Komunikacija v možganih, možgani v komunikaciji

Nova Gorica, 14. 3. 2012

Sejna soba Kluba goriških študentov, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

17.00 Večplastni pogled na motnje razpoloženja: od nevrobioloških osnov k značilnostim medosebne komunikacije in širši primerjavi zdravljenja po zahodni in tradicionalni indijski medicini

Predavale bodo Tatjana Novak, Nataša Sedlar in Maja Kolarević.

V začetku predavanja bo Tatjana Novak predstavila nekatere nevrobiološke osnove nastanka motenj razpoloženja. Nataša Sedlar bo nato v luči aktualnih spoznanj stroke o vplivu bolezensko spremenjenega vedenja in razmišljanja na spremembe v vsebini in načinu komunikacije predstavila najpogosteje uporabljane komunikacijske sloge. Dotaknila pa se bo tudi komunikacijskih vzorcev, ki kažejo na samomorilno ogroženost posameznika. V nadaljevanju bo Tatjana Novak vpela značilnosti komunikacijskih vzorcev pri motnjah razpoloženja v biopsihosocialni model zdravljenja motenj razpoloženja po zahodni medicini, ki zagovarja kombinacijo farmakoterapevtskega in psihosocialnega zdravljenja. Maja Kolarević bo zaokrožila predavanje s predstavitvijo konceptualizacije telesa in osebe po tradicionalni indijski medicini in s pregledom učinkovitosti zdravljenja motenj razpoloženja v okviru tradicionalne indijske medicine.

Vse predavateljice prihajajo iz Družbenomedicinskega inštituta ZRC SAZU. Tatjana Novak je univ. dipl. psihologinja, študentka doktorskega študija Kognitivna psihologija na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Oddelek za psihologijo, Nataša Sedlar je univ. dipl. psihologinja, študentka Interdisciplinarnega doktorskega študija Humanistika in družboslovje, smer Družboslovna metodologija na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Oddelek za psihologijo, in Maja Kolarević je dipl. socialna antropologinja in kulturologinja, študentka doktorskega študija Interkulturni primerjalni študij idej in kultur, smer Antropologija zdravja, bolezni in zdravljenj, Univerza v Novi Gorici.


© SiNAPSA 2003-2012