Teden možganov 2018: Na sanjah svet stoji

Koper, 13. 3. 2018

Fakulteta za humanistične študije - Tramontana, Titov trg 5

16:00-16:05 Kratek nagovor
prof. dr. Gorazd Drevenšek, Društvo biopsihologov Slovenije

16:05-17:00 Samo ne vzemite nam sanj
asist. dr. Bojan Rojc

17:00-18:00 Možgani kot miselni potepuhi
Jurij Dreo, nevroznanstvenik in raziskovalec
Vzdrževanje zdravega ravnotežja v organizmih je skoraj vedno borba med nasprotujočimi si procesi. Pa vendar nekatere miselne procese, kot sta koncentracija in pozornost na trenutno nalogo, kulturno pogosteje kategoriziramo kot dobre in zaželene, nasprotno stanje begajočih misli, nefokusirane refleksije ali tavanja zavesti pa kot slabe in odvečne. Nova dognanja v nevroznanosti pa morda nakazujejo, da je tudi na take miselne procese moč gledati kot na nasprotujoče si sile, nekakšen jin-jang v možganih, ki služi doseganju optimalnega ravnovesja.

18:00-19:00 Filozofi sanjajo: od Aristotela do Nietzscheja
prof. dr. Ernest Ženko

19:00-20:00 “Kako realna je realnost? Sanje v Freudovi teoriji in psihoanalitični tehniki”
prof. dr. Eva Dolar Bahovec

Predavanje je namenjeno prikazu pojmovanja realnosti v Freudovi teoriji in psihoanalitični tehniki. V teh okvirih je postavljena v ospredje analiza sanj kot »kraljevske poti do nezavednega«, ki predstavlja privilegirano pot do spoznanja nezavednega in do prepričanja v obstoj lastnega nezavednega. Prikazu Freudove iznajdbe psihoanalize in vloge sanj v njej sledi umestitev problema sanj v širši kontekst raziskovanja realnosti v znanosti in psihoanalizi ter vprašanja »Kako realna je realnost?«, pri čemer je posebna pozornost namenjena kritičnemu ovrednotenju novih možnosti in omejitev možganske lokalizacije psihičnega in v teh okvirih ključnega momenta seksualnosti v etiologiji nevroz.

Lokalni koordinatorji v sodelovanju z Društvom biopsihologov Slovenije: Samanta Knapič, Larisa Lara Pohorec in Tomaž Babić.


© SiNAPSA 2003-2012