Multikonferenca Informacijska družba 2018 - KONFERENCA KOGNITIVNA ZNANOST

Slovensko društvo za kognitivno znanost | 19. 7. 2018

Vabilo za prispevke

Slovensko društvo za kognitivno znanost tudi letos vabi vse raziskovalke in raziskovalce, ki se dotikate področja kognitivne znanosti, da predstavite svoje delo.

Tema letošnje konference bo “Družbene, filozofske in etične implikacije raziskovanja v kognitivni znanosti”, dobrodošli pa so tudi prispevki z ostalih področji kognitivne znanosti.

Roki in datumi

Rok za oddajo prispevkov: 2. september 2018 na email naslov: [email protected].

  • Obvestilo avtorjem: 10. september 2018.
  • Rok za oddajo končne verzije prispevkov: 16. september 2018
  • Datum konference: 11. in 12. oktober 2018, Ljubljana, Institut “Jožef Stefan” (v primeru manjšega števila sprejetih prispevkov bo konferenca potekala le 11. oktobra).

Za nadaljne informacije poglejte spodaj pripeto priponko.

Lep pozdrav, Slovensko društvo za kognitivno znanost


Call for papers

You are welcome to send your extended abstract of max. 4 pages to The Slovenian Society for Cognitive Science which organized the Slovenian Cognitive Science conference at Jožef Stefan Institute, Ljubljana.

The multiconference will be held on 11th – 12th October 2018 under the theme “Social, philosophical and ethical implications of cognitive science”.

Deadlines and dates

  • Submission deadline: September 2nd, 2018 to email: [email protected]
  • Notification to authors: September 10th, 2018
  • Camera-ready papers deadline: September 16th, 2018
  • Date of the conference: October 11th and 12th, 2018 (Note: in case of a smaller number of accepted papers, the conference will only take place on 11th of October.)

For further information see the multiconference webpage http://is.ijs.si/ or attachment below.

Best regards,
Slovenian Society of Cognitive Science


pripeto:


© SiNAPSA 2003-2012