Teden možganov 2013 - Na sledi razvoju

Novo mesto, 13. 3. 2013

Hostel Situla, Dilančeva ulica 1, 8000 Novo mesto

18.00 - 20.00 Razvojne poti shizofrenije (diskusija)

Shizofrenija je kompleksna in heterogena psihična motnja, ki se po navadi pojavi v obdobju zgodnje odraslosti in prizadene različna področja posameznikovega delovanja. V primerjavi s številnimi drugimi psihičnimi in nevrološkimi motnjami je razvoj shizofrenije manj enoznačen in odvisen od širokega spektra različnih dejavnikov. V Slovenskem društvu za nevroznanost - SiNAPSA vam bomo v okviru diskusije z naslovom Razvojne poti shizofrenije poskušali predstaviti čim širši pogled na to zapleteno psihično motnjo. Spregovorili bomo tako o dejavnikih tveganja za razvoj bolezni, zgodnjih znakih in značilnostih prvih epizod, kot tudi o možnih oblikah zdravljenja in njihovi učinkovitosti v različnih fazah bolezni.

Diskusijo bosta vodila psihiater Peter Kapš in Jerica Radež, študentka psihologije.


© SiNAPSA 2003-2012