Drugi razpis štipendij SiNAPSINEGA sklada za 2014

SiNAPSA Štipedijski sklad | 19. 6. 2014

Objavljamo razpis za dodelitev ene štipendije Sinapsinega sklada:

1) za aktivno udeležbo na mednarodnih kongresih

povrnitev potnih stroškov, stroškov nastanitve in registracije ter dnevnic predvidoma do višine 500 € za predstavitve lastnega raziskovalnega dela v obliki postra ali predavanja na mednarodnih nevroznanstvenih kongresih.

2) za kratek izobraževalni ali raziskovalni obisk v priznani tuji ustanovi:

povrnitev potnih stroškov, stroškov nastanitve do višine 1500 € za prenos novih metod, dopolnitev raziskav in izpopolnjevanje tehnik dela.

3) za aktivno udeležbo na poletni šoli:

povrnitev potnih stroškov, stroškov nastanitve in registracije ter dnevnic do višine 500 € za udeležbo na poletni šoli, kjer je iz programa šole in urnika razvidno aktivno sodelovanje slušateljev z učitelji in ostalimi udeleženci.

Pogoji, ki naj jih izpolnjuje kandidat/ka:

 1. imeti mora aktivni članski status v SiNAPSI,
 2. kandidatova prijava se mora nanašati na aktivno predstavljanje lastnega dela na kongresu, izobraževanju ali izpopolnjevanju v tujini, za kar mora predložiti dokazila,
 3. status dodiplomskega ali podiplomskega študenta,
 4. pravočasno oddana in popolna vloga na razpis.

Vloga na razpis naj vsebuje:

 • krovno pismo z razlago namena oddaje vloge in vrste štipendije, za katero kandidira,
 • raziskovalni povzetek (če gre za udeležbo na kongresu),
 • kratek življenjepis z bibliografijo,
 • potrdilo o študentskem statusu,
 • opis namena obiska s povzetkom projekta na tuji ustanovi (v primeru štipendije za raziskovalni obisk),
 • vabilo gostitelja (v primeru štipendije za raziskovalni obisk),
 • natančen urnik poteka dnevnih aktivnosti, iz katerega je razvidna aktivnost kandidata in program (poletne šole),
 • potrdilo o sprejetju kandidata na izobraževanje (poletna šola).

Prednost imajo mlajši kandidati z več objavami v mednarodnih revijah oz. kandidati, ki so bili raziskovalno aktivni že med dodiplomskim študijem in nimajo zagotovljenih drugih namenskih sredstev za kritje stroškov. 


Kriteriji za ocenjevanje kandidatov ter točkovanje:

Objave:
skupno število objav: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko) strokovno recenzirane objave: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko) predstavitve in konference: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)

Starostni bonus:
5 (starost < 25)
4 (starost 25 - 27)
3 (starost 28 - 29)
2 (starost 30 - 31)
1 (starost 32 - 34) (limit za ”mlade raziskovalce” kriterij EU). Leta porodniškega dopusta se odštejejo od dejanske starosti kandidata.
0 (starost > 34) (sprejet le, če je manj kot 5 let od začetka doktorskega študija).

Finančni viri:
3 točke - ni namenskih virov financiranja
1 točka - omejeni namenski viri financiranja (MR, ARRS,…)

Ostali dosežki kandidata:
ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)

Za dodelitev štipendije mora kandidat doseči minimalno 6 točk iz seštevka postavk!

Obveznosti izbranega kandidata do SiNAPSE:
- V zahvali na postru ali v dia-predstavitvi mora biti zapisano, da ga sofinancira SiNAPSA, kot dokazilo mora predložiti pdf postra ali prezentacijo.
- Aktivno predstaviti svoje delo SiNAPSI bodisi na kongresu, na Sinapsinih seminarjih ali v katerem od Sinapsinih spletnih medijev.
- Predložiti potrdilo o udeležbi, poročilo in morebitni izdelek poletne šole.

Rok za oddajo vlog je 1. september 2014. O dodelitvi štipendij bo po zaključku razpisa odločala tričlanska komisija in posredovala obvestila kandidatom do 15. septembra 2014.

Vloge na razpis oddajte v obliki elektronske pošte s priponkami na naslov: [email protected]. Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.


© SiNAPSA 2003-2012