Odlični v znanosti - izbor

Simon Podnar | 25. 9. 2018

Spoštovani,

Prosim za predloge dosežkov s področja nevroznanosti, ki so bili objavljeni v letu 2017 ali 2018.

Do pet dosežkov bo objavljenih v letnem poročilu ARRS za leto 2018. Do trije dosežki bodo predstavljeni na dogodku dan ARRS. Dodatno pojasnilo v zvezi z Dnevom ARRS pošiljam spodaj.

Dan ARRS

Del dosežkov (do trije dosežki posamezne vede) bodo predstavljen na dogodku z delovnim naslovom Dan ARRS, ki ga 23. 10. 2018 agencija prireja prvič in bo posvečen novi generaciji mladih raziskovalcev ter aktualnim mednarodnim vprašanjem na področju podpore znanosti.

Prednost pri izboru imajo:

 •  dosežki, ki so prelomni in omogočajo nov pogled v medicinski znanosti,
  
 •  dosežki, pri katerih je možen prenos novega znanja v neposredno uporabo,
  
 •  dosežki, ki imajo razvojni potencial za diagnostične in terapevtske postopke,
  
 •  dosežki, ki so odmevni in temeljijo na objavah v vrhunskih revijah,
  
 •  dosežki, katerih nosilci niso sodelovali v preteklih predstavitvah Odlični v znanosti, razen če gre za dosežek, ki je izrazito odmeven.  
  

Prijazno vas pozdravljam,
prof. dr. Simon Podnar, dr. med.
Strokovni direktor Nevrološke klinike


© SiNAPSA 2003-2012