Podrobno o programu TM10 v izbranih mestih po Sloveniji

SiNAPSA, 14. 3. 2010

Program TM2010 v izbranih mestih po Sloveniji

Begunje, Cerkno, Idrija, Jesenice, Postojna, Koper

Begunje

torek, 16. marec

Psihiatrična bolnišnica Begunje na Gorenjskem

10:30 Kognitivna rehabilitacija pri shizofreniji, Lea Mencinger
11:00 Karakterne posebnosti in inovatorska strast velikih ustvarjalcev v preteklosti, Marko Ogris

Lea Mencinger, univ. dipl. psihologinja, je trenutno kot pripravnica zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Predstavila bo program kognitivne rehabilitacije, ki ga trenutno uvajajo v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Kognitivna rehabilitacija omogoča napredek na področju pozornosti, spomina, sposobnosti učenja, načrtovanja ali organiziranja pri posameznikih, ki imajo te procese zaradi bolezni oškodovane. Zbranim bo razložila, zakaj je kognitivna rehabilitacija potrebna in jim pokazala nekaj primerov vaj, ki se bodo uporabljale znotraj praktičnega in računalniškega dela kognitivne rehabilitacije. Dogodek bo nadaljeval profesor filozofije in sociologije kulture, Marko Ogris, ki nam bo predstavil znane ustvarjalce iz preteklosti. Mnoge osebe izmed velikih imen zgodovine so v tedanji družbi veljale za »čudake«, nenavadne posebneže, danes pa bi lahko mnogim izmed njih pripisali tudi različne psihiatrične motnje in bolezni. Kljub tem posebnostim pa so bili genialni umetniki, izumitelji in znanstveniki. Marko Ogris bo poskušal predstaviti karakterne posebnosti in inovatorske strasti teh velikih imen zgodovine.


Cerkno

petek, 19. marec

Osnovna šola Cerkno

18:00 “Od kod prihaja ljubezen”, Nika Čelik v sodelovanju z Agencijo LARS.

Nika Čelik, absolventka psihologije, bo v svojem prispevku razjasnila, zakaj nas privlačijo prav določene osebe, zakaj se pravzaprav zaljubimo in kaj predstavlja osnovo ljubezni. Zanimivo, kajne? Pridite in spoznajte nove vidike zaljubljenosti in ljubezni.


Idrija

četrtek, 18. marec

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija, Mestni trg 2, učilnica ICRUM, 2. nadstropje

17:00 Depresija v starostnem obdobju, Marko Pišljar

Mag. Marko Pišljar, dr. med., psihiater, strokovni vodja Psihiatrične bolnišnice Idrija, se je v svojem strokovnem in raziskovalnem delu posvetil predvsem duševnim motnjam starejših oseb, področju odvisnosti od alkohola ter duševnim motnjam pri bolnikih z epilepsijo. Govoril bo o depresiji v starostnem obdobju in pojasnil pomen poznavanja razlik med depresijo v starosti in demenco.


Jesenice

ponedeljek, 15. marec

Fakulteta za zdravstveno nego, Jesenice

18:20 Ko zadane! Ljubezen, sreča in strast v možganih, Lea Mencinger

Lea Mencinger, univ. dipl. psihologinja, je trenutno kot pripravnica zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Njena zanimanja so usmerjena v področja kognitivne nevroznanosti in klinične psihologije. V svojem predavanju bo predstavila nekaj osnov o možganih in kako se v njih odražajo ljubezen, sreča in strast.


Postojna

torek, 16. marec

Višja strokovna šola Postojna

17:00 Šesti čut ni tisto, kar ste mislili, da je…Zaznavanje ravnotežja, Bor Sojar Voglar

Bor Sojar Voglar je psiholog in plesalec, zato ni nenavadno, da ga raziskovalno zanima ravno področje ravnotežja. Ravnotežje je čut, ki je izjemnega pomena pri živalih in pri človeku.
Težava je v tem, da težko z besedami opišemo naše ravnotežnostne – vestibularne zaznave. Na predavanju boste spoznali, zakaj je temu tako in izvedeli več tudi o nižjih možganskih strukturah (kot so mali možgani in možgansko deblo).


Koper

torek, 16. marec

Fakulteta za humanistične študije UPr, Titov trg 5, Koper

11:30 Il cervello adolescente: neurobiologia della irrequietezza e della trasgressione (Najstniški možgani: nevrobiologija nemira in prestopništva), Piero Paolo Battaglini

Prof. dr. Piero Paolo Battaglini poučuje na Medicinski fakulteti v Trstu. Je predstojnik oddelka za fiziologijo in patologijo MF Univerze v Trstu. Je član centra B. R. A. I. N. za nevroznanosti v Trstu, kjer je odgovoren za organizacijo Tedna možganov v Trstu. Na Tednu možganov v Kopru nam bo predstavil najstniške možgane. Predaval bo v Italijanščini.

Pedagoška fakulteta UPr, Cankarjeva 5, Koper

19:00 Možgani v ognju ljubezni, sreče in strasti, Anton Grad

Prof. dr. Anton Grad poučuje nevrologijo. Na Tednu možganov v Kopru nam bo predstavil ljubezen, srečo in strast z nevroznanstvenega vidika.

sreda, 17. marec

Pedagoška fakulteta UPr, Cankarjeva 5, Koper

18:00 Stres in možgani, Janez Sketelj

Prof. dr. Janez Sketelj poučuje patološko fiziologijo na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Je predstojnik inštituta za Patološko fiziologijo MF UL in redni član SAZU. Na Tednu možganov v Kopru nam bo predstavil povezavo med stresom in možgani.

petek, 19. marec

Pedagoška fakulteta UPr, Cankarjeva 5, Koper

17:00 Pomembni mejniki v zgodnjem otrokovem razvoju možganov, Rado Pišot

Prof. dr. Rado Pišot poučuje na Pedagoški fakulteti v Kopru. Bil je eden pobudnikov in pripravljavcev podlag za ustanovitev Univerze na Primorskem in prvi dekan UP, Pedagoške fakultete v Kopru. Je predstojnik Inštituta za Kineziološke raziskave (IKARUS) pri UP ZRS in član Znanstvenega sveta UP ZRS ter član senata Univerze na Primorskem. Na Tednu možganov v Kopru nam bo predstavil mejnike v zgodnjem otrokovem razvoju.


© SiNAPSA 2003-2012