Teden možganov 2014: V omrežju

Koper, 11. 3. 2014

Srednja tehniška šola Koper (prostori Aplikativne kineziologije), Šmarska cesta 4, Koper

Glej večji zemljevid

17.00–18.00 Mitja Gerževič in Marina Dobnik: Gibalna-kognitivna vadba - praktična delavnica
Naše kognitivne (miselne) sposobnosti s starostjo upadajo. Ta upad pa lahko z ustrezno vadbo v veliki meri zmanjšamo, če ne celo preprečimo. Epidemiološke študije nakazujejo, da dobro delovanja srca in ožilja (srčno-žilna pripravljenost) in visoka stopnja telesne aktivnosti zmanjša tveganje za upad kognitivnih sposobnosti in demence v starosti. Aerobna vadba in vadba za moč, predvsem pa kombinacija obeh lahko dokazano izboljšata nekatere kognitivne sposobnosti in zmogljivosti predhodno sedeče starejše populacije . Učinki vadbe in dobre telesne pripravljenosti so toliko večji, če izbrane naloge in vaje od nas zahtevajo bolj zapleteno obdelavo informacij za izvedbo in nadzor gibanja. Gibalno-kognitivna vadba lahko tako predstavlja manjkajočo dopolnitev, morda celo učinkovitejšo nadgradnjo omenjenih oblik vadbe.

18.00–18.30 Nina Mohorko: Kako lahko s prehrano in gibanjem vplivamo na nastajanje novih celic v možganih?
Nevrogeneza poteka tudi pri odraslih. Z ustreznim življenjskim slogom lahko pozitivno vplivamo nanjo in na ohranjanje možganskih funkcij. Gibanje pozitivno vpliva na nevrogenezo. Nizek kalorični vnos, povečan čas med obroki jo poveča in hrana, ki zahteva grizenje, povečajo nevrogenezo. Makrohranila, ki negativno vplivajo na energetski metabolizem, negativno vplivajo tudi na nevrogenezo. Na nevrogenezo vplivajo tudi nekatere fitokemikalije in mikronutrienti.

18.30–19.00 Uroš Marušič: Premikajmo se z možgani – vpliv umovadbe na psihomotorične funkcije
Pozitivni učinki gibalno/športne aktivnosti na možgansko delovanje so že vrsto let znani in podkrepljenimi s številnimi raziskavami. Manj pa je študij, ki bi preučevale učinke popolne gibalne neaktivnosti na delovanje možganov, ki nastopi zaradi poškodb in operacij pri katerih ostanemo v horizontalnem položaju več dni ali celo tednov in mesecev. Glede na to, da imajo te spremembe pomemben vpliv tako na človeški organizem kot tudi povečanje stroškov zdravstvenega sistema, je pomembno razumeti, kako lahko te negativne vplive zaustavimo ali vsaj ublažimo. V predavanju se bomo posvetili učinkom umovadbe (kognitivnega treninga) in spoznali najnovejša dognanja na tem področju. Ugotavljali bomo, kako učinkovita je lahko ta vadba med samo neaktivnostjo in kakšne učinke ima na mobilnost pacienta, ki več dni preživi nepremičen v postelji.


Dogodek skupaj s SiNAPSO organizirajo Univerza na Primorskem, Fakulteta za ergonomske in kineziološke študije v ustanavljanju (UP FENIKS) ter Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (UP ZRS) s pomočjo kluba Rotaract Portorož-Koper.


© SiNAPSA 2003-2012