Nevroznanost po Sloveniji

Begunje, 16. 3. 2010

Psihiatrična bolnišnica Begunje na Gorenjskem

10:30 Kognitivna rehabilitacija pri shizofreniji, Lea Mencinger
11:00 Karakterne posebnosti in inovatorska strast velikih ustvarjalcev v preteklosti, Marko Ogris

Lea Mencinger, univ. dipl. psihologinja, je trenutno kot pripravnica zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Predstavila bo program kognitivne rehabilitacije, ki ga trenutno uvajajo v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Kognitivna rehabilitacija omogoča napredek na področju pozornosti, spomina, sposobnosti učenja, načrtovanja ali organiziranja pri posameznikih, ki imajo te procese zaradi bolezni oškodovane. Zbranim bo razložila, zakaj je kognitivna rehabilitacija potrebna in jim pokazala nekaj primerov vaj, ki se bodo uporabljale znotraj praktičnega in računalniškega dela kognitivne rehabilitacije. Dogodek bo nadaljeval profesor filozofije in sociologije kulture, Marko Ogris, ki nam bo predstavil znane ustvarjalce iz preteklosti. Mnoge osebe izmed velikih imen zgodovine so v tedanji družbi veljale za »čudake«, nenavadne posebneže, danes pa bi lahko mnogim izmed njih pripisali tudi različne psihiatrične motnje in bolezni. Kljub tem posebnostim pa so bili genialni umetniki, izumitelji in znanstveniki. Marko Ogris bo poskušal predstaviti karakterne posebnosti in inovatorske strasti teh velikih imen zgodovine.


© SiNAPSA 2003-2012