Razpis štipendij SiNAPSINEGA sklada za 2010

Grega Repovš | 19. 6. 2010

Objavljamo razpis za dodelitev štipendij Sinapsinega sklada za kritje stroškov:

1) za aktivno udeležbo na mednarodnih kongresih: povrnitev potnih stroškov, stroškov nastanitve in registracije ter dnevnic do višine 500 € za predstavitve lastnega raziskovalnega dela v obliki postra ali predavanja na mednarodnih nevroznanstvenih kongresih. Prednost imajo FENS Forum, kongres SFN in mednarodni študentski kongresi;

2) za kratke izobraževalne ali raziskovalne obiske v priznani tuji ustanovi: povrnitev potnih stroškov in stroškov nastanitve do višine 1500 € za prenos novih metod, dopolnitev raziskav in izpopolnjevanje tehnik dela.

Pogoji, ki naj jih izpolnjuje kandidat/ka: 1. imeti mora aktivni članski status v SiNAPSI 2. kandidatova prijava se mora nanašati na aktivno predstavljanje lastnega dela na kongresu, izobraževanju ali izpopolnjevanju v tujini, za kar mora predložiti dokazila 3. status dodiplomskega ali podiplomskega študenta, ki nima drugih virov financiranja 4. pravočano oddana in popolna vloga na razpis.

Vloga na razpis naj vsebuje:

  • krovno pismo z razlago namena oddaje vloge in vrste štipendije, za katero kandidira
  • raziskovalni povzetek (če gre za udeležbo na kongresu)
  • kratek življenjepis z bibliografijo
  • potrdilo o študentskem statusu
  • opis namena obiska s povzetkom projekta na tuji ustanovi (v primeru štipendije za raziskovalni obisk)
  • vabilo gostitelja (v primeru štipendije za raziskovalni obisk).

Prednost imajo mlajši kandidati z več objavami v mednarodnih revijah oz. kandidati, ki so bili raziskovalno aktivni že med dodiplomskim študijem.

Rok za oddajo vlog je 11. junij 2010.

O dodelitvi štipendij bo po zaključku razpisa odločala tričlanska komisija in posredovala obvestila kandidatom do 25. junija 2010.

Vloge na razpis oddajte v obliki elektronske pošte s priponkami na naslov: [email protected].


© SiNAPSA 2003-2012