Arhiv objav 2011

Obvestilo | 9. 12. 2011

Razpis štipendij SiNAPSINEGA sklada 2012

Objavljamo razpis za dodelitev štirih štipendij Sinapsinega sklada


za kritje stroškov
 aktivne udeležbe na mednarodnem kongresu
8th FENS Forum of Neuroscience
, ki bo potekal od 14. - 18. julija 2012 v Barceloni v Španiji.

Štipendija je namenjena povrnitvi potnih stroškov, stroškov nastanitve in registracije ter dnevnic do višine 500 € za predstavitve lastnega raziskovalnega dela v obliki postra ali predavanja na FENS Forumu.

Pogoji, ki naj jih izpolnjuje kandidat/ka: 

1. imeti mora aktivni članski status v SiNAPSI 

2. kandidatova prijava se mora nanašati na aktivno predstavljanje lastnega dela na kongresu, za kar mora predložiti dokazilo
3. status dodiplomskega ali podiplomskega študenta, ki nima drugih virov financiranja.


Vloga na razpis naj vsebuje:
• raziskovalni povzetek za predstavitev na FENS Forumu
• potrdilo o registraciji in oddaji povzetka
• kratek življenjepis z bibliografijo 

• potrdilo o študentskem statusu.

Kriteriji za ocenjevanje kandidatov:
Objave:

  skupno število objav: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)
  strokovno recenzirane objave: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)
  predstavitve in konference: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)
Starostni bonus:
  5 (starost < 25)

  4 (starost 25 - 27)

  3 (starost 28 - 29)

  2 (starost 30 - 31)

  1 (starost 32 - 34) (limit za ”mlade raziskovalce” kriterij EU). Leta porodniškega dopusta se odštejejo od dejanske starosti kandidata.

  0 (starost > 34) (sprejet le, če je manj kot 5 let od začetka doktorskega študija).
Ostali dosežki kandidata:
  ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)

Za dodelitev štipendije mora kandidat doseči minimalno 5 točk iz seštevka postavk!


Rok za oddajo vlog je 5. februar 2012. O dodelitvi štipendij bo po zaključku razpisa odločala tričlanska komisija in posredovala obvestila kandidatom do 29. februarja 2012.
Vloge na razpis oddajte v obliki elektronske pošte s priponkami na naslov: [email protected]. Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.

priponka: Pravilnik stipendijskega sklada - sprejet 18052010.doc

Dogodek | 22. 9. 2011

Bliža se četrta SiNAPSINA konferenca, 22. - 25. september 2011

Program SNC'11 je dokončan in napoveduje izvrstno znanstveno srečanje z odličnimi plenarnimi in specialnimi predavanji, tematskimi simpoziji in skoraj 200 znanstvenimi plakati! Znanstveni program konference bo spremljalo več zanimivih dogodkov - od Izobraževalne delavnice o nevroznanosti čustvovanja, namenjene predvsem specializantom nevrologije, psihiatrije in psihologije, prek tečaja za specialiste na področju EMG in UZ mišic in prvega ljubljanskega Foruma mladih nevroznanstvenikov, ki je namenjen predvsem dodiplomskim študentom, ki jih mika poklic nevroznanstvenika. Prvi dan SNC'11, četrtek, 22. september, prinaša tudi širši javnosti namenjen interdisciplinarni posvet o etičnih izzivih, ki jih pred raziskovalce in širšo družbo postavljajo nova spoznanja in metode raziskovanja možganov.

Obiščite spletne strani SNC’11 za podrobnosti o programu konference, spremljajočih dogodkih in postopku registracije ter načrtujte obisk SNC'11 v Cankarjevem domu v Ljubljani med 22. in 25. septembrom 2011!

Obvestilo | 10. 5. 2011

Rok za zgodnjo registracijo na SNC'11: 20. junij 2011!

Rok za zgodnjo registracijo na SNC'11 - Centralno evropsko srečanje s podporo FENS - se bliža: označite **20. junij** v svojih koledarjih!

Program SNC'11 je dokončan in napoveduje izvrstno znanstveno srečanje z odličnimi plenarnimi predavanji, tematskimi simpoziji in skoraj 200 znanstvenimi plakati! Znanstveni program konference bo spremljalo več zanimivih dogodkov - od Izobraževalne delavnice o nevroznanosti čustvovanja, namenjene predvsem specializantom nevrologije, psihiatrije in psihologije, prek tečaja za specialiste na področju EMG in UZ mišic in prvega ljubljanskega Foruma mladih nevroznanstvenikov, ki je namenjen predvsem dodiplomskim študentom, ki jih mika poklic nevroznanstvenika. Prvi dan SNC'11, četrtek, 22. september, prinaša tudi širši javnosti namenjen interdisciplinarni posvet o etičnih izzivih, ki jih pred raziskovalce in širšo družbo postavljajo nova spoznanja in metode raziskovanja človeških možganov.

Obiščite spletne strani SNC’11 za podrobnosti o programu konference, spremljajočih dogodkih in postopku registracije ter načrtujte obisk SNC'11!

Do 20. junija velja nizka kotizacija!

Dogodek | 22. 9. 2011

Forum mladih nevroznanstvenikov Ljubljana 2011 - YNFL'11

Dvaindvajsetega (22.) septembra 2011 bo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani Forum mladih nevroznanstvenikov (Young Neuroscientists Forum Ljubljana 2011; YNFL11).

YNFL11 bo uvodni spremljajoči dogodek Sinapsine nevroznanstvene konference 2011, edinega letošnjega nevroznanstvenega srečanja, ki ga podpira Zveza evropskih nevroznanstvenih društev (FENS).

Vabimo vse dodiplomske študente, ki jih zanima raziskovanje živčevja, da obiščejo YNFL11. Na programu je nekaj izjemno zanimivih predavanj odličnih domačih in tujih znanstvenikov ter predstavitve plakatov o raziskavah študentov-raziskovalcev iz Slovenije in sveta.

Več informacij najdete na: http://www.sinapsa.org/SiNC11/YNFL11

Imate vprašanje? Pišite nam na [email protected]

Obvestilo | 3. 4. 2011

Mreža evropskih nevroznanstvenih šol

NENS (Network of European Neuroscience Schools) trikrat letno ponuja nekaj štipendij za podiplomske študente s področja nevroznanosti. Štipendije so namenjene eno- do trimesečnemu metodološkemu izpopolnjevanju v katerikoli evropski šoli, ki je članica NENS. V letu 2011 so roki za prijavo 15. februar, 15. junij in 15. oktober. Več informacij najdete na http://fens.mdc-berlin.de/nens/about.html

Obvestilo | 8. 3. 2011

Letna skupščina SiNAPSE

Spoštovani člani SiNAPSE!

Naj vas še enkrat spomnimo, da bo letna skupščina Sinapse potekala 9. marca 2011 ob 15. uri v seminarju Nevrološke klinike. Predlagan je sledeč dnevni red:

1) Izvolitev delovnega predsedstva

2) Sprejetje dnevnega reda

3) Poročilo o delu in finančnem poslovanju društva v 2010

4) Poročilo projektnih skupin o delu v 2010

5) Plan dela za 2011

6) Razno

Dogodek | 22. 9. 2011

Forum mladih nevroznanstvenikov Ljubljana 2011

Spoštovani!

Dne 22. septembra 2011 bo v Ljubljani potekal Forum mladih nevroznanstvenikov (Young Neuroscientists Forum Ljubljana 2011; YNFL11).

YNFL11 bo uvodni spremljajoči dogodek Sinapsine nevroznanstvene konference 2011, edinega letošnjega nevroznanstvenega srečanja, ki ga podpira Zveza evropskih nevroznanstvenih društev (FENS).

Vabimo predvsem vse dodiplomske študente, ki želijo predstaviti svoje delo na YNFL11, da oddajo svoje povzetke do 28. marca 2011.

Vljudno vas prosimo, da sporočilo posredujete zainteresiranim domačim in tujim raziskovalcem.

Več informacij je na voljo v pripeti datoteki ter na: http://www.sinapsa.org/SiNC11/YNFL11

Imate vprašanje? Pišite nam na [email protected]

Lep pozdrav,

YNFL organizatorji

priponka: ynfl11.pdf

Dogodek | 12. 1. 2011

Sinapsin seminar

Vabimo vas na Sinapsin nevroznanstveni seminar, ki bo v sredo 12.01.2011 ob 18. uri v predavalnici Inštituta za patološko fiziologijo, Zaloška 4, Ljubljana (vhod z Zaloške c.).

Zvrstili se bosta dve predavanji:

**Is experience researchable?**

*Ass. prof. dr. Urban Kordeš, Uni. Ljubljana, Faculty of Education*

Researchers within the wide realm of cognitive science are increasingly aware of the fact that the ignorance of lived human experience might mean a loss of an important, perhaps even a crucial element. Thus a new area of inquiry has recently been born (or better re-born), the so-called phenomenological research – an attempt to systematically observe experience. The presentation briefly introduces this

rather new approach in cognitive science. It is a mostly qualitative research project dedicated to the examination of experience, based on the assumption that phenomenal data cannot be reduced to or derived from the third-person perspective (i.e. behaviour or events in the brain). The state-of-the-art in this field will be outlined together with some of the greatest difficulties. Out of a variety of approaches that share the name phenomenological (or firstperson) research, descriptive experience sampling

(DES), conceived by Russell Hurlburt, will be emphasised. The basic idea of DES – random sampling of experience – is recently widely used within some of the hottest research areas of cognitive science (research of emotion, mind

wandering, flow and peak experiences etc.). It is also

one of the approaches our research group is using in our

attempt to contribute to mapping of the human experience. We are developing an iPhone/iPod application for DES which is currently being used in the project “Phenomenology of communication”.

**Experience sampling in mind wandering research**

*Christoph Huber, BA, Cog. Science student, Uni. Vienna & Uni. Ljubljana*

In the second part of the seminar, the experience research related to mind wandering will be introduced.

Mind wandering is a very common phenomenon in our everyday lives. For example, if this text was longer, you

would probably at some point start to think about something unrelated to what is written here. Other names for this

phenomenon (or something similar) are daydreaming, stimulus-independent thought, task-unrelated thought, and spontaneous cognition. One way to grasp mind wandering is by using a simplification (and quantification) of DES

method, called experience sampling. How this method is used in combination with other methods (fMRI and taskperformance

measures) to investigate the conditions and characteristics of mind wandering will be shown by giving examples of the work of Malia F. Mason, Jonathan W. Schooler, and Daniel T. Gilbert.

Moderator: Matej Markota

Zaradi gostov iz tujine bo seminar potekal v angleščini.

Veseli bomo, če boste vabilo iz priponke obesili na vidno mesto, sporočilo pa posredovali vsem, ki bi jih utegnilo zanimati.

Lep pozdrav,

Projektna skupina Nevroznanstveni seminarji

priponka: Seminar Jan 2011.pdf


SiNAPSA 2003-2008 ... Zasnova in oblikovanje Grega Repovš ... Pripravljeno na Mac OS X ... Nekatere pravice pridržane