Drugi razpis štipendij SiNAPSINEGA sklada za 2012

SiNAPSA Štipendijski sklad | 11. 6. 2012

Objavljamo razpis za dodelitev ene štipendije Sinapsinega sklada za kritje stroškov:

1) aktivne udeležbe na mednarodnih kongresih:

povrnitev potnih stroškov, stroškov nastanitve in registracije ter dnevnic predvidoma do višine 500 € za predstavitve lastnega raziskovalnega dela v obliki postra ali predavanja na mednarodnih nevroznanstvenih kongresih. Prednost imajo FENS, SFN in mednarodni študentski kongresi;

2) kratkega izobraževalnega ali raziskovalnega obiska v priznani tuji ustanovi:

povrnitev potnih stroškov, stroškov nastanitve do višine 1500 € za prenos novih metod, dopolnitev raziskav in izpopolnjevanje tehnik dela.

3) aktivne udeležbe na poletni šoli

povrnitev potnih stroškov, stroškov nastanitve in registracije ter dnevnic do višine 500 € za udeležbo na poletni šoli, kjer je iz programa šole in urnika razvidno aktivno sodelovanje slušateljev z učitelji in ostalimi udeleženci.

Pogoji, ki naj jih izpolnjuje kandidat/ka: 
 1. imeti mora aktivni članski status v SiNAPSI 

2. kandidatova prijava se mora nanašati na aktivno predstavljanje lastnega dela na kongresu, izobraževanju ali izpopolnjevanju v tujini, za kar mora predložiti dokazila 3. status dodiplomskega ali podiplomskega študenta
4. pravočano oddana in popolna vloga na razpis.

Vloga na razpis naj vsebuje:
o krovno pismo z razlago namena oddaje vloge in vrste štipendije, za katero kandidira
o raziskovalni povzetek (če gre za udeležbo na kongresu)
o kratek življenjepis z bibliografijo
o potrdilo o študentskem statusu
o opis namena obiska s povzetkom projekta na tuji ustanovi (v primeru štipendije za raziskovalni obisk)
o vabilo gostitelja (v primeru štipendije za raziskovalni obisk)
o natančen urnik poteka dnevnih aktivnosti, iz katerega je razvidna aktivnost kandidata in program (poletne šole)
o potrdilo o sprejetnju kandidata na izobraževanje (poletna šola).

Prednost imajo mlajši kandidati z več objavami v mednarodnih revijah oz. kandidati, ki so bili raziskovalno aktivni že med dodiplomskim študijem in nimajo zagotovljenih drugih namenskih sredstev za kritje stroškov. 
 Kriteriji za ocenjevanje kandidatov ter točkovanje:

Objave:
skupno število objav: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)
strokovno recenzirane objave: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)
predstavitve in konference: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)

Starostni bonus:
5 (starost < 25)
4 (starost 25 - 27)
3 (starost 28 - 29)
2 (starost 30 - 31)
1 (starost 32 - 34) (limit za ”mlade raziskovalce” kriterij EU). Leta porodniškega dopusta se odštejejo od dejanske starosti kandidata.
0 (starost > 34) (sprejet le, če je manj kot 5 let od začetka doktorskega študija).

Finančni viri:
3 točke - ni namenskih virov financiranja
1 točka - omejeni namenski viri financiranja (MR, ARRS,…)

Ostali dosežki kandidata:
ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)

Za dodelitev štipendije mora kandidat doseči minimalno 6 točk iz seštevka postavk!

Rok za oddajo vlog je 10. julij 2012. O dodelitvi štipendij bo po zaključku razpisa odločala tričlanska komisija in posredovala obvestila kandidatom do 15. julija 2012.

Vloge na razpis oddajte v obliki elektronske pošte s priponkami na naslov: [email protected]. Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.

Priponka: Dopolnjen pravilnik štipendijskega sklada sprejet na UO 06062012


© SiNAPSA 2003-2012