Arhiv objav 2006

Novica | 15. 12. 2006

Možgani - zrcalo sveta, natečaj za otroke in mladino

SiNAPSA v okviru projekta Teden možganov 2007 organizira tri natečaje za otroke in mladino na temo "Možgani - zrcalo sveta". Najmlajši, učenci prvih dveh triletij osnovne šole, so vabljeni, da oddajo likovna dela na razpisano temo. Učenci zadnjega triletja osnovne šole se lahko preizkusijo v sestavljanju križank na razpisano temo. Dijaki srednjih šol in gimnazij pa lahko sodelujejo s pisanjem haikov. Šole, ki bi rade sodelovale v natečaju, prosimo, da organizirajo interni natečaj ter SiNAPSI posredujejo najboljših pet izdelkov iz vsake kategorije. Prispevke je možno oddati v času od 11. decembra do 7. februarja na naslov SiNAPSA, Zaloška 4, 1000 Ljubljana ter na spletni strani razpisa. Podrobnejše informacije so dostopne na spletnih straneh "Razgibajmo možgane".

Novica | 15. 12. 2006

SiNAPSA, društvo v javnem interesu

SiNAPSA je na podlagi vloge vložene pri Ministrstvu za visoko šolstvo znanost in tehnologijo v začetku decembra pridobilo status društva v javnem interesu na področju znanstveno-raziskovalnega dela. Podeljen status predstavlja priznanje za doslej opravljeno delo na tem področju ter SiNAPSI omogoča kandidiranje na razpisih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Dogodek | 7. 12. 2006

Vabilo na 37. memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika

V četrtek in petek, 7. in 8.12.2006, bo na Medicinski fakulteti potekal že 37. memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Tema bodo demence. O njihovi podobnostih in razlikah v vzrokih, nastanku in izražanju, o možnostih zgodnje prepoznave in zdravljenja bodo predavali številni domači in tuji strokovnjaki.

Vec lahko preberete na spletnih straneh slovenskega društva nevropatologov, ki je soorganizator sestanka.

Vljudno vabljeni!

priponka: plakat.pdf

Obvestilo | 17. 11. 2006

Tečaj razvoja in vodenja projektov sedmega okvirnega programa EU

Podjetje Europa Media objavlja učni program razvoja in vodenja projektov sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti. Program poteka 5 tednov ter obsega dva dela. Prvi del temelji na e-učenju s pomočjo spletnih tehnologij. Potekal bo od 29. januarja do 25. februarja 2007. Drugi del bo potekal v obliki intenzivne petdnevne delavnice od 26. februarja do 2. marca 2007 v Budimpešti, Madžarska. Podrobnosti in dodatne informacije so dostopne v priloženi brošuri.

priponka: FP7 Academy.pdf

Dogodek | 12. 7. 2007

IBRO svetovni kongres nevroznanosti 2007

IBRO (International Brain Research Organization) pripravlja svetovni kongres nevroznanosti, ki bo potekal od 12. do 17. julija 2007 v Melbournu Avstraliji. Osnovni del programa bo obsegal 8 plenarnih predavanj ter 64 simpozijev. Program bodo dopolnjevale številne delavnice, spremljalo pa ga bo vsaj 16 satelitskih srečanj.

Na kongresu lahko aktivno sodelujete s posterjem. Rok za oddajo povzetkov je 31. januar 2007.

Doktorski študentje in podoktorski raziskovalci, ki iščejo finančna sredstva za pot, lahko za štipendijo v znesku 1500 EUR zaprosijo FENS. Rok za oddajo prošenj je 15. december 2007, podrobnejše informacije pa so dostopne na FENS spletnih straneh.

Obvestilo | 15. 11. 2006

SiNAPSINA nevroznanstvena konferenca 2007 - Prvo obvestilo

SiNAPSA bo v naslednjem letu skupaj z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani znova organizirala mednarodno nevroznanstveno konferenco, ki bo potekala od 5. do 7. oktobra 2007 na Medicinski fakulteti v Ljubljani, Korytkova 2.

Nevroznanstvena konferenca je namenjena predstavitvi raziskovalnih rezultatov in spoznanj nevroznanstvenikov iz Slovenije in bližnje okolice, kot prejšnja leta pa bomo gostili tudi nekaj vrhunskih tujih strokovnjakov. Srečanje daje posebni poudarek multidisciplinarnemu dialogu ter spodbujanju komunikacije med znanstveniki na začetku svoje kariere. Med aktivnimi udeleženci bi želeli videti tudi čimveč slovenskih nevroznanstvenikov, delujočih v tujini. Konferenca bo vključevala vabljena predavanja, tematske simpozije, predstavitve plakatov in okroglo mizo.

Konferenco lahko aktivno sooblikujete na dva načina, z organizacijo tematskega simpozija in/ali s predstavitvijo lastnega prispevka.

Poziv za predloge tematskih simpozijev

Vabimo vas, da oddate predloge za tematske simpozije. Simpoziji naj bi ponujali uravnotežen pregled izbrane aktualne teme. Združevali naj bi osnovne informacije, ki bodo slušalcem omogočile razumevanje tematike, ter nova spoznanja in izsledke. Simpozij naj vključuje najmanj 4 in največ 6 predavanj. Vodila naj bi ga eden ali dva predsednika simpozija, ki sta lahko tudi predavatelja. Tako predavatelji kot predsedujoči morajo pred oddajo predloga predlagatelju potrditi svoje sodelovanje.

Podrobnejše informacije in formular za oddajo predlogov so dostopni na spletni strani: http://www.sinapsa.org/S07/Abstract.php.

Rok za oddajo predlogov je 15. december. Vse predloge bo pregledal programski odbor. Predlagatelji bodo o odločitvi obveščeni preko elektronske pošte do konca januarja 2007.

SiNAPSA bo skušala zagotoviti sredstva za kritja dela stroškov poti in bivanja tujih vabljenih predavateljev. Če se želite potegovati za del teh sredstev za katerega od predlaganih tujih vabljenih predavateljev, prošnjo z obrazložitvijo pripnite predlogu tematskega simpozija.

Poziv za oddajo povzetkov prispevkov

Vabimo vas k oddaji povzetkov posameznih prispevkov, ki bi jih želeli predstaviti na konferenci. Večina prispevkov bo v program uvrščena v obliki plakatov. Če želite, da bi vaš prispevek obravnavali za možno vključitev v obliki predavanja v katero od tematskih simpozijev, lahko to označite ob oddaji na spletni strani. Povzetki morajo predstavljati izvirne raziskovalne izsledke ali predstavitve zanimivih primerov iz klinične prakse.

Podrobnejše informacije in formular za oddajo so dostopni na spletni strani: http://www.sinapsa.org/S07/Abstract.php.

Rok za oddajo povzetkov je 15. avgust, 2007. Avtorji bodo o sprejetju obveščeni po elektronski pošti v roku 21 dni od oddaje povzetka.

Povzetki vseh prispevkov bodo objavljeni v zborniku povzetkov v tiskani in elektronski obliki.

Uradni jezik srečanja je angleščina, zato morajo biti vsi predogi simpozijev ter povzetki prispevkov oddani v angleščini.

Obvestilo | 7. 11. 2006

Predavanje prof. dr. Reinharda Schliebsa - ODPADE

Predavanje prof. dr. Reinharda Schliebsa v sredo, 8.novembra 2006 zaradi bolezni odpade. Predavanje bo predvidoma spomladi.

Dogodek | 8. 12. 2006

Decembrsko srečanje Sekcije za otroško nevrologijo

Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za otroško nevrologijo (članica European Paediatric Neurology Society)

Vabi na

Tradicionalno decembrsko srečanje Sekcije za otroško nevrologijo

Grand Hotel Union, Srebrni salon, Miklošičeva 1, Ljubljana

8. decembra 2006, 9.00 – 14.00

Tema: Motnje gibanja v otroškem in mladostniškem obdobju

Program:

Simptomi in znaki ekstrapiramidnih bolezni (Z Pirtošek)

Diferencialna diagnoza motenj gibanja in simptomatika motenj gibanja pri otrocih in mladostnikih (N Krajnc, N Župančič)

Zdravljenje motenj gibanja (Z Pirtošek)

Streptokokne okužbe in motnje gibanja /PANDAS/ (N Župančič, M Perkovič-Benedik)

Cerebelarne motnje in spinocerebelarne okvare (Z Rener Primec, N Krajnc)

Mioklonus (M Kržan, N Krajnc, IM Ravnik)

Primeri iz klinične prakse (D Neubauer, J Frelih): Opsoklonus-mioklonus-ataxia, Zgodnja idiopatska distonija dojenčka, Okvara bazalnih ganglijev po električnem udaru, Familijarna strijatna nekroza, Motnje gibanja pri nevrometabolnih boleznih, Tardivna diskinezija, Čista cerebelarna ataksija

Kotizacije ni (Sponzorstvo GlaxoSmithKline)

Vabljeni!

Dogodek | 8. 11. 2006

Predavanje prof. dr. Reinharda Schliebsa

Slovensko društvo farmakologov vabi na predavanje z naslovom:„CHOLINERGIC DYSFUNCTION IN ALZHEIMER´S DISEASE – INTERRELATIONSHIP WITH BETA-AMYLOID AND INFLAMMATION“.

Predaval bo prof. dr. Reinhard Schliebs, profesor na Paul Flechsig-ovem inštitutu za študije možganov, Oddelka za nevrokemijo Medicinske fakultete Univerze v Leipzig-u, Nemčija.

Predavanje bo izpeljano v okviru podiplomskega študija Biomedicine v sredo, 8. novembra 2006, ob 14:30 uri, v mali predavalnici Medicinske fakultete, Korytkova 2, Ljubljana.

Dogodek | 29. 9. 2006

Skriti obrazi parkinsonizma - 6. multidisciplinarna konferenca EPDA

V Ljubljani bo v Hotelu Union od 29. do 30. septembra potekala 6. multidisciplinarna konferenca Evropskega društva za Parkinsonovo bolezen (European Parkinson's Disease Association EPDA) pod naslovom "Skriti obrazi parkinsonizma". Konferenca bo potekala v sodelovanju z Društvom bolnikov s parkinsonizmom, Trepetlika.

Namen konference je:

  • vzpostaviti dialog med znanostjo in družbo s pomočjo izmenjave znanja med zdravstvenimi delavci, bolniki, njihovimi bližnjimi in skrbniki;
  • razvijati znanje in zavedanje o zdravstvenih, socialnih in osebnih potrebah bolnikov s Parkinsonovo boleznijo;
  • iskati načine vzpostavljanja boljše komunikacije z bolniki, njihovimi družinami in multidiscilinarnim timom;
  • izmenjava modelov dobre prakse v Evropi in z ostalimi deli sveta.
Več informacij o konferenci je dostopnih na njeni spletni strani.

Dogodek | 3. 10. 2006

Continuum - Preventiva ishemične možganske kapi

V imenu organizatorjev doc. Bojane Žvan in doc. Marjana Zaletela vas vabim na naslednjega od naših stalnih izobraževanj za nevrologe. Kot je bilo napovedano, bo srečanje zunaj KC - na Ljubljanskem gradu, 03. 10. 2006, ob 15.00. O pomenu teme za našo vsakdanjo prakso ni potrebno izgubljati besed. Program je pripet.

Kotizacije ni, potrebna pa je prijava. Zaradi omejenega števila mest ter organizacije (pogostitev, literatura) se čim prej prijavite na naslov:

[email protected]

ali na telefon: 01/560 48 36.

Vabljeni!

Simon Podnar

priponka: Program_Preventiva_CVI.pdf

Dogodek | 28. 9. 2006

Dve predavanji profesorja P. Nigela Leigha

Konec septembra bo gostoval v Ljubljani profesor P. Nigel Leigh (King's College London), eden vodilnih svetovnih strokovnjakov na področju amiotrofične lateralne skleroze.

V četrtek, 28. septembra 2006, bo imel v Modrem salonu (prvo nadstropje Kliničnega centra) dve predavanji, prvo bo obarvano bolj klinično, drugo pa bolj raziskovalno.

Prvo predavanje (ob 12. uri): Management of ALS: Issues in multidisciplinary care

Drugo predavanje (ob 13. uri): Mechanisms and experimental therapeutics in ALS.

Profesor Nigel Leigh je predstojnik Oddelka za klinično nevroznanost na King’s College London in vodja centra King’s Motor Neurone Disease Care and Research Centre.

V prvem predavanju nam bo predstavil svoje bogate izkušnje pri vodenju multidisciplinarne skupine za amiotrofično lateralno sklerozo, v kateri že drugo desetletje uspešno združujejo klinično skrb za bolnike z odmevnim raziskovalnim delom.

V drugem predavanju pa bo predstavil delo lani odprtega centra Medical Research Council Centre for Neurodegeneration Research, katerega poddirektor je. Center za translacijsko raziskovanje združuje bazične in klinične raziskovalce, ki skušajo z raziskovanjem bazičnih mehanizmov in kliničnih značilnosti nevrodegenerativnih bolezni (predvsem amiotrofične lateralne skleroze, demenc in Parkinsonove bolezni) izboljšati njihovo diagnostiko in zdravljenje.

Vabljeni!

Dogodek | 10. 6. 2007

XX IERASG Biennial Symposium

Na Bledu bo med 10. in 14. junijem 2007 potekal XX Biennial Symposium IERASG (International Evoked Response Audiometry Study Group), ki ga organizirata Inštitut za klinično nevrofiziologijo ter Klinika za otrorinolaringologijo in maksilofacialno kirugijo Kliničnega centra Ljubljana.

Spletna stran simpozija: www.ierasg2007.org

Dogodek | 7. 9. 2006

International Symposium on Spinal Cord Motor Control

Glavna tema mednarodnega simpozija, ki ga organizirata Inštitut za klinično nevrofiziologijo in Nevrofiziološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva, bo vloga hrbtenjače pri upravljanju gibanja ("From Denervated Muscles to Neurocontrol of Locomotion").

Simpozij bo potekal od 7. do 9. septembra 2006 v Hotelu Union v Ljubljani.

Tradicionalno, 22. spominsko predavanje dr. Janeza Faganela z naslovom "Biology of the neuromuscular system and its role for repair of impaired functions" bo imela prof. Gerta Vrbova iz Londona.

Simpozij bo gotovo zanimiv za nevroznanstvenike, ki se ukvarjajo tako s kliničnimi kot z bazičnimi raziskavami. Program in vse ostale informacije boste našli na spletnih straneh simpozija en.motorcontrol2006.org

Vljudno vabljeni!

Dogodek | 27. 10. 2006

Vabilo na 14. memorialno predavanje Kanizsa in spremljajoči simpozij

Oddelek za psihologijo in BRAIN Center za navroznanost pri Univerzi v Trstu vabita na že 14. memorialno predavanje v spomin na Gaetana Kanizsa. Letošnji predavatelj bo Melvyn A. Goodale (University of Western Ontario). Njegovo predavanje ima zanimiv naslov: Visual Duplicity: Action without Perception in the Human Visual System. Predaval bo v petek, 27. oktobra, ob 16h, v avditoriju muzeja Revoltella.

Pridruženi "Simpozij o zaznavanju in spoznavanju" (Symposium on Perception and Cognition) se bo pričel v četrtek, 26.10., ob 15h, in bo vključeval dodatna krajša predavanja (v četrtek popoldan) "vabljeno" delavnico (v petek dopoldan) in "odprto" predstavitev raziskovalnih postrov (med kosilom v petek). Simpozij bo potekal na oddelku za psihologijo. Družabne dejavnosti bodo vključevale samopostrežno kosilo med predstavitvijo postrov v petek in družabno večerjo v petek zvečer.

Več o dogodku najdete na naslovu http://www.psico.units.it/convegni/kanlect/index.php3 in v priponki spodaj.

Vabljeni!

priponka: Kanizsa 2006.rtf

Dogodek | 30. 5. 2006

Predstavitev knjige Andreja O. Župančiča "O ustvarjalnosti v raziskovalnem delu; Vabilo na dvom o dvomu"

Založba ZRC v sodelovanju s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti vabi na predstavitev knjige akademika prof. dr. Andreja O. Župančiča, častnega člana SiNAPSE, O ustvarjalnosti v znanstvenem raziskovanju.

Odlomek iz predgovora knjige pravi:

Marsikoga od znanosti odvrača predstava, da gre v glavnem za zbiranje podatkov, pri čemer lahko naletiš na kaj pomembnega, če imaš srečo. Nekaj podobnega kot nabiranje gob. Vendar je že drobna raziskava lahko kar mikavna pustolovščina. Nekam zagonetni podnaslov "Vabilo na dvom o dvomu" vzbuja ugibanja, kaj vse bi lahko pomenil. Nemara tudi to, da pri pohajanju ob robu neznanega podvomimo o rečeh, ki jih imamo za same po sebi umevne, in se poslovimo od zdravega razuma? Ne glede na odgovor velja imeti v malhi karseda veliko radovednosti. In poguma, da vržemo čez krov svoje najljubše prepričanje.

Vabljeni v torek, 30. maja 2006, ob 11. uri, v dvorano SAZU, Novi trg 3/I, Ljubljana.

Dogodek | 26. 5. 2006

Ogled razstave otroških umetnij o skrivnostih v glavi v NUK in proslava z nagrajenci na SAZU

SiNAPSA vabi otroke, nagrajene v likovnem natečaju Kaj se skriva v moji glavi, in njihove mentorje na zaključno prireditev ob zaprtju razstave izbora njihovih izdelkov v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) v Ljubljani.

Dobimo se v petek, 26. maja 2006, ob 11. uri, pred vhodom v NUK. Najprej si bomo z otroki ogledali razstavo in jih peljali na kratek ogled knjižnice. Nadaljevali bomo v Prešernovi dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 4, ob 12. uri, kjer bomo otrokom podelili simbolične nagrade.

Dobimo se torej v petek, 26. maja 2006, ob 11. uri pred vhodom v NUK v Ljubljani!

Dogodek | 23. 5. 2006

Continuum - Bolezni hrbtenjače

Spoštovani,

Naslednji torek vas vabim na naslednje srečanje v sklopu stalnega izobraževanja iz nevrologije. Continuum bo obenem skupno nevrološko-infektološko srečanje. Organizator teme je doc. dr. Zoran Rodi.

Continuum: Bolezni hrbtenjače

Torek, 23.5.2006 ob 12:30

Veliki seminar, Nevrološka klinika, 5. nadstropje Kliničnega centra

PROGRAM

12:30-12:45 Zoran Rodi: Pristop k nekompresijski mielopatiji

12:50-13:10 Lea Leonardis: Dedne mielopatije

13:15-13:35 Infarkt hrbtenjače

13:40-14:00 Uroš Rot: Avtoimuni transverzni mielitis

14:10-14:20 Daša Cerar: Infekcijske mielopatije

14:25-14:45 Vid Zgonc: Metabolne mielopatije

14:50-15:00 Diskusija

Vabljeni!

Dogodek | 19. 5. 2006

Predavanje Sekcije za klinično nevrofiziologijo

Spoštovani,

V petek, 19. 05. 2006, ob 12.15 bo v Modrem salonu Kliničnega centra Ljubljana redno predavanje Sekcije za klinično nevrofiziologijo. Predaval bo prof. dr. Milan Gregorič z IRSR Ljubljana.

Naslov predavanja bo: Zdravljenje spastičnosti z baklofensko črpalko.

Vabljeni!

Dogodek | 18. 5. 2006

Predavanje Dr. Eve Sykove o terapevtski uporabi izvornih celic za obnavljanje živčevja

Slovensko društvo farmakologov

in

Slovenska Akademija znanosti in umetnosti

vabita na predavanje Dr. Eve Sykove z naslovom:

Obeti za terapijo z izvornimi celicami pri obnavljanju živčnih tkiv

Predavanje bo v četrtek, 18. 05. 2006, ob 11 uri, v dvorani Slovenske Akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 3, Ljubljana.

Dr. Eva Sykova, direktorica Inštituta za eksperimentalno medicino češke Akademije znanosti in ena najuglednejših raziskovalk na področju nevroznanosti, pride v Ljubljano na povabilo Slovenskega društva farmakologov.

Povzetek predavanja je v priponki.

priponka: ESykova Lecture abstract.rtf

Dogodek | 16. 5. 2006

Predavanje Dr. Eckarda Flechsiga o prionski beljakovini v zdravju in bolezni

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino in Medicinska fakulteta vabita na predavanje z naslovom:

The Role of Prion Protein in Health and Disease.

Predaval bo Prof. Dr. Eckhard Flechsig z Inštituta za virologijo in imunobiologijo, Univerze v Würzburgu iz Nemčije. Prof. Dr. Eckhard Flechsig sodi med najuspešnejše mlajše raziskovalce na področju biologije prionov. Doktorat in podoktorsko delo je opravljal v najvidnejših raziskovalnih skupinah ter tudi sam doprinesel velik delež k razumevanju biologije prionskih proteinov.

Predavanje bo v torek, 16.05.2006, ob 14.00 uri, v mali predavalnici Medicinske fakultete na Korytkovi 2.

priponka: EFlechsig Lecture abstract.rtf

Obvestilo | 9. 5. 2006

Razpis za financiranje raziskovalnih projektov

Novo ustanovljeni inštitut v Parizu, posvečen teoretičnemu in kliničnemu raziskovanju možganov in hrbtenjače, razpisuje štipendijo v višini 60 000 Evro.

Štipendija bo podeljena v letu 2006 in je namenjena izbranim raziskovalnim projektom na področju kognitivnih znanosti, ki vključujejo slikovne raziskovalne metode. Rok za oddajo prijav je 30.6.2006.

Več o pogojih in načinu prijave najdete v priponki spodaj.

Veliko sreče!

priponka: Razpis ICM.rtf

Dogodek | 10. 9. 2006

Suicide: Interplay of Genes and Environment

Organizacijski sekretariat Inštituta za varovanje zdravja RS vas vljudno vabi na 5. mednarodno srečanje z naslovom "Suicide: Interplay of Genes and Environment", ki bo potekalo 10. septembra 2006 v Portorožu (v sklopu 11. kongresa ESSSB).

Več informacij najdete na spletni strani http://www.esssb11-slo.org/eng/5thinterplay.

Dogodek | 3. 5. 2006

Predavanje dr. Paula Browna o novostih na področju raziskav prionov

Dr. Paul Brown, eden najvidnejših raziskovalcev prionov, prihaja na delovni obisk Slovenije v začetku maja. V sredo, 3.5., bo ob 15. uri bo v predavanju predstavil najnovejša dognanja o diagnostičnih in terapevtskih možnostih pri prionskih boleznih. Predavanje bo v leseni predavalnici Instituta za socialno medicino, tik za mrtvaškim mostom čez Ljubljanico (zemljevid je pripet spodaj).

Vabljeni!

priponka: Map.jpeg

Dogodek | 18. 5. 2006

Zdravljenje epilepsij in nevrometabolnih bolezni z dieto

Podiplomski seminar in učna delavnica, namenjena zdravnikom specialistom, dietetikom in medicinskim sestram nevroloških oddelkov

Vodja delavnice: M. Zupanc, B. Kania (Wisconsin)

Organizatorji: Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije, KONEV SPS Pediatrija, Evropska akademija za epilepsijo (Eurepa)

Kraj prireditve: SPS Pediatrija, Predavalnica Ulica stare pravde 4, Ljubljana (18.5. in 19.5. dopoldne), Hotel Union dvorana Orhideja (19.5. popoldne)

Predstavnik in strokovni vodja: Igor M Ravnik, David Neubauer

Več informacij in program v priponki!

priponka: Delavnica_KetogenaDieta.pdf

Novica | 24. 4. 2006

SiNAPSA objavlja izdajo posebne številke revije Neuroscience posvečene delovnemu spominu

Revija Neuroscience je v aprilu izdala posebno številko posvečeno kognitivni nevroznanosti delovnega spomina. Številka združuje prispevke vodilnih raziskovalcev delovnega spomina ter predstavlja kompleksen pregled teoretičnih izhodišč, metodoloških pristopov in empiričnih spoznanj na področju delovnega spomina. Osrednji poudarek revije je na multidisciplinarnem povezovanju prispevkov kognitivne psihologije, nevropsihologije in nevropsihiatrije, nevrofiziologije, nevrobiologije, nevrofarmakologije ter računske nevroznanosti pri preučevanju kompleksnih kognitivnih procesov.

Posebna številka revije Neuroscience, ki sta jo uredila Grega Repovš in Maja Bresjanac, predstavlja enega od sadov in sklepnih dejanj Sinapsinega projekta Poletne šole o kognitivni nevroznanosti delovnega spomina, Memos 04. Več o zasnovi in vsebini posebne številke si lahko preberete na strani poletne šole. Izid revije je s kratko predstavitvijo za javnost pospremila tudi Univerza Washington v Saint Louisu, kjer trenutno raziskuje eden od gostujočih urednikov.

Posebna številka je dragocen mednarodni dosežek za gostujoča urednika, SiNAPSO in slovensko kognitivno nevroznanost. Seznam objavljenih člankov v posebni številki ilustrira tudi vsebinski uspeh projekta Memos 2004: poleg preglednih člankov, ki so jih prispevali učitelji poletne šole so nekateri članki neposreden rezultat raziskovalnih povezav vzpostavljenih med učitelji in študenti v času poletne šole. 

Novica | 23. 4. 2006

Nov predlog za raziskovalno nastavitev - Univerza v Cambridgeu

Eva Žerovnik je posredovala novico o odprtem mestu raziskovalnega sodelavca za 2-letno podoktorsko izpopolnjevanje na Univerzi v mestu Cambridge, VB.

Predmet raziskav so nevroanatomske, genetske, kognitivne ter endokrine značilnosti pri osebah prizadetih zaradi avtizma ali Aspergerjevega sindroma.

Več informacij najdete v priponki.

priponka: University of Cambridge Job Advert.pdf

Obvestilo | 22. 4. 2006

Skrivnosti možganov razkrite v NUK

Vabljeni na razstavo izbora otroških risb, ki so prispele na Sinapsin natečaj "Kaj se skriva v moji glavi". Razstavo si lahko do konca maja ogledate v Plečnikovem hodniku v prvi kleti Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (levo in desno od vhoda v knjižnični bar).

Obvestilo | 6. 4. 2006

EBBS 2007 - klic za prijavo simpozijev

Evropsko združenje za preučevanje možganov in vedenja (European Brain and Behaviour Society - EBBS) objavlja klic za prijavo simpozijev za 39. letno srečanje, ki bo potekalo v Trstu od 16. do 19. septembra 2007. Podrobne informacije in navodila za prijavo so dostopne na spletni strani www.sissa.it/~ale/EBBS2007/.

Obvestilo | 6. 4. 2006

Objavljeni so rezultati natečaja

Če še niste brkljali po straneh Razgibajmo možgane in našli predstavitve likovnega natečaja "Kaj se skriva v moji glavi?", naj vam zaupamo, da si lahko na spletnih straneh ogledate vse prispele izdelke, kot tudi seznam nagrajenih izdelkov. Prijazno vas vabimo k ogledu.

Novica | 13. 3. 2006

Pričel se je Teden možganov 2006

V ponedeljek 13. marca se je pričel mednarodni Teden možganov v okviru katerega se širom sveta odvijajo številna predavanja, delavnice in drugi dogodki katerih namen je osveščanje in informiranje javnosti o možganih, njihovem delovanju ter osebnih in družbenih koristih njihovega raziskovanja. V tem letu pri Sinapsi že tretjič aktivno oblikujemo "praznovanje" tedna možganov v Sloveniji v obliki številnih predavanj in delavnic ter vsebin, ki jih nudimo preko spletnih strani "Razgibajmo možgane". Vabimo vas, da si ogledate program aktivnosti ter upamo, da boste na njem našli dovolj zanimivega, da se nam tudi sami pridružite.

Novica | 28. 2. 2006

Nekaj predlogov za raziskovalne nastavitve v tujini

Dr. Veronika Stoka nam je prijazno posredovala 3 predloge za raziskovalno delo v tujini. Če iščete priložnost za raziskave v tujini in vas zanima razvijanje cepiva proti amiloidu ali popravljanje okvar hrbtenjače, najdete podrobnosti v priponki. Za dodatne informacije se obrnite na dr. Stoko, na naslov:

Dr. Veronika Stoka

Inštitut J. Stefan

Oddelek za biokemijo in molekularno biologijo

Jamova 39

1000 Ljubljana

T: +386-1-4773 854

F: +386-1-4773 984

E-mail: [email protected]

priponka: Positions.rtf

Obvestilo | 28. 2. 2006

Informacijska zlozenka: Raziskovalno delo na področju nevroznanosti v Sloveniji

Pozdravljeni!

Mentorji in koordinatorji raziskovalnih projektov se često srečujemo s problemom iskanja kadrov, po drugi strani pa morebitnim zainteresiranim za raziskovalno delo in podiplomski študij na področju nevroznanosti ni na voljo dovolj informacij, kakšne možnosti so jim na voljo in kam po informacije.

Ob svetovnem tednu možganov, ki bo potekal med 13. in 19.3.2006, bo v Sloveniji potekala vrsta dejavnosti, katerih namen bo predstavitev živčevja, njegovega delovanja v normalnih in bolezenskih razmerah, predstavitev nevroznanstvenega raziskovalnega dela na vseh področjih znanosti, ki se ukvarjajo z živčevjem, od nevrobiologije do psihologije, ter predstavitev novejših spoznanj, dosežkov in novih izzivov na področjih vezanih na bolezni in okvare živčevja. Akcija poteka pod okriljem SiNAPSE (Slovensko društvo za nevroznanost) in Inštituta za medicinske vede Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU (ZRC SAZU).

V okviru Tedna možganov bomo izdali tudi informacijsko zloženko, kjer bodo predstavljene možnosti študija in raziskovalnega dela na področju nevroznanosti v Sloveniji. Namenjena bo dijakom, dodiplomskim in podiplomskim študentom ter distribuirana na srednje šole, fakultete in obiskovalcem aktivnosti Tedna možganov, objavili pa jo bomo tudi na spletni strani SiNAPSE (http://www.sinapsa.org/).

Vljudno vas naprošam, v kolikor želite imeti objavljeno kratko informacijo v zloženki o možnostih raziskovalnega dela na področju nevroznanosti v Sloveniji, da mi najkasneje do 6.3.2006 na e-naslov [email protected]

posredujete sledeče podatke:

1. Naziv institucije

2. Oddelek, laboratorij, inštitut...

3. Naslov

4. Kontaktna oseba (lahko več)

5. E-mail, Tel., Spletna stran

6. Raziskovalno področje

7. Raziskovalne teme

8. Raziskovalne metode, tehnike

9. Oblika raziskovalnega dela, ki ga je možno opraviti (dijaške, študentske raziskovalne naloge, diplome, magisterij, doktorat,...)

10. Zaželena študijska smer kandidatov (medicina, biologija,....)

Hkrati vas vljudno naprošam, če lahko posredujete ta poziv tudi svojim kolegom oz. institucijam, za katere menite, da bi jih objava njihovih podatkov v naši informacijski zloženki zanimala.

Lep pozdrav in hvala,

Lilijana Šprah

dr. Lilijana Šprah, dipl.psih.

Inštitut za medicinske vede ZRC SAZU

Novi trg 2, 1000 Ljubljana

tel. 031 632 102

Obvestilo | 16. 2. 2006

Informacijska zloženka o možnostih študija in raziskovalnega dela na področju nevroznanosti v Sloveniji

Pozdravljeni!

Mentorji in koordinatorji raziskovalnih projektov se često srečujemo s problemom iskanja kadrov, po drugi strani pa morebitnim zainteresiranim za raziskovalno delo in podiplomski študij na področju nevroznanosti ni na voljo dovolj informacij, kakšne možnosti imajo na voljo in kam po informacije.

Ob svetovnem tednu možganov, ki bo potekal med 13. in 19.3.2006, bo v Sloveniji potekala vrsta dejavnosti, katerih namen bo predstavitev živčevja, njegovega delovanja v normalnih in bolezenskih razmerah, predstavitev nevroznanstvenega raziskovalnega dela na vseh področjih znanosti, ki se ukvarjajo z živčevjem, od nevrobiologije do psihologije, ter predstavitev novejših spoznanj, dosežkov in novih izzivov na področjih vezanih na bolezni in okvare živčevja. Akcija poteka pod okriljem SiNAPSE (Slovensko društvo za nevroznanost) in Inštituta za medicinske vede Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU (ZRC SAZU).

V okviru Tedna možganov bomo izdali tudi informacijsko zloženko, kjer bodo predstavljene možnosti študija in raziskovalnega dela na področju nevroznanosti v Sloveniji. Namenjena bo dijakom, dodiplomskim in podiplomskim študentom ter distribuirana na srednje šole, fakultete in obiskovalcem aktivnosti Tedna možganov, objavili pa jo bomo tudi na spletni strani SiNAPSE.

Vljudno vas naprošam, v kolikor želite imeti objavljeno kratko informacijo v zloženki o možnostih raziskovalnega dela na področju nevroznanosti v Sloveniji, da mi najkasneje do 27.2.2006 na e-naslov [email protected] posreduje sledeče podatke:

1. Naziv institucije

2. Oddelek, laboratorij, inštitut...

3. Naslov

4. Kontaktna oseba (lahko več)

5. E-mail, Tel., Spletna stran

6. Raziskovalno področje

7. Raziskovalne teme

8. Raziskovalne metode, tehnike

9. Oblika raziskovalnega dela, ki ga je možno opraviti (dijaške, študentske raziskovalne naloge, diplome, magisterij, doktorat,...)

10. Zaželena študijska smer kandidatov (medicina, biologija,....)

Hkrati vas vljudno naprošam, če lahko posredujete ta poziv tudi svojim kolegom oz. institucijam, za katere menite, da bi jih objava njihovih podatkov v naši informacijski zloženki zanimala.

Lep pozdrav in hvala,

Lilijana Šprah

dr. Lilijana Šprah, dipl.psih.

Inštitut za medicinske vede ZRC SAZU

Novi trg 2, 1000 Ljubljana

tel. 031 632 102

Obvestilo | 1. 2. 2006

Podaljšan rok za oddajo vlog za štipendije za aktivno udeležbo na FENS Forumu 2006

Organizatorji FENS Foruma 2006 so podaljšali rok za oddajo abstraktov do 7. februarja 2006. V skladu s spremembo tudi sami podaljšujemo rok za oddajo vlog za potovalne štipendije za aktivno udeležbo na tem največjem evropskem nevroznanstvenem kongresu do 8. februarja 2006.

Obvestilo | 30. 1. 2006

Kaj se skriva v moji glavi? Likovni natečaj za otroke prvih dveh triletij osnovne šole.

Nariši, kaj imamo v glavah, kar nam omogoča razmišljanje.

SiNAPSA, Slovensko društvo za nevroznanost, vabi šole k sodelovanju ob tednu možganov. Tretji teden v marcu, imenovan teden možganov, je vsako leto namenjen seznanjanju javnosti z nevroznanostjo. Letos so k sodelovanju lepo vabljene tudi osnovne šole. Otroke vabimo, naj z likovnimi tehnikami predstavijo, kaj se skriva v njihovi glavi, da lahko razmišljajo. Šole vabimo k izpeljavi internih izborov narejenih izdelkov. Pet najlepših in najbolj izvirnih iz prvega in pet iz drugega triletja naj pošljejo na SiNAPSO (na spodaj navedeni naslov) do srede, 1. marca 2006, kjer bo narejen dodaten izbor z nagradami za najboljše in razstava. Šole, kjer so v tem tednu zimske počitnice, prosimo, naj svoje izdelke pošljejo pred začetkom počitnic.

Vabimo vas tudi k razgibanju možganov s pomočjo spletne strani www.sinapsa.org/TM. Na tej spletni strani bodo objavljeni rezultati natečaja, prikazana pa bodo tudi razstavljena dela.

Želim vam veliko ustvarjalnosti in vas lepo pozdravljam,

Nina Mohorko

SiNAPSA

Zaloška 4

1000 Ljubljana

Obvestilo | 26. 1. 2006

PENS razpisuje prijave za poletno šolo "The brain as a target for inflammatory processes?

PENS (Program of European Neuroscience Schools) razpisuje prijave za udeležbo na poletni šoli "Možgani kot tarča vnetnih procesov", ki bo potekala v Berlinu od 14. do 20. maja 2006.

Šola je namenjena doktorskim študentom ali mladim doktorandom z raziskovalnimi izkušnjami. Sprejeto bo 30 študentov s področji povezanimi s temo šole. Namen šole je združiti strokovnjake s področij osnovne nevroimunologije, patofiziologije glia celic ter modelov bolezni, ki se povezujejo z vnetji. Glavne teme bodo celične interakcija med možgani in imunskim sistemom, odziv celic centralnega živčevja na vnetje in z njim povezani mulekularni mehanizmi, oškodovanost centralnega živčevja s posebnim poudarkom na multipli sklerozi in živčnim vnetjem.

Rok za oddajo prijav je 1. marec 2006. Več informacij lahko najdete na spletni strani PENS. Na voljo je tudi omejeno število štipendij za finansiranje udeležbe na šoli.

Dogodek | 3. 2. 2006

Srečanje Sekcije za otroško nevrologijo in Združenja za pedopsihiatrijo

Srečanja Sekcije za otroško nevrologijo in Združenja za pedopsihiatrijo bo potekalo v petek, 3. februarja 2006 v Sprejemni dvorani Arhitekturnega muzeja na Fužinskem gradu v Ljubljani. Program srečanja je v priponki.

Srečanje se bo pričelo ob 8:45. Kotizacije ni, vsi, ki vas srečanje zanima, ste prisrčno vabljeni.

priponka: Sekcija za pedopsihiatrijo in sekcija z nevro feb 2006.doc

Dogodek | 13. 3. 2006

SiNAPSA napoveduje Teden možganov 2006

Ob svetovnem tednu možganov, ki bo potekal med 13. in 19.3.2006, bo v Sloveniji potekala vrsta dejavnosti, katerih namen bo predstavitev živčevja, njegovega delovanja v normalnih in bolezenskih razmerah, predstavitev nevroznanstvenega raziskovalnega dela na vseh področjih znanosti, ki se ukvarjajo z živčevjem, od nevrobiologije do psihologije, ter predstavitev novejših spoznanj, dosežkov in novih izzivov na področjih vezanih na bolezni in okvare živčevja.

SiNAPSINO projektno skupino, ki bo organizirala in koordinirala številne izmed dogodkov v tednu možganov, vodi dr. Lilijana Šprah z Znanstveno- raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU).

Vse zainteresirane člane SiNAPSE in predstavnike širše javnosti vabimo, da se s predlogi in pripravljenostjo za sodelovanje v aktivnostih Tedna možganov čimprej oglasijo na naslov [email protected].

Dela in zamisli gotovo ne bo zmanjkalo, časa pa ni več veliko...

Novica | 14. 1. 2006

Skupščina SiNAPSE je mimo, zmagovalec srečelova je...

12.1.2006 smo uspešno izpeljali skupščino društva, kjer smo izpeljali volitve, "posodobili" statut, pregledali lansko delovanje in načrte za 2006. Zapisnik, ki bo resno in vestno poročal o poteku skupščine, bo kmalu objavljen na teh straneh.

Zaenkrat pa le notica o drugem, bolj sproščenem delu dogajanja na skuščini: zgodil se je srečolov in žreb je med prisotne razdelil več blokov, map, pisal in majic s SinAPSINIMI napisi. Skoraj povsem na koncu pa je "padla" tudi prva nagrada: potovalna štipendija za aktivno udeležbo na nevroznanstvenem kongresu po izbiri kandidata do višine 160.000 sit.

Sreča je izbrala JB! Čeprav v duhu varovanja osebnih podatkov ostajamo le pri začetnih črkah imena in priimka, dodajmo, da je sreča kar dobro vedela, kam je treba - prav JB ima poglavitne zasluge za uspešno zaključeno delo SiNAPSE v 2005. Čestitamo!

Obvestilo | 14. 1. 2006

Opomnik članom, ki se želijo udeležiti Foruma FENS (Dunaj, 8. - 12.7.2006)

Rok za oddajo abstraktov za Forum FENS je 31.1.2006, rok za oddajo vlog za potovalne štipendije za aktivno udeležbo na tem največjem evropskem nevroznanstvenem kongresu pa dan zatem, 1.2.2006.

Obvestilo | 10. 1. 2006

Sinapsa objavlja kandidatno listo za člane organov društva in predlog dnevnega reda skupščine

SiNAPSA objavlja kandidatno listo za volitve v organe društva. Do razpisanega datuma evidentiranja kandidatov, 5. januarja 2006, na naslov volilne komisije ni prispel noben predlog za kandidate za organe društva. Volilna komisija je vprašala obstoječe člane organov, ali sprejemajo ponovno kandidaturo za funkcije, ki so jih opravljali dosedaj. Z izjemo Mojce Kržan, ki ni želela več opravljati funkcije blagajničarke, so ponovno kandidaturo sprejeli vsi. Kandidaturo za funkcijo blagajničarke je na pobudo upravnega odbora sprejela Mateja Drolec Novak. Kandidatna lista za volitve je tako sledeča:

Upravni odbor

predsednica: Maja Bresjanac

tajnik: Grega Repovš

blagajnik : Mateja Drolec Novak

ostali voljeni člani:

Jure Bon

Blaž Koritnik

David Neubauer

Eva Žerovnik

Nadzorni odbor

Metoda Lipnik-Štangelj

Samo Ribarič

Alenka Sever

Častno razsodišče

Duška Meh

Igor Ravnik

Zvezdan Pirtošek

Redna skupščina, na kateri bodo potekale volitve, bo potekala v četrtek, 12. januarja 2005 v prostorih Instituta za patofiziologijo, Zaloška cesta 4, s pričetkom ob 15:00 uri.

Predlog dnevnega reda skupščine je sledeč:

1/ Izvolitev delovnega predsedstva

2/ Sprejetje dnevnega reda

3/ Poročila o delu

4/ Predlog sprememb statuta

5/ Volitve

6/ Plan dela za leto 2006

7/ Razno - družabno - zabavno

Prisrčno ste vabljeni, da se skupščine udeležite, oddate svoj glas ter prispevate k nadaljnem delu društva.


SiNAPSA 2003-2008 ... Zasnova in oblikovanje Grega Repovš ... Pripravljeno na Mac OS X ... Nekatere pravice pridržane