Prvi razpis štipendij SiNAPSINEGA sklada za 2014

SiNAPSA štipendijski sklad, 27. 1. 2014

Objavljamo razpis za dodelitev štipendij Sinapsinega sklada:

1) 2 štipendiji za aktivno udeležbo na mednarodnih kongresih

povrnitev potnih stroškov, stroškov nastanitve in registracije ter dnevnic predvidoma do višine 500 € za predstavitve lastnega raziskovalnega dela v obliki postra ali predavanja na mednarodnih nevroznanstvenih kongresih. Prednost imajo kandidati za 9. FENS Forum of Neuroscience, ki bo potekal od 5.-9. julija 2014 v Milanu, Italiji.

2) 1 štipendija za kratek izobraževalni ali raziskovalni obisk v priznani tuji ustanovi:

povrnitev potnih stroškov, stroškov nastanitve do višine 1500 € za prenos novih metod, dopolnitev raziskav in izpopolnjevanje tehnik dela.

3) 1 štipendija za aktivno udeležbo na poletni šoli

povrnitev potnih stroškov, stroškov nastanitve in registracije ter dnevnic do višine 500 € za udeležbo na poletni šoli, kjer je iz programa šole in urnika razvidno aktivno sodelovanje slušateljev z učitelji in ostalimi udeleženci.

Pogoji, ki naj jih izpolnjuje kandidat/ka:

 1. imeti mora aktivni članski status v SiNAPSI 

 2. kandidatova prijava se mora nanašati na aktivno predstavljanje lastnega dela na kongresu, izobraževanju ali izpopolnjevanju v tujini, za kar mora predložiti dokazila
 3. status dodiplomskega ali podiplomskega študenta
 4. pravočasno oddana in popolna vloga na razpis.

Vloga na razpis naj vsebuje:

 • krovno pismo z razlago namena oddaje vloge in vrste štipendije, za katero kandidira
 • raziskovalni povzetek (če gre za udeležbo na kongresu)
 • kratek življenjepis z bibliografijo
 • potrdilo o študentskem statusu
 • opis namena obiska s povzetkom projekta na tuji ustanovi (v primeru štipendije za raziskovalni obisk)
 • vabilo gostitelja (v primeru štipendije za raziskovalni obisk)
 • natančen urnik poteka dnevnih aktivnosti, iz katerega je razvidna aktivnost kandidata in program (poletne šole).
 • potrdilo o sprejetnju kandidata na izobraževanje (poletna šola).

Prednost imajo mlajši kandidati z več objavami v mednarodnih revijah oz. kandidati, ki so bili raziskovalno aktivni že med dodiplomskim študijem in nimajo zagotovljenih drugih namenskih sredstev za kritje stroškov. 


Kriteriji za ocenjevanje kandidatov ter točkovanje:

Objave:

 • skupno število objav: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)
 • strokovno recenzirane objave: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)
 • predstavitve in konference: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)

Starostni bonus:

 • 5 (starost < 25)
 • 4 (starost 25 - 27)
 • 3 (starost 28 - 29)
 • 2 (starost 30 - 31)
 • 1 (starost 32 - 34) (limit za ”mlade raziskovalce” kriterij EU). Leta porodniškega dopusta se odštejejo od dejanske starosti kandidata.
 • 0 (starost > 34) (sprejet le, če je manj kot 5 let od začetka doktorskega študija).

Finančni viri:

 • 3 točke - ni namenskih virov financiranja
 • 1 točka - omejeni namenski viri financiranja (MR, ARRS,…)

Ostali dosežki kandidata:

 • ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)

Za dodelitev štipendije mora kandidat doseči minimalno 6 točk iz seštevka postavk!

Obveznosti izbranega kandidata do SiNAPSE:

 • v zahvali na postru ali v dia-predstavitvi mora biti zapisano, da ga sofinancira SiNAPSA, kot dokazilo mora predložiti pdf postra ali prezentacijo.
 • aktivno predstaviti svoje delo SiNAPSI bodisi na kongresu, na Sinapsinih seminarjih ali v katerem od Sinapsinih spletnih medijev.
 • predložiti potrdilo o udeležbi, poročilo in morebitni izdelek poletne šole.

Rok za oddajo vlog je 4. marec 2014. O dodelitvi štipendij bo po zaključku razpisa odločala tričlanska komisija in posredovala obvestila kandidatom do 18. marca 2014.

Vloge na razpis oddajte v obliki elektronske pošte s priponkami na naslov: [email protected]. Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.


© SiNAPSA 2003-2012