Teden možganov 2013 - Na sledi razvoju

Velenje, 14. 3. 2013

Knjižnica Velenje, Šaleška 21, 3320 Velenje

17.30 - 19.00 Marija Šoštarič Podlesnik: Pomembnost zgodnje prepoznave simptomov možganske kapi

Akutna možganska kap je po vsem svetu ena najpogostejših nevroloških bolezni. V Sloveniji še vedno velja za tretji vzrok smrtnosti in za prvi vzrok oviranosti. Ta bolezen je tudi drugi najpogostejši vzrok demencam ter zapletom, kot sta epilepsija in depresija.

Zdravi možgani pomenijo vsakemu posamezniku praktično vse tisto, kar potrebuje za obvladovanje življenja, zato je pomembno poskušati preprečiti vsako večjo okvaro tega organa. Pri možganski kapi lahko pride do zapore ali razpoka možganske žile, kar je vzrok simptomom, ki jih je pomembno čim hitreje prepoznati, da se lahko nato posvetimo ukrepom, ki bodo omejili ali preprečili okvaro. Koncept »čas so možgani« je ključnega pomena in pomeni, da je akutna možganska kap urgentno stanje, zato moramo takega bolnika obravnavati po načelih najvišje nujnosti.

Raziskave so pokazale, da so za prebivalstvo najpogostnejši viri informacij o poznavanju in prepoznavanju simptomov in znakov možganske kapi mediji, drugi pa prijatelji ali svojci bolnikov. O bolezni seznanjajo tudi splošni in družinski zdravniki. V prepoznavi akutno nastale nevrološke simptomatike so koristni preprosti testi kot je FAST (Face-Arm-Speech-Test) test , ki smo ga poslovenili v GROM (Govor-Roka-Obraz-Minuta) test, ki omogočijo hitrejšo in enostavno prepoznavo simptomov in znakov možganske kapi.

V bolnišnici so se pri obravnavi teh bolnikov izkazale kot učinkovitejše specializirane Enote za možgansko kap, kjer je zdravljenje multidisciplinarno. Poudarek je na fibrinolitičnem zdravljenju tistih kapi, ki jih povzročijo strdki, pri čemer pa je izrednega pomena tako zvano »časovno okno«, znotraj katerega je to zdravljenje še možno in to pomeni znotraj 4 in pol ure po nastanku simptomov (seveda ob odsotnosti kontraindikacij).

Razvijajo se tudi računalniške mreže, ki omogočajo bolnišnicam, kjer nimajo zaposlenih strokovnjakov s področja obravnave možganske kapi, da se ti lahko posvetujejo in z zdravljenjem ne zamujajo. Možen način je telemedicina.


© SiNAPSA 2003-2012