Dve novi delovni mesti na Centru za kognitivno znanost

| 17. 11. 2022

Na Centru za kognitivno znanost Pedagoške fakultete UL se v začetku prihodnjega leta obetata dve novi delovni mesti:

1.Raziskovalka / raziskovalec na področju empirične fenomenologije

Osnovno področje dela raziskovalke / raziskovalca bo izvedba študije doživljanja prostora. Raziskava bo poskušala odkriti na kakšen način prostor vpliva na naše počutje, na sposobnosti učenja, kreativnosti, itd. Dodatne obveznosti zaposlene / zaposlenega bodo: sodelovanje pri drugih raziskavah Centra za kognitivno znanost, pomoč pri administrativnem delu in organizaciji znanstvenih dogodkov. Če bi raziskovalko / raziskovalca zanimalo, je možna tudi vključitev v pedagoško delo na študiju Kognitivne znanosti.

Predvidoma bo šlo za polno zaposlitev s trajanjem dve in pol leti. Začetni pogoj za zaposlitev je vsaj opravljen magisterij (s področja kognitivne znanosti ali psihologije, nista pa ti področji nujen pogoj). Raziskovalka / raziskovalec lahko uporabi delo na projektu za namen doktorata.

2.Sodelavka / sodelavec pri mednarodnem izobraževalnem projektu Eutopia

Naloga sodelavke / sodelavca bo podpora izvedbi mednarodne učne enote s področja kognitivne znanosti (čustva in kognicija). Možno bo tudi sodelovanje pri pedagoškem procesu. Sodelavka / sodelavec bo skupaj z ostalimi člani Centra za kognitivno znanost sodelovala / sodeloval pri oblikovanju podcasta na temo raziskovanja zavesti in drugih povezanih znanstvenih dogodkov. Dodatne obveznosti zaposlene / zaposlenega bodo: pomoč pri raziskavah Centra za kognitivno znanost in pri administraciji.

Predvidoma bo šlo za polovično zaposlitev s trajanjem enega leta z možnostjo podaljšanja. Začetni pogoj za zaposlitev je vsaj opravljen magisterij (s področja kognitivne znanosti ali psihologije, nista pa ti področji nujen pogoj).

Če vas zanima sodelovanje v ekipi Centra za kognitivno znanost, prosim do 10. decembra na kognitivna@pef.uni-lj.si pošljite kratek CV (ne več kot 200 besed).


© SiNAPSA 2003-2012