Teden možganov 2014: V omrežju

Koper, 12. 3. 2014

Srednja tehniška šola Koper (prostori Aplikativne kineziologije), Šmarska cesta 4, Koper

Glej večji zemljevid

17.00–17.30 Anton Grad: Govor v omrežju možganov
Še nedavno smo si govor razlagali s produkcijo (Brocovo področje), razumevanjem (Wernickovo področje) in povezavami med centroma ter nekaterimi deli možganske skorje v dominantni možganski polobli. Razvoj slikovnih preiskav s funkcionalno magnetno resonanco na čelu je prikazal, da razumevanje in produkcija govora aktivira nevronske mreže, ki zajemajo praktično vse dele možganov.
Danes menimo, da je nevroznanstvena osnova govora v (1) dekodiranju glasov v pomensko razumljive besede; (2) nevronskih mrežah pri produkciji govora, (3) multimodaln povezanosti z vidno-motoričnim sistemom; (4) kompleksni povezavi medseboj neodvisnih nevronalnih mrež.
To zahteva multidisciplinaren pristop pod skupnim imenom nevrolingvistika.

17.30–18.00 Bojan Rojc: Nevrologija, imunologija in psihiatrija
Namen predavanja je predstaviti medsebojne povezave med nevrologijo, imunologijo in psihiatrijo. V zadnjem desetletju smo bili priča številnim znanstvenim prispevkom, ki so temeljito osvetlili mehanizme nastanka nekaterih nevroimunoloških bolezni. Za vse je značilno, da se okvara v delovanju imunskgea sistema kaže z znaki nevrološke ali psihiatrične bolezni. Kar je še posebej zanimivo je, da nas lahko imunski sistem nauči marsikaj o možganih. Koliko in kaj pa bomo spoznali na predavanju.

18.00–18.30 Dragan Marušič: “Matematika – zamolčana vez med znanostjo in umetnostjo”

Matematika je poleg umetnosti edini univerzalni jezik medčloveške komunikacije, ki je skozi zgodovino prisoten v vseh razvitih civilizacijah. Vselej je bila temeljno orodje in jezik sporočanja znanosti, v zadnjih času pa to vlogo vse bolj prevzema tudi na drugih področjih človekovega ustvarjanja in delovanja. V svojem kreativnem razvoju vseskozi hodi dvojno pot. Po eni strani se “delovno” odziva na neposredne izzive okolja in usmerjeno poskuša reševati v matematični jezik prevedljive probleme, ki se izvorno pojavljajo izven matematike. Obenem, vzporedno, živi tudi svoje od okolice odmaknjeno in neodvisno življenje in “umetniško” sledi svoji notranji kreativni logiki. Marsikatera tako vzpostavljena matematična teorija šele mnogo kasneje pokaže vso svojo uporabnost. Za primer: ker matematika, še posebej teorija omrežij, tiči v samem teoretskem jedru računalništva, je, z udarnim vstopom osebnih računalnikov v naš spletno komunikacijski vsakdan, njena vloga ključna prav na tistih področjih življenja, ki odločilno zaznamujejo informacijsko podprto 21. stoletje.

V tem predavanju bom s prepletom nekaterih matematičnih konceptov (števila, omrežja, kode…) poskušal utemeljiti v zgornjem odstavku implicitno predstavljeno tezo, da nam brez matematike živeti ni.


Dogodek skupaj s SiNAPSO organizirajo Univerza na Primorskem, Fakulteta za ergonomske in kineziološke študije v ustanavljanju (UP FENIKS) ter Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (UP ZRS) s pomočjo kluba Rotaract Portorož-Koper.


© SiNAPSA 2003-2012