Teden možganov 2020: Človek ni otok

Maribor, 17. 3. 2020

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Taborska ulica 8

17:00 Nadčutno zaznavanje in družbeni odnosi
dr. Andrej Fištravec, sociolog

Predavatelj bo opozoril na spoznavnoteoretska in kozmološka ozadja zahodnega koncepta znanosti ter znanstvenega razumevanja človekove zavesti ter iz tega izhajajočo krizo zahodne zavesti ter družbenega delovanja z institucionalizacijo globalnih konfliktov (kot npr. v obliki obeh svetovnih vojn, »hladne vojne«, »spopada civilizacij«). Ilustriral jo bo s primerom delovanja znanstvenega združenja Giordano Bruno Bund ter javnega delovanja dr. Rudolfa Steinerja v prvih desetletjih 20-tega stoletja, ko je predlagal presejanje dileme materializma in/ali idealizma z vpeljavo intuicije v enovito znanstveno spoznavanje sveta ter s svojim delom in številnimi praktičnimi inovacijami do smrti leta 1925 manifestiral predlagano metodo. Predavatelj meni, da je znotraj različnih temeljnih znanstvenih in aplikativnih konstrukcij realnosti akumulirano toliko znanja, da je danes po sto letih mogoče že zelo kvalificirano govoriti o obstoju nadčutne realnosti in z njo povezane zaznave ter različnih metod kultiviranja le-te in uporabe v vsakodnevnih socialnih praksah.


© SiNAPSA 2003-2012