Nevroznanost in etika

Martina Starc | 27. 9. 2011

Del konference SNC 2011 je bila tudi okrogla miza o etiki v nevroznanosti. Vsekakor težka tema, ki se ji marsikdo včasih raje izogne. Profesor Colin Blakemore je občinstvo med drugim izzval z več vprašanji na temo matičnih celic pridobljenih iz človeških zarodkov, na primer ali bi bili pripravljeni podpreti predlog, da se odvečni človeški zarodki, ki se ustvarijo pri postopku umetne oploditve in ki so sicer zapisani uničenju, namenijo znanosti (kar je sicer v nekaterih državah, kot je recimo Združeno Kraljestvo, dovoljeno, v drugih in tudi v Sloveniji pa ne). Nekaj vrst za mano se je nekdo oglasil z odločnim in glasnim: “Ja seveda!”

Ali je vedno več moških iz Venere in žensk iz Marsa?

Neža Grgurevič | 27. 9. 2011

Zadnji dan kongresa se je zgodil izredno zanimiv sklop predavanj o razlikah med spoloma v možganih in obnašanju/vedenju (Sex differences in brain and behaviour). Razlike med moškim in ženskim spolom nastanejo že v času fetalnega obdobja in takoj po rojstvu. Osnovna hipoteza pravi, da razlike nastanejo zaradi različne izpostavitve spolnim hormonom. Moški spol je že v času fetalnega razvoja izpostavljen testosteronu, medtem ko pri ženskemu spolu spolnih hormonov v tem obdobju ni. Poleg spolnih hormonov na spolne razlike vplivajo tudi geni, predvsem spolni kromosomi (XX pri ženskem in XY pri moškem spolu).

Ali se povečuje prepad ne samo med širšo javnostjo in znanstveniki, ampak tudi med znanstveniki samimi?

Neža Grgurevič | 27. 9. 2011

Prejšnji teden se je končal izredno zanimiv in tematsko široko zastavljen nevroznastveni kongres. Lahko rečem, da si od vsakega predavanja lahko kaj odnesel. Če že ne novega znanja ali idej za nadaljevanje dela, pa vsaj nek splošen vpogled kaj se na nekem področju dogaja. Celoten dogodek je pustil vtis, da se področja razvijajo zelo hitro, tematika pa postaja vedno bolj specializirana in specifična.


naprej ...