Teden možganov 2013 - Na sledi razvoju

Maribor, 14. 3. 2013

Dvorana Borisa Podrecce, Stavba rektorata, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor


16.00 - 16.35 Krepitev možganske moči - spreminjanje razvoja, Norbert Jaušovec

Vprašanje, ali je mogoče povečati posameznikovo sposobnost, je v psihologiji prisotno že dlje časa. Odgovor, ki ga najpogosteje slišimo, da žal še ne vemo kako. V predstavitvi bom prikazal nekatere tehnike, ki skušajo dvig inteligentnosti in drugih kognitivnih sposobnosti doseči z neposrednim delovanjem na možgane. Primeri takega vplivanja so:

- Neurofeedback – kjer na osnovi informacije o aktivnosti posameznih delov v možgan (v dejanskem času), skušamo le to ustrezno spremeniti.

- Uživanje nootropskih naravno ali sintetično pridobljenih snovi, npr. G. Biloba.

- Električna transkranialna stimulacija s pomočjo elektrod na glavi – tACS, tDCS in tRMS.

Podrobneje bodo prikazani vplivi tACS stimulacije na možgansko aktivnost v mirovanju, na obseg delovnega spomina in inteligentnost.

16.35 - 16.45 Diskusija

16.45 - 17.20 Poškodba možganov in razvoj otroka, Janez Ravnik

Otroški možgani so organ, ki se tudi po rojstvu hitro razvija in spreminja. Te spremembe lahko preučujemo in poizkusimo razložiti z različnih vidikov, na primer biološkega, psihološkega, sociološkega. Prav tako so različni vplivi, ki na ta razvoj vplivajo, predvsem so tu vplivi same dednosti, staršev, okolja, širše družbe. Poškodba otroških možganov ta razvoj lahko popolnoma spremeni. Dolgo časa je veljalo t.i. Kennardino pravilo, ki pravi, da čim zgodnejša je poškodba možganov, tem boljše bo okrevanje oz. poprava možganskih funkcij. Razlog naj bi bila boljša »plastičnost« otroških možganov, ki je sposobna kompenzacije te poškodbe. Pravilo predstavlja pretirano poenostavitev in pogosto ni veljavno, zlasti pri okrevanju zelo majhnih otrok. Namen predavanja je osvetliti motnje možganskega razvoja otrok po različnih poškodbah možganov ter zmožnosti prilagajanja na njih.

17.20 - 17.30 Diskusija in zaključek mariborskega Tedna možganov


© SiNAPSA 2003-2012