Razum iz trebuha in trebuh brez glave - psihonevroimunologija

Alojz Ihan, Ana Ožura, 19. 3. 2014

Prof. dr. Alojz Ihan¹ in doc. dr. Ana Ožura²
¹Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
²Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Robert Adler in Nicholas Cohen, z univerze v Rochestru, sta izvedla prvi znanstveni poizkus, s katerim sta dokazala vpliv živčnega sistema na imunski sistem s klasičnim pogojevanjem. Podobno kot je Pavlov pogojeval pse z zvoncem, sta Adler in Cohen izbrala vodo s saharinom za pogojni refleks pri podganah. Sočasno sta z imunosupresivnim zdravilom zavrla imunski odziv. Ugotovila sta, da po takem pogojevanju nekatere podgane umirajo že ob navadni saharinski vodi in z merjenjem protiteles dokazala supresijo imunskega sistema. Tako sta leta 1975 uvedla termin psihonevroimunologija. Človeško telo je sestavljeno iz niza ravnotežij, ki pomembno vplivajo na vzdrževanje zdravja in nastanek bolezni modernega časa. Raziskave kažejo, da stresorji pomembno spremenijo delovanje domala vseh telesnih sistemov, na primer živčevja, obtočil, endokrinih žlez, najbolj očitno pa se odražajo na imunskem sistemu.

Psihonevroimunologija proučuje medsebojne vplive psiholoških procesov, živčnega in imunskega sistema človeškega telesa in je predmet intenzivnega znanstvenega proučevanja zadnjih petnajstih let.

O tej temi bo na Sinapsinem seminarju spregovoril profesor mikrobiologije in imunologije dr. Alojz Ihan, psihologinja, doc. dr. Ana Ožura pa bo predstavila podatke iz svoje raziskave o povezavi med številom limfocitov in osebnostnimi lastnostmi ter strategijami spoprijemanja s stresom na vzorcu slovenskih vojakov.

Pogovor po seminarju bo usmerjal doc. dr. Blaž Koritnik.

Informativni poster lahko pretočite tukaj.


© SiNAPSA 2003-2012