razumeli starodavne modrosti.

Dostopnost novih tehnologij omogoča preučevanje virtualnih poškodb možganov. Avtorjem študije je s pomočjo transkranialne magnetne stimulacije (TMS) uspelo začasno onemogočiti delovanje primarne vidne skorje ter umetno ustvariti fenomen slepega vida.

Študija, v kateri so udeleženci podajali presojo emocionalnega stanja posameznikov s skladnimi in neskladnimi izrazi obraza in telesa, kaže, da ima pri presojanju čustev telesni izraz večjo vlogo od obraznega, do integracije obeh virov informacij pa prihaja že 115 ms po prikazu dražljaja.

Mehaničnim poškodbam živčevja pogosto sledi vnetje, ki predstavlja enega poglavitnih vzrokov sekundarne poškodbe živčnega tkiva. Študija primerja varovalno delovanje dveh spojin, ki sta že v kliničnih preizkusih pri poškodbah živčevja, ker naj bi obe zmanjševali vnetje, ter odkriva škodljive učinke skupnega dajanja obeh snovi, eritropoetina in metilprednisolona.

Dogodek | 25. 11. 2005

Dnevi Lige proti epilepsiji

Vabimo Vas na strokovno srečanje

Dnevi Lige proti epilepsiji

ob 30-letnici Nevrološkega oddelka

Splošne bolnišnice Celje

Kulturni center Laško

25. in 26. november 2005

Kotizacija: 15.000 SIT

Prijave: kontaktni osebi Marija Androjna in Milena Golouh

Naslov: Splošna bolnišnica Celje, Nevrološki oddelek, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

Tel.: 03 423 34 84 tajništvo oddelka

Fax: 03 423 37 54 tajništvo bolnišnice

E-mail: [email protected]

priponka: Dnevi Lige proti epilepsiji Slovenije.pdf

Dogodek | 18. 11. 2005

Sinapsin nevroznanstveni simpozij 05

Od 18. do 20. novembra 2005 bo na Medicinski fakulteti v Ljubljani potekal mednarodni Sinapsin nevroznanstveni simpozij 05. Podrobnejše informacije o simpoziju si oglejte na uradni strani simpozija: http://www.sinapsa.org/S05.

Prisrčno vabljeni!

Novica | 6. 7. 2005

V zbirki 25 najtrših znanstvenih problemov so tudi nevroznanstvena vprašanja

Ob proslavi 125. obletnice revije Science, so na njenih straneh objavljena tudi razmišljanja o izbranih 25 vprašanjih, na katera znanost še ni dala odgovora. Med temi se nahajata tudi dve nevroznanstveni vprašanji: 1) Kakšna je (nevro)biološka podlaga zavesti?, in 2) Kako se spomini shranjujejo in ponovno prikličejo? Med nadaljnimi stotimi vprašanji je nevroznanstvenih še več in vključujejo mehanizem nastanka prionskih bolezni, odvisnosti, Alzheimerjeve bolezni, shizofrenije, avtizma, razlago potrebe po spanju, po sanjanju...

Po mnenju urednikov revije je najboljši način za oceno trenutnega dometa znanosti ta, da prepoznamo vprašanja, na katera znanstvena spoznanja še niso dala ustreznega odgovora.

Če obiščete spletno stran boste sami lahko prebrskali zanimive izzive, ki čakajo in mamijo raziskovalce.

Obvestilo | 16. 6. 2005

Motnje možganov nikakor niso poceni!

V mesecu Aprilu je Evropski svet za možgane (European Brain Council - EBC) objavil izsledke obsežne pan-evropske raziskave o ceni možganskih motenj, ki vključujejo tako psihiatrične kot nevrološke bolezni. Rezultati so presunjivi, saj kljub konzervativnim kriterijem kažejo, da je z različnimi oblikami možganskih motenj prizadeto 27% celotne populacije. Skupna cena motenj znaša 386 bilionov evrov, kar predstavlja več kot tretjino skupne obremenitve vseh bolezni v Evropi. Stanje je alarmantno, saj je bilo raziskavam možganov v okviru petega okvirnega programa EU dodeljeno le 8% raziskovalnih sredstev namenjenih življenskim znanostim, kar predstavlja manj kot 0.01% letne cene motenj možganov v tem obdobju. Izsledki raziskave so objavljeni v prilogi Junijske številke revije European Journal of Neurology.

Na podlagi študije Evropski svet za možgane poziva k povečanju sredstev namenjenih preučevanju možganov tako v posameznih državah članicah kot na Evropskem nivoju ter k povezanim ukrepom na področju zdravstvene nege in izobraževanja. Z rezultati študije so predstavniki Evropskega sveta za možgane seznanili tudi evropskega komisarja za raziskovalno dejavnost, gospoda Janeza Potočnika. Slednji je izrazil prepričanje, da se je Evropa sposobna spoprijeti z izzivi, ki jih motnje možganov predstavljajo tako posamezniku kot družbi.

Za dodatne informacije si oglejte poročilo Evropskega sveta za možgane, prilogo Junijske številke revije European Journal of Neurology ter pismo presednika Federacije evropskih združenj za nevroznanost (FENS), Tamasa Freunda nacionalnim organizacijam.


Na sliki: Jes Olesen, predsednik Evropskega sveta za možgane, Janez Potočnik, komisar EU za področje znanosti in Tamas F Freund, predsednik FENS

Obvestilo | 25. 5. 2005

Predavanje o difuzijskem tenzorskem slikanju pri Alzheimerjevi bolezni

V četrtek, 26.5., bo predavanje dr. Vojka Kavcica o Difuzijskem tenzorskem slikanju pri Alzheimerjevi bolezni. Prizorišče predavanja bo seminar Nevrološke klinike, 5. nadstropje KC. Vabljeni ob 14h!

Več o predavatelju najdete v priponki.

priponka: VKavcic.rtf

Obvestilo | 5. 5. 2005

Odpoved predavanja

Predavanje dr. Erica Hoffmanna z naslovom MOLECULAR SIGNATURES OF THE SOD1G93A TRANSGENIC MUSCLE: A GENOMIC AND PROTEOMIC APPROACH, napovedano za sredo, 11. maja, odpade.

Dogodek | 5. 10. 2005

37. mednarodni podonavski simpozij nevroloških znanosti

Mednarodni simpozij bo potekal od 5. do 8. oktobra v Hotelu Mons, Ljubljana.

Več informacij na spletnih straneh auditoria.si/danube2005

Dogodek | 20. 5. 2005

IV. konferenca slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije

V sklopu kongresa bo v petek, 20. maja, od 9:00 do 13:00 potekala sekcija z naslovom "Nevropsihiatrične bolezni" s predavatelji iz Slovenije in tujine. Kongres bo v Hotelu Krka, Novo mesto.

Program in več informacij na www.slokongres.com

Dogodek | 18. 5. 2005

7th European Federation of Autonomic Societies (EFAS) Meeting

Vljudno vabljeni na evropsko srečanje o avtonomnem živčevju, ki bo potekalo od 18. do 21. maja 2005 v Hotelu Golf na Bledu.

Program in ostale informacije najdete na spletnih straneh srečanja www.efas.over.net.

Dogodek | 13. 5. 2005

Kognitivni maj - delavnica kognitivne nevrologije in nevropsihologije

Datum: 13. in 14. maj 2005

Prostor: Mala predavalnica Medicinske fakultete v Ljubljani

Ciljna populacija: specializanti nevrologije, psihiatrije, podiplomski študenti psihologije (specializanti klinične psihologije in ostali), specializanti klinične logopedije, podiplomski študenti delovne terapije

Organizator: Združenje za nevropsihologijo in kognitivno nevrologijo ter Katedra za nevrologijo Medicinske fakultete v Ljubljani

Kotizacija / prispevek za kavo: 500 SIT

Informacije in prijave: doc. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med. in as. mag. Sanja Šešok, dipl. psih.

KO za nevrologijo, SPS Nevrološka klinika, Klinični center Ljubljana

[email protected], [email protected]

Program:

Petek, 13. maj

11.50 – 12.00 Uvod (DB Vodušek)

12.00 – 12.30 Funkcionalna anatomija možganov (Z Pirtošek)

12.30 – 13.00 Metode I: lezije, nevropsihološko ocenjevanje (V Tretnjak)

13.00 – 13.30 Metode II: elektrofiziologija, funkcijsko slikanje (B Koritnik)

13.30 – 14.00 Vidno procesiranje (M Štrucl)

14.00 – 14.30 Odmor s kavo

14.30 – 15.00 Frontalne funkcije (A Sever)

15.00 – 15.30 Spomin (S Šešok)

15.30 – 16.00 Emocije (A Danieli)

16.00 – 16.30 Historični kotiček: Luria (A Mesec)

19.00 Večerja

Sobota, 14. maj

09.00 – 09.30 Demence (M Denišlič)

09.30 – 10.00 Govor (B Škodlar, J Bon)

10.00 – 10.20 Paradigmatični bolnik 1 (B Starovasnik)

10.20 – 10.40 Paradigmatični bolnik 2 (V Tretnjak)

10.40 – 11.00 Paradigmatični bolnik 3 (J Bon)

11.00 – 11.20 Odmor s kavo

11.20 – 13.20 Delavnica: Kratko ocenjevanje kognitivnih funkcij

13.20 – 13.30 Odmor s kavo

13.30 – 14.00 Presenečenje

priponka: KognitivniMaj.pdf

Novica | 19. 4. 2005

Možgani, zaupanje in presnovna cena laži

Če vas zanimajo zadnja spoznanja o nevralnih korelatih zaupanja, ki so jih raziskovalci preverjali skozi spletno finančno poslovanje med oddaljenimi partnerji, si oglejte novičko.

Ste vedeli, da se možgani očitno bolj "naprezajo" pri laganju kot med resnicoljubnim odgovorom? Kaže, da zato fMRI zanesljiveje prepozna človeka, ki laže kot klasični detektorji laži.

Prijetno branje!

Novica | 13. 4. 2005

Nevralni korelati zaupanja in sposobnost prepoznave lažnih predpostavk pri dojenčkih

Če vas zanimajo zadnja spoznanja o nevralnih korelatih zaupanja, ki so jih raziskovalci preverjali skozi spletno finančno poslovanje med oddaljenimi partnerji, si oglejte novičko ali kar izvirno poročilo.

In če ste kdaj razmišljali, kako zgodaj v razvoju se pojavi človeku svojstvena sposobnost prepoznave lažnih predpostavk, vas bo morda pritegnil tale komentar ali pa kar izvirni prispevek v reviji Science.

Prijetno branje!

Obvestilo | 13. 4. 2005

FENS omogoča udeležbo na Society for Neuroscience kongresu

Člani SiNAPSE imamo zahvaljujoč članstvu v FENS možnost aktivne udeležbe na kongresu Society for Neuroscience (SfN) tudi brez članstva v SfN. Oddaja abstrakta za ta kongres je sicer dostopna le pod pogojem, da je eden od avtorjev prispevka član SfN.

Če torej želite na letosnji kongres SfN (največje nevroznanstveno srečanje na svetu) v Washington, DC, in niste včlanjeni v SfN, si oglajte pripeto datoteko in pohitite, da si zagotovite možnost za pravočasno oddajo abstrakta.

priponka: FENS Sponsored Abstract Slots for SfN Meeting .pdf

Dogodek | 15. 4. 2005

Šola urgentne nevrologije

Strunjan, Krka Zdravilišča

15. – 16. april 2005

organizatorja: Združenje nevrologov Slovenije in KO za nevrologijo – KC Ljubljana

PROGRAM:

Petek, 15. aprila 2005

9.00 Prijava udeležencev, razdelitev v delovne skupine

9.30 Pozdrav, seznanitev z načinom dela

10.00 - 13.00 Delo v štirih skupinah (voditelji: A. Mesec, B. Meglič, V. Švigelj, A. Grad) – kako do nevrološke

diagnoze, nevrološki pregled, motnje zavesti, vrtoglavica, motnje vida

13.00 - 15.00 Odmor za kosilo

15.00 - 16.00 Delo v dveh skupinah:

- Pareze, para-, tetra-, hemi- (M. Zaletel)

- Akutno poslabšanje nevroloških bolezni, motnje požiranja, dihanja (F. F. Bajrovič)

16.00 - 16.15 Odmor

16.15 - 17.15 Delo v dveh skupinah, kot zgoraj, skupini se zamenjata

17.15 - 17.30 Odmor

17.30 - 18.45 Skupna predavanja:

- Nevroradiološke preiskave (N. Pečarič)

- Laboratorijske preiskave (M. Kambič)

18.45 - 19.00 Klinične izkušnje s Krkinimi statini (D. Kordelič, Krka)

20.00 Večerja Vila Tartini

Sobota, 16. aprila 2005

9.00 - 10.30 Delo v dveh skupinah:

- Glavobol in bolečinski sindromi (D. B. Vodušek)

- Krči, periodične motnje zavesti, motnje gibanja (B. Lorber, Z. Pirtošek)

10.30 - 11.00 Odmor

11.00 - 12.30 Delo v dveh skupinah, kot zgoraj, skupini se zamenjata

12.30 - 13.00 Anketa, pogovor z udeleženci in zaključek šole

Prijave: ga. Anka Žekš, T: 01 522 22 08, E: [email protected]

Prijava prenočišča na T: 05 676 41 00, 676 45 47.

Obvestilo | 15. 3. 2005

Mednarodni nevroznanstveni simpozij - prvi sklic projektne skupine

SiNAPSA v sodelovanju z Medicinsko fakulteto nacrtuje prvi slovenski nevroznanstveni raziskovalni simpozij z mednarodno udelezbo v dnevih od 18. do 20.11.2005. Vabim vse, ki se zelite vkljuciti v vsebinsko in organizacijsko delo na pripravi simpozija, da se v cetrtek, 17.3., ob 15h udelezite prvega sestanka projektne skupine na Institutu za patolosko fiziologijo, Zaloska 4.

Okvirni predlogi za simpozij, ki so se nabrali v casu od prvega jesenskega sestanka upravnega odbora SiNAPSE v 2004 doslej, so razvidni iz pripete datoteke. Simpozij naj bi trajal od petka popoldne do nedelje popoldne. Predlagana so bila raziskovalna podrocja, ki bi se predstavila v lastnih zaokrozenih sekcijah. Predvidena je predstavitev tekocega raziskovalnega dela domacih raziskovalcev, ob dodatni udelezbi eminentnih tujih vabljenih predavateljev in aktivnem sodelovanju raziskovalcev iz sosednjih drzav. Odprta so mesta vodij/organizatorjev vecine sekcij, potrebno je identificirati tuje clane za programski odbor in pridobiti njihovo nacelno privolitev za sodelovanje, doreci pa moramo tudi okvirno financno zgradbo za izpeljavo celotnega projekta.

Do snidenja!

priponka: Simpozij 05-vx.pdf

Dogodek | 18. 3. 2005

Epipetek - redni epileptološki sestanek

Spoštovani,

V petek 18. 03. 2005 ob 13.05 bo v predavalnici 4 KC Modrem salonu KC naslednji Epipetek - redni epileptološki sestanek (takoj za sestankom Sekcije za klinično nevrofiziologijo SZD v sosednjem prostoru).

Tokratna tema je

Vožnja motornih vozil: Zdravnik in bolnik med epilepsijo, varnostjo in zakoni

Predaval bo dr. Jože Grošelj, ki se s to temo poglobljeno ukvarja že vrsto let. Predstavil bo tudi novosti, ki se obetajo v zakonodaji.

Prisrčno vabljeni.

Lep pozdrav!

Dogodek | 17. 3. 2005

Epilepsija in epizodične motnje pri starejših

Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije in

Gerontološko društvo Slovenije

vljudno vabita na strokovno srečanje

Epilepsija in epizodične motnje pri starejših

ki bo 17. marca 2005 v Ljubljani, hotel Domina Grand Media.

Kotizacije ni.

Program:

14.30-15.00 Registracija

15.00-15.15 I. M. Ravnik, M. Pentek: Pozdravni govor in predstavitev LIGE

15.15-15.35 M. Zupan: Epilepsija pri starejših

15.40-16.00 M. Kozak: Epizodične motnje pri starejših - pogled internista

16.05-16.25 Z. Pirtošek: Epizodične motnje pri starejših - pogled nevrologa

16.50-17.10 S. Čelan: Epizodične motnje pri starejših - pogled psihiatra

17.15-17.35 N. Prešern: Primeri iz prakse splošnega zdravnika pri obravnavi starejših z epizodičnimi motnjami

17.40-17.55 Diskusija

Sanofi - Synthelabo - Lek simpozij

18.00-18.20 D. Butinar: Zdravljenje epilepsije pri starejših

18.25-19.00 B. Lorber: Predstavitev rezultatov VIPe študije

Obvestilo | 10. 3. 2005

Teden možganov 2005

Seznam svetovnih dogodkov v Tednu možganov 2005 (vključno s slovenskimi) najdete na straneh European Dana Alliance for the Brain

Dogodek | 18. 3. 2005

TEDEN MOŽGANOV - Predavanja

Dogodek v okviru Tedna možganov 2005:

Petek, 18. 3. 2005, od 17. do 20. ure

Dvorana zemljepisnega muzeja ZRC-SAZU, Gosposka 16, Ljubljana

od 17. do 18. ure:

Bolečina- kaj in zakaj boli?

prof. dr. Maja Bresjanac; Inštitut za patološko fiziologijo, Medicinska fakulteta

Glavobol, zobobol, boleč križ, zgaga, opečeni prsti in še nešteto drugih bolečin ima svoje bolj ali manj jasno določljive, a vsekakor telesne vzroke. A boli nas lahko tudi drugače in nič manj resnično. Boli nas zbadljivka, boli nas neuspeh, boli nas zasmehovanje, boli nas zavrnitev in izguba ljubljene osebe. Kaj pravzaprav je bolečina? Kaj, kako in zakaj nas boli in kaj, ko bolečine ni? To so vprašanja na katera bo poskušala odgovore podati predavateljica.

od 18. do 19. ure:

Alzheimerjeva demenca in zgodba o Auguste D.

doc. dr. Zvezdan Pirtošek, Klinični oddelek za nevrologijo, SPS Nevrološka klinika, Klinični center Ljubljana

Leta 1906 je dr. Alois Alzheimer opisal bolnico Augusto D., ki je imela nenavadno napredujočo duševno bolezen s halucinacijami, blodnjami, spominskimi motnjami in spremenjeno osebnostjo. To je bil prvi opis bolezni, ki so jo kasneje poimenovali Alzheimerjeva demenca in je najpogostejša vrsta demence. V predavanju bodo s pomočjo tega zgodovinskega primera predstavljene značilnosti demenc.

od 19. do 20. ure:

Astrociti – od možganskega lepila do tridelne sinapse

doc. dr. Mojca Kržan; Inštitut za farmakologijo, Medicinska fakulteta

Človeške možgane sestavlja 1012 celic. Desetina je nevronov, ostalo je glija, polovica je astrocitov, ostalo so oligodendrociti in mikroglija. Po odkritju so gliji pripisovali le podporno funkcijo, predstavljala naj bi nekakšno »možgansko lepilo«, kasnejše raziskave pa so odkrile, da so glijalne celice zelo aktivne in pomembne pri delovanju možganov.

Vabilo in celoten program Tedna možganov 2005 sta v priponki.

priponka: TM05_vabilo.pdf

Dogodek | 16. 3. 2005

TEDEN MOŽGANOV - Predavanja

Dogodek v okviru Tedna možganov 2005:

Sreda, 16. 3. 2005, od 17. do 20. ure

Dvorana zemljepisnega muzeja ZRC-SAZU, Gosposka 16, Ljubljana

od 17. do 19. ure:

Depresija

doc. dr. Mojca Z. Dernovšek, doc. dr. Rok Tavčar, mag. Urban Groleger; Psihiatrična klinika Ljubjana

Psihiatri bodo predstavili laični javnosti, kako danes razložimo nastanek depresije in kako jo zdravimo. Poudarek bo na dejavnostih, s katerimi depresijo pravi čas preprečimo, če pa že nastane, čim prej prepoznamo in jo ustrezno zdravimo. Prikazane bodo dejavnosti, s katerimi lahko oseba z depresijo veliko stori za hitro in uspešno okrevanje. Za depresijo, ki je danes najpogostejša in ozdravljiva duševna motnja, žal še vedno velja, da osebe stigmatizira. Strah pred antidepresivi je neupravičen.

od 19. do 20. ure:

Raziskovanje delovanja človeških možganov

mag. Blaž Koritnik; Inštitut za klinično nevrofiziologijo, SPS Nevrološka klinika, Klinični center Ljubljana

Različna področja možganov so specializirana za izvajanje določenih miselnih procesov (npr. odločanje, pomnjenje, čustvovanje). S sodobnimi metodami za »branje misli« odkrivamo, kje v možganih so ta področja in kako delujejo. Na predavanju bodo ob slikah delovanja možganov predstavljene metode funkcijskega slikanja živčevja.

Vabilo in celoten program Tedna možganov 2005 sta v priponki.

priponka: TM05_vabilo.pdf

Dogodek | 15. 3. 2005

TEDEN MOŽGANOV - Možgani v prostoru in času

Dogodek v okviru Tedna možganov 2005:

Torek, 15. 3. 2005, od 17. do 19. ure

Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana

Delavnice in prezentacije, kjer bodo lahko obiskovalci aktivno sodelovali pri interaktivni računalniški prezentaciji možganov, na nevropsiholoških preizkusih preverjali svoj spomin in pozornost, se spoprijemali z optičnimi iluzijami in sestavljanjem sestavljank (puzzles) ter si tudi prislužili kakšno od nagrad.

Vabilo in celoten program Tedna možganov 2005 sta v priponki.

priponka: TM05_vabilo.pdf

Dogodek | 14. 3. 2005

TEDEN MOŽGANOV - Raziskujemo možgane

Dogodek v okviru Tedna možganov 2005:

Ponedeljek, 14. 3. 2005, od 16. do 18. ure

Atrij Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Novi trg 2, Ljubljana

Javna predstavitev akcije Teden možganov 2005 in različnih vsebin (optične iluzije, nevropsihologija, slikovne študije možganov, glija, bolečina, depresija, demenca, ....) ter raziskovalnega dela na področju nevroznanosti.

Sodelujejo: raziskovalci in strokovnjaki Inštituta za medicinske vede ZRC-SAZU, Medicinske fakultete, Psihiatrične klinike, Nevrološke klinike, ki bodo tudi na voljo za vprašanja in diskusijo z obiskovalci prireditve ob čaju in glasbi....

Vabilo in celoten program Tedna možganov 2005 sta v priponki.

priponka: TM05_vabilo.pdf

Dogodek | 18. 3. 2005

Sestanek Sekcije za klinično nevrofiziologijo

Spoštovani,

V petek, 18.3., ob 12.00 bo v Modrem salonu KC naslednji redni (marčni) sestanek Sekcije za klinično nevrofiziologijo SZD. Tokratni predavatelj bo podpredsednik sekcije, doc. dr. Zoran Rodi. Naslov predavanja bo:

Elektrodiagnostika pri bolnikih s sumom na periferno nevrolosko okvaro v enotah intenzivne terapije

Med drugimi področji delovanja se doc. Rodi v zadnjem času ukvarja tudi z diagnostiko pri bolnikih v enotah intenzivne terapije KC. V predavanju bo predstavil svoje zanimive izkušnje.

Prisrčno vabljeni!

Lep pozdrav,

Dr. Simon Podnar

Obvestilo | 2. 3. 2005

Sestanek projektne skupine Teden možganov

Spoštovani člani Sinapse!

Vabimo vas na zadnji sestanek pred Tednom možganov 2005, ki bo v ponedeljek, 7. marca, ob 16. uri na Inštitutu za farmakologijo (4. nadstopje nove MF.)

Dogovorili se bomo o natančnem programu, ki bo potekal na ZRC SAZU, in o prispevkih za spletne strani o TM.

Vabljeni!

Novica | 26. 2. 2005

Teden možganov, 14. do 20. marec 2005

V letošnjem letu SiNAPSA že drugič organizira dejavnosti mednarodnega tedna možganov v Sloveniji, ki po svetu vsako leto poteka v tretjem tednu marca, letos torej od 14. do 20. 3. Poleg dopolnitve spletnih strani, lahko kmalu pričakujete tudi vrsto zanimivih aktivnosti. Vabimo vas, da se v naslednjih dneh pogosteje ustavite na spletnih straneh tedna možganov, spremljate njihov razvoj, se informirate o načrtovanih dogodkih in se pridružite tistim aktivnostim, ki vas pritegnejo.

Dogodek | 18. 3. 2005

Dnevi rehabilitacijske medicine

Inštitut RS za rehablitacijo in Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino

vabita na

16. DNEVE REHABILITACIJSKE MEDICINE: POŠKODBE GLAVE – VPLIV CELOVITE NEVROREHABILITACIJSKE OBRAVNAVE NA FUNKCIJSKI IZID

Seminar bo potekal 18. in 19. marca 2005 na Inštitutu Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana (predavalnica v 4. nadstropju Klinike).

Več informacij in program najdete na www.mf.uni-lj.si/rehab/strokovno3.htm

Novica | 9. 2. 2005

[email protected]

Vse, ki bi radi sodelovali pri Tednu možganov 2005 (Brain Awareness Week), vabim na informativni sestanek, ki bo v torek 15. 2. 2005 na Inštitutu za farmakologijo, nova stavba MF 4. nadstropje.

Več o TM in naših lanskoletnih aktivnostih je na http://www.sinapsa.org/TM/

Lep pozdrav,

mojca Kržan


SiNAPSA 2003-2008 ... Zasnova in oblikovanje Grega Repovš ... Pripravljeno na Mac OS X ... Nekatere pravice pridržane