Teden možganov 2020: Človek ni otok

Maribor, 19. 3. 2020

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta Maribor, Taborska ulica 8

17:00 Dosjeji Ψ: Kako se razvijejo možgani zlorabljenih otrok?
Ana Lubej, študentka psihologije

Okolje pomembno vpliva na razvoj otroka, izkušnje iz otroštva oblikujejo naše odnose v odraslosti. Zlorabe in zanemarjanje v otroštvu vplivajo na telesni razvoj, vedenje, odnose ter kognitivno delovanje otroka. V okviru predavanja bomo spoznali, kako se razvijejo možgani zlorabljenih otrok in kako izkušnje z odnosi v otroštvu oblikujejo naše odnose v odraslosti.

17:30 Dosjeji Ψ: Kaj se dogaja z možgani, ki ljubijo?
Sabina Majerič, študentka psihologije

Ljubezen se zdi velikokrat mitično zasanjana in znanstveno neopisljiva. Pa je res? V predavanju bomo govorili o tem, kaj se zgodi v naših možganih, da se zaljubimo in ko ljubimo. Kako zaljubljeni možgani spremenijo naš pogled na svet in na tiste, ki jih ljubimo, ter v kakšno življenje nas lahko vodijo možgani, polni ljubezni?

18:00 Dosjeji Ψ: Zdravi odnosi - zdravo telo?
Špela Novak, študentka psihologije

Odnosi so pomemben del našega vsakdana. Z njimi se veliko ukvarjamo – namerno in nenamerno. Lahko nas zelo osrečujejo, včasih pa nam povzročajo tudi stisko. Tekom predavanja bomo spoznavali, kaj je tisto, kar opredeljuje idealnega prijatelja oz. partnerja, zakaj sploh potrebujemo odnose in kaj od njih pričakujemo, kako lahko sami pripomoremo k dobremu odnosu ter na kakšen način odnosi vplivajo na naše počutje in zdravje.

18:30 Dosjeji Ψ: Ali osamljenost (res) postaja epidemija?
Vita Vuk, študentka psihologije

Čeprav naj bi bili danes ljudje med seboj bolj povezani kot kadarkoli prej, je vse več ljudi na svetu osamljenih. V predavanju se bomo osredotočili na to, kako osamljenost oz. socialna izoliranost vpliva na nas in naše zdravje ter na to, kaj se ob tem dogaja v možganih. Ali je pojav res tako razširjen, da lahko govorimo o epidemiji osamljenosti?


© SiNAPSA 2003-2012