Prvi razpis štipendij SiNAPSINEGA sklada za 2013

SiNAPSA štipendijski sklad, 28. 1. 2013

Objavljamo razpis za dodelitev štipendij Sinapsinega sklada:

1) 2 za aktivno udeležbo na mednarodnih kongresih

povrnitev potnih stroškov, stroškov nastanitve in registracije ter dnevnic predvidoma do višine 500 € za predstavitve lastnega raziskovalnega dela v obliki postra ali predavanja na mednarodnih nevroznanstvenih kongresih. Prednost imajo kandidati za FFRM (mednarodo regionalno srečanje, ki ga podpira FENS) in bo potekalo od 11. - 14. septembra 2013 v Pragi na Češkem.

2) 1 za kratek izobraževalni ali raziskovalni obisk v priznani tuji ustanovi

povrnitev potnih stroškov, stroškov nastanitve do višine 1500 € za prenos novih metod, dopolnitev raziskav in izpopolnjevanje tehnik dela.

3) 1 za aktivno udeležbo na poletni šoli

povrnitev potnih stroškov, stroškov nastanitve in registracije ter dnevnic do višine 500 € za udeležbo na poletni šoli, kjer je iz programa šole in urnika razvidno aktivno sodelovanje slušateljev z učitelji in ostalimi udeleženci.

Pogoji, ki naj jih izpolnjuje kandidat/ka:

  1. imeti mora aktivni članski status v SiNAPSI 

  2. kandidatova prijava se mora nanašati na aktivno predstavljanje lastnega dela na kongresu, izobraževanju ali izpopolnjevanju v tujini, za kar mora predložiti dokazila
  3. status dodiplomskega ali podiplomskega študenta
  4. pravočano oddana in popolna vloga na razpis.

Vloga na razpis naj vsebuje:

o krovno pismo z razlago namena oddaje vloge in vrste štipendije, za katero kandidira
o raziskovalni povzetek (če gre za udeležbo na kongresu) kratek življenjepis z bibliografijo
o potrdilo o študentskem statusu
o opis namena obiska s povzetkom projekta na tuji ustanovi (v primeru štipendije za raziskovalni obisk)
o vabilo gostitelja (v primeru štipendije za raziskovalni obisk)
o natančen urnik poteka dnevnih aktivnosti, iz katerega je razvidna aktivnost kandidata in program (poletne šole)
o potrdilo o sprejetnju kandidata na izobraževanje (poletna šola).

Prednost imajo mlajši kandidati z več objavami v mednarodnih revijah oz. kandidati, ki so bili raziskovalno aktivni že med dodiplomskim študijem in nimajo zagotovljenih drugih namenskih sredstev za kritje stroškov.

Kriteriji za ocenjevanje kandidatov ter točkovanje:

Objave:
skupno število objav: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)
strokovno recenzirane objave: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)
predstavitve in konference: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)

Starostni bonus:
5 (starost < 25)
4 (starost 25 - 27)
3 (starost 28 - 29)
2 (starost 30 - 31)
1 (starost 32 - 34) (limit za ”mlade raziskovalce” kriterij EU). Leta porodniškega dopusta se odštejejo od dejanske starosti kandidata.
0 (starost > 34) (sprejet le, če je manj kot 5 let od začetka doktorskega študija).

Finančni viri:
3 točke - ni namenskih virov financiranja
1 točka - omejeni namenski viri financiranja (MR, ARRS,…)

Ostali dosežki kandidata:
ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)

Za dodelitev štipendije mora kandidat doseči minimalno 6 točk iz seštevka postavk!

Rok za oddajo vlog je 4. marec 2013. O dodelitvi štipendij bo po zaključku razpisa odločala tričlanska komisija in posredovala obvestila kandidatom do 18. marca 2013.

Vloge na razpis oddajte v obliki elektronske pošte s priponkami na naslov: [email protected]. Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.


© SiNAPSA 2003-2012