Teden možganov: na sledi razvoju

Celje, 16. 3. 2013

Celjski mladinski center, Mariborska cesta 2, 3000 Celje

17.00 - 17.45 Almir Flisar: Možgani in ustvarjalnost

Po končanem študiju medicine in več kot desetletnih izkušnjah na področju integriranega komuniciranja se je posvetil kataliziranju trajnostne rasti na ravni posameznika, podjetja in družbe, skozi krepitev ustvarjalnosti in temeljnih vrednot, razvoj voditeljstva, organizacijsko transformacijo, evolucijo komuniciranja in metamorfozo blagovnih znamk. Verjame, da holistični pristop, ki vključuje dialog, sodelovanje, domišljijo in igro, podprt s paradigmami in metaforami, ki izhajajo tako iz znanosti kot tudi filozofije, lahko povzroči odločilni preskok v ustvarjalno in etično družbo, sposobno generiranja dolgoročno stabilne prihodnosti za človeštvo in planet v celoti. Svoje poglede na ustvarjalnost, inovativnost, empatijo in trajnostni razvoj redno predstavlja tako na različnih konferencah v regiji kot tudi v izobraževalnih institucijah in podjetjih. Več informacij na spletni strani www.dreamethicchange.com.

Predavanju bo sledila diskusija.

17.45 - 18.00 Andrej Gubenšek: Glasbeni premor

Andrej Gubenšek v svojem življenju umetelno prepleta ljubezen do medicine in glasbe. Po zaključeni Umetniški gimnaziji se je vpisal na Medicinsko fakulteto v Ljubljani, po zaključenem tretjem letniku pa ga je izjemna glasbena nadarjenost popeljala še do Akademije za glasbo v Ljubljani, kjer je marca 2012 z odliko diplomiral iz violine v razredu prof. Monike Skalar. V času študija je sodeloval v raznih komornih zasedbah ter ustanovil medicinsko študentsko komorno skupino Muzikoterapija. Pred kratkim je prevzel vodenje zdravniške komorne skupine Pro Medico, redno pa sodeluje tudi kot solist zdravniškega orkestra Camerata Medica.

18.00 - 19.45 Urh Esih: Kolektivno nezavedno Carla G. Junga

Urh Esih, mladi filozof, nam bo predstavitil teorijo kolektivnega nezavednega, ki jo je formuliral švicarski psihiater Carl Gustav Jung. Gre za vsebine s katerimi se po njegovem mnenju že rodimo in predstavljajo drugo stran naše bipolarne psihe. Ta druga plat je odmaknjena v nezavedno polje, ki se pri posamezniku skozi življenje lahko manifestira preko sanj. Zavestna in nezavedna stran duševnosti skozi življenje igrata svojo igro in tako posledično definirata posameznika kot osebnost. Prav simbolika sanjskih vsebin in njeno obširno preučevanje je Jungu omogočila most do pojma kolektivnega. Na predavanju bo predstavljena vloga sanj in simbolike, razvoj religij kot manifestacije nezavednih vsebin, pomen filozofije Friedricha Nietzscheja in njegovega pojma dionizičnosti, pojmi sebstva, sinhronicitete, arhetipi, mandale kot slikovni prikazi sebstva,..

Predavanju bo sledila diskusija.


© SiNAPSA 2003-2012